תפריט

מתי צריך לפנות אל המפקח על רישום מקרקעין?

המפקח על רישום המקרקעין מכונה גם המפקח על הבתים המשותפים ומדובר בגוף סטטוטורי שהוא בעל הסמכות להעניק צו לרישום בית בתור בית משותף. למפקח על רישום מקרקעין גם סמכות ייחודית בכל הנוגע לסכסוכי שכנים בבתים משותפים. על מתי צריך לפנות אל המפקח על רישום מקרקעין במאמר זה.

בכל הנוגע לתביעות ביטוח נזקי רכוש, שריפות, נזילות בבניין דירות ובתי עסק,
משרדנו מעניק לכם את האפשרות לחלק את ההוצאות המשפטיות למספר תשלומים נוחים,
ובמקרים מסוימים (על פי שיקול דעת המשרד ובחינת התיק) אף ניתן לעבוד בשיטת אחוזים המבוססת על הצלחת התביעה.
לפרטים נוספים צרו עימנו קשר היום:

 

תמ"א 38

צריך לפנות למפקח על רישום המקרקעין כאשר רוצים לפתור סכסוכי שכנים. בעת האחרונה מתגלעים סכסוכי שכנים רבים סביב תוכניות תמ"א 38. סביב תוכניות לביצוע תמ"א וכפייה של ביצוע התוכנית על מיעוט המתנגד לתוכנית יש לפנות אל המפקח. לא רק בכפיית התוכנית גם כאשר מתקיים סכסוך בין מי מהשכנים לקבלן או ליזם אין לפנות לבית המשפט אלא למפקח.

 

תשלומי ועד בית

ישנם מקרים בהם המפקח על רישום מקרקעין הוא הגוף היחיד אליו ניתן להגיש תביעה  ובין המקרים הללו מצוי הנושא של אחזקת הרכוש המשותף על בסיס תשלומי ועד בית. לעיתים יש צורך לפנות למפקח בגין אי תשלום מצד מי מהשכנים כמו גם סכסוכים אחרים ואי הסכמות על אופן ניהול הבניין והשטחים המשותפים. את  התביעה יש לבסס על התקנון הייחודי של הבית המשותף או לחילופין על הנוהג.

סכסוך סביב רטיבות

במקרה של סכסוך בין שכנים סביב נזילה ורטיבות כאשר שכן מסרב לקחת אחריות על נזילה היוצאת מדירתו צריך לתבוע אותו אצל המפקח על רישום מקרקעין בצירוף תמונות וראיות. המפקח על רישום המקרקעין עשוי למנות מומחה מטעמו שיבדוק את מקור הרטיבות ואת האחראי לתיקונו על פי הדין.

 

הסגת גבול

בבניינים רבים מוצמדים מחסנים וחניות לדירות ספציפיות. ישנם גם חללים שמוגדרים משותפים ופלישה אליהם מצד מי מהדיירים יכולה להוביל לסכסוך ולתביעה בפני המפקח על הרישום במקרקעין. סכסוך על רקע שימוש פרטי בשטח המשותף או השתלטות לא חוקית על השטח משותף והפיכתם למחסן אישי אינן חוקיות וניתן לתבוע ולבקש צו עשה לפנות את הציוד. חשוב לדעת כי בנוגע להסגת גבול נתונה סמכות שיפוט מקבילה לבית משפט השלום.

 

עצים וצמחייה

צריך לפנות אל המפקח על רישום מקרקעין המכונה גם המפקח על הבתים המשותפים  גם כאשר יש סכסוך שכנים הנובע משטח משותף כגון הצמחייה והטיפול בעצים ושורשים. הסכסוך יכול להיות גם בין דיירי שני בנינים שונים כאשר נגרם נזק לדיירי בניין אחד מהעצים שבשטח הבניין האחר.

 

מקרים נוספים שבסמכותו של המפקח

המפקח רשאי לדון בתביעות עקב סכסוך בין בעלי דירות בכל הנוגע לזכויותיהם או לחובותיהם לפי התקנון. גם נושאים כגון התקנת דודי שמש, התקנת מתקני גז, התקנת צלחת לווין וכן הלאה תחת סמכותו של המפקח על רישום במקרקעין.

בסמכות המפקח גם סכסוכים בנוגע להתאמות רכוש משותף לשימושם של אנשים עם מוגבלויות. גם סכסוכים הנובעים עקב וויכוחים על אופי הבניין מבחינה דתית בתחום סמכותו של המפקח למשל הפעלת מעלית כמעלית שבת ואופן הפעלת התאורה בשטחים המשותפים בשבת ובמועד.

 

סמכויות המפקח על רישום מקרקעין

המפקח רשאי לדון בסכסוך רק לאחר שהוגשה תביעה אליו כדין ולאחר שהתובע שילם את האגרה. המפקח אינו רשאי לשמוע טענות שלא במסגרת דיון משפטי המתנהל לפניו כדין או לתת כל יעוץ משפטי מחוץ להליך. חשוב להבין כי למפקח על רישום מקרקעין נתונות כלל הסמכויות הנתונות לשופט בית משפט שלום אך מדובר בהליך מהיר ונגיש יותר.

למפקח יש סמכות להנפיק צווי ביניים לרבות צו 'עשה' ו'אל תעשה', כמו גם צו מניעה וצו עיקול באופן זהה לבית משפט שלום. על פסק דינו של המפקח על רישום מקרקעין, ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו הבית המשותף.

 

מסמכים להגשת תביעה למפקח על רישום מקרקעין

התובעים נדרשים להגיש כתב תביעה מודפס בחתימת התובע או נציג נציגות ועד הבית במידה והנציגות היא התובעת. כתב התביעה יוגש בשני העתקים ועותק נוסף יישלח לנתבע. במקרה של ייצוג על ידי משרד עורך דין, יש לצרף לתביעה ייפוי כוח מטעם התובעים. בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, כתב התביעה לא יעלה באורכו על 11 עמודים.

בכותרת התביעה יש לציין את שם לשכת המפקח שאליו מוגשת התביעה ולציין את התאריך שבה התביעה מוגשת. יש גם לציין את פרטי התובע ופרטי הנתבע, כמו גם תיאור קצר של הבית המשותף. בכותרת התביעה יש לציין אם קיים עורך דין מייצג ואת רשימת הסעדים המבוקשים. יש לציין גם אם זהו ההליך היחיד המתנהל בין הצדדים ואם קיים הליך נוסף בין הצדדים.

 

הגשת כתב הגנה

כתב הגנה צריך להיות מוגש תוך 60 יום ממסירת כתב התביעה, או במועד אחר במידה וכך יקבע המפקח. בדרך כלל כתב התביעה נמסר לנתבע בצירוף הזמנה לדין בה רשום מועד הדיון והמועד להגשת כתב הגנה. בהתאם לדין כתב ההגנה גם הוא לא יהיה ארוך מ-11 עמודים. בחלקו השני יש לציין את הטענות המקדמיות ואת תמצית טענות ההגנה לרבות טיעוניו בכל הנוגע לסעד המבוקש.

 

ליווי משפטי

בכל הגשת תביעה אל המפקח על רישום המקרקעין מומלץ להיות מלווה בעורך דין מקרקעין המתמחה בתחום. העורך דין ינסח את כתב התביעה בהתאם לכללים וילווה את התביעה עד לקבלת הסעדים המבוקשים מהפקח. גם במידה ונתבעתם על ידי שכן כדאי לכם לקבל ליווי משפטי על מנת שתדעו מה להשיב בכתב ההגנה.

בסמכותו של המפקח לדון בסכסוכים בנוגע לתשלומי ועד הבית והוצאות על השטח המשותף. גם בסכסוכים בין בעלי דירות בכל הנוגע להסגת גבול מצד בעל דירה ותביעה זו אפשר להגיש גם לבית משפט השלום. בסמכות המפקח גם סכסוכים בין בעלי דירות בקשר להרחבה של דירה כמו גם בכל הנוגע לתמ"א 38 וסכסוכים בין בעלי דירות בקשר למתקנים משותפים.

יש בישראל כיום יש 9 לשכות רישום מקרקעין אשר בהן מתנהלת גם פעילות של המפקח על רישום המקרקעין והן בערים הבאות: תל אביב, ירושלים, חיפה, נצרת, נתניה, חולון, פתח תקווה, רחובות, ובאר שבע. קיימות גם 3 שלוחות והן בעכו, באשדוד ובחדרה.

במקרים של הסרת מטרד שהוצב על ידי מי מהשכנים כמו גם קיומו של מפגע סביבתי הנגרם על ידי מי מדיירי הבניין המשותף לבית משפט השלום הסמכות בבלעדית לדון בסכסוך ואין להגיש תביעה אל המפקח על רישום במקרקעין בעניין זה.

הסמכות השיפוטית של המפקח על רישום המקרקעין כוללת סמכות לדון בסכסוכי שכנים רבים ומגוונים כולל סכסוכים בדבר הסגת גבול. הסכסוכים בנוגע להסגת גבול הינם הסכסוכים היחידים שנמצאים בסמכות מקבילה של הן של המפקח והן של בית משפט השלום. יתר סכסוכי השכנים נמצאים תחת סמכות השיפוט הבלעדית של המפקח.

מתי צריך לפנות אל המפקח על רישום מקרקעין?
מתי צריך לפנות אל המפקח על רישום מקרקעין?
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?
Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 37 ביקורות
×
js_loader