תפריט

ביטוח מחלות קשות – עד איזה גיל הביטוח תקף?

ביטוח מחלות קשות מספק למבוטח סכום פיצוי חד פעמי במידה והוא יפתח מחלה קשה המופיעה ברשימה. אין חשש לכפל ביטוחי מול קופות החולים מכיוון שאין חפיפה בין הכיסוי של קופת חולים להוצאות, תרופות וטיפולים לבין הכיסוי של חברת הביטוח לסכום כסף מוגדר. בהמשך המאמר נדון ביתרונותיו של ביטוח מחלות קשות ונציג את הנושא של עד איזה גיל הביטוח תקף.

 

ביטוח מחלות קשות של חברת כלל

"מדיכלל מחלות קשות" מעניקה פיצוי בעת גילוי של מחלה קשה או אירוע חמור בהתאם ל- 33 מחלות הרשומות בפוליסה. בפוליסה זו יש תקופת אכשרה של 90 יום עבור מחלה ראשונה ו- 180 יום למחלה שניה. ניתן להצטרף לפוליסה זו מגיל חצי שנה ועד לגיל 65. הביטוח תקף רק עד גיל 75 כאשר החל מגיל 70 סכום הביטוח מוקטן ב- 50% והפרמיה החודשית תשתנה בהתאם.

 

ביטוח מחלות קשות של חברת הראל

"מענקית זהב" של חברת הראל מעניקה פיצוי חד פעמי בכל מקרה של גילוי מחלה קשה או אירוע חמור מתוך רשימה של 39 מחלות בפוליסה. תקופת האכשרה של הפוליסה עומדת על 90 יום עבור מחלה ראשונה ו-180 יום למחלה שניה. ניתן להצטרף לפוליסה זו החל מלידה ועד לגיל 64 כאשר גיל סיום הביטוח עומד על 75 שנים. החל מגיל 65 מוקטן ב-5% סכום הפיצוי מידי שנה.

ביטוח מחלות קשות של מגדל

פוליסת "מזור מורחב" נותנת פיצוי בעת גילוי מחלה קשה מתוך רשימה של 44 מחלות ומצבים רפואיים. תקופת האכשרה למחלה ראשונה עומד על 90 יום ותקופת האכשרה למחלה שניה ושלישית נקבע לשנה מגילוי המחלה הקודמת. ניתן להצטרף לפוליסה זו מגיל לידה ועד גיל 65 כאשר גיל סיום הביטוח עומד על 75 שנים. בגיל 70 מוקטן סכום הביטוח ב50%.

 

ביטוח מחלות קשות של מנורה מבטחים

פוליסת "קרן אור" של מנורה מבטחים נותנת פיצוי בעת איתור מחלה קשה מתוך 40 מחלות הרשומות בפוליסה. ניתן להצטרף לפוליסה מגיל 15 יום ועד גיל 64 וילדים יכולים להיות חלק מהפוליסה המשפחתית עד להגיעם לגיל 17. הביטוח מסתיים בגיל 75 כאשר לגיל אין השפעה על סכום הפיצוי בניגוד למצב אצל החברות המתחרות.

 

ביטוח מחלות קשות של הפניקס

פוליסת "מרפא 2020" של הפניקס מכסה 42 מחלות בפיצוי מלא ועוד 4 מחלות בפיצוי חלקי. המחלות אינן מחולקות לקבוצות ובמקרה של גילוי מחלה קשה יינתן פיצוי בתשלום אחד. ניתן להצטרף לפוליסה החל מגיל 0 ועד 64 שנה כאשר הביטוח תקף עד לגיל 75. בגיל 70 יופחת סכום הכיסוי ב- 50%. תקופת האכשרה למחלה ראשונה נקבע ל 90 יום ולמחלה שנייה- 180 יום מהמחלה הראשונה.

 

ביטוח מחלות קשות של איילון

פוליסת "איילון בשביל החוסן" – נותנת פיצוי בעת אבחון מחלה קשה מתוך 43 מחלות קשות הרשומות בפוליסה ומחולקות ל-4 קבוצות . ניתן להצטרף לפוליסה מגיל שנתיים ועד לגיל 65 והביטוח תקף עד לגיל 75 שנים. החל מגיל 70 מופחת סכום הפיצוי ב- 50%. תקופת האכשרה למחלה ראשונה נקבע ל 90 יום מרכישת הפוליסה ולמחלה שניה שנה ממועד אבחון המחלה הראשונה.

 

תום ביטוח – גיל 75

ניתן לראות מהדוגמאות שהצגנו שרוב החברות הגדולות משווקות ביטוח מחלות קשות הכולל כיסוי רק עד גיל 75. בחלק מהפוליסות יש הפחתה של סכום הכיסוי בגיל 65 או 70 כאשר בחלק מהמקרים המחיר של הפרמיה יורד בהתאמה. בחלק מהפוליסות אין הפחתה של סכום הכיסוי בכל גיל וממשיכים להיות מכוסים על הסכום המלא עד לתום הכיסוי בגיל 75.

 

פיצוי חד פעמי

פוליסת מחלות קשות שסקרנו מאפשרת לרוכש הפוליסה להגיש תביעה לפיצוי חד פעמי בשל מחלה קשה לאחר אבחנה של מחלה מהמחלות הנכללות ברשימה המזכה. בסוג זה של פוליסה המבוטח אינו נדרש להוכיח שנגרמו לו הוצאות בגלל המחלה וגובה הפיצוי הינו נקוב מראש בפוליסה. העלות של הפרמיה החודשית עולה ככל שרשימת המחלות ארוכה יותר וככל שסכום הפיצוי יהיה גבוה יותר.

 

רמות שונות לביטוחי בריאות בישראל

בישראל קיימים שלושה סוגים של ביטוחי בריאות. הסוג הראשון הינו במסגרת סל הבריאות הממלכתי והכיסוי של קופות החולים וסוג זה הוסדר בחוק ביטוח בריאות ממלכתי. הסוג השני הוא שירותי בריאות נוספים המשווקים ע"י קופות החולים בהתאם לתקנון והוא נוגע להוצאות שמעבר לסל הבריאות. ביטוח מחלות קשות בהם אנו דנים במאמר זה הינו סוג שלישי והוא של פוליסות המשווקות ע"י חברות הביטוח הפרטיות בתשלום של פרמיה חודשית.

 

הגשת תביעת ביטוח מחלות קשות

לאחר קיומו של אירוע מזכה בהתאם לפוליסה יש להגיש תביעת ביטוח מחלות קשות בהתאם לכללים של חברת הביטוח ולצרף את כלל המסמכים המצוינים באתר של החברה. בדרך כלל החברות דורשות סיכומי אשפוז ואישור של רופא מטפל לגבי האבחון במחלה הקשה או תיאור של השתלשלות המחלה. כאשר מדובר על מחלת סרטן יש צורך לצרף גם את ממצאי הבדיקה הפתולוגית.

 

דחייה עקב טענה לאי גילוי

במקרים רבים לאחר הגשת תביעת ביטוח מחלה קשה החברה מנסה שלא לעמוד בהתחייבויותיה למבוטח תוך שימוש בטענה לאי גילוי. כלומר שהמבוטח הסתיר מידע בעת רכישת הפוליסה. חשוב להבין כי טיעון זה עומד לביקורת שיפוטית ויש להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום אם יש קשר בין המידע שנטען שהוסתר לבין המחלה הקשה הספציפית בהתאם להגדרות בפוליסה.

 

התיישנות ביטוח מחלה קשה

על פי חוק חוזה ביטוח תקופת ההתיישנות בתביעות מחלה קשה עומדת על 3 שנים מעת פרוץ המחלה. לעיתים חברות הביטוח לא ממהרות להשיב לתביעה על מנת להביא להתיישנות התביעה. חשוב לזכור כי עצם הגשת התביעה לחברת הביטוח אינה עוצרת את מרוץ ההתיישנות ורק העברת התביעה לדיון בבית המשפט עושה זאת.

העלות של הפרמיה נבחנת על ידי כל  חברת ביטוח לכל מבוטח בעת מילוי הצהרת בריאות. מחיר הפרמיה למעשה משקף את הסיכון שחברת הביטוח סבורה שהיא נוטלת על עצמה בהתאם להגדרתו של רוכש הפוליסה כחלק מקבוצות סיכון. לכן הפרמיה מושפעת מנתונים של גיל ועישון.

לפוליסות ביטוח מחלות קשות יש תקופת אכשרה והן לא נכנסות לתוקף מיד לאחר רכישתן. חריגה מתקופת הביטוח יכולה לנבוע מכך שטרם חלפה תקופת האכשרה או שהמבוטח הגיע לגיל המוגדר בפוליסה בו היא כבר אינה בתוקף לרוב לאחר גיל 75.

טרם רכישת הפוליסה חשוב להשוות מחירים מבחינת גובה הפרמיה החודשי בהתאם לגובה סכום הפיצוי. בנוסף יש לבדוק את מספר המחלות שנכללות בפוליסה. חלק מהחברות מאפשרות להרחיב את הפוליסה בתוספת תשלום בפרמיה החודשית על מנת לכלול מחלות נוספות.

הסיבות לדחייה של תביעת ביטוח מחלות קשות יכולה להיות, פוליסה שבוטלה לפני האירוע הביטוחי, המחלה אינם נכללת בפוליסה, מצבו של המבוטח אינו עונה להגדרת המחלה בפוליסה כמו גם, אי יידוע של החברה לגבי מצב רפואי קיים בעת הרכישה.

ביטוח מחלות קשות - עד איזה גיל הביטוח תקף?
ביטוח מחלות קשות – עד איזה גיל הביטוח תקף?
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

עו"ד שי סולטן בפייסבוק | עו"ד שי סולטן בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 37 ביקורות
×
js_loader