תפריט

תביעת אובדן כושר עבודה

במקרים בהם אנשים מאבדים את כושר ההשתכרות שלהם, הם יכולים להגיש תביעת אובדן כושר עבודה אשר תסייע להם לקבל מקורות הכנסה אשר מפצים על היעדר היכולת שלהם לעבוד ולהשתכר באופן בו היו רגילים לו, טרם המקרה שהוביל לשינוי.

במסגרת כך, יכולים להיכלל מקרים כגון תאונות, פציעות, מחלות כרוניות ואף מחלות נפשיות. התביעה יכולה לעשות למול גורמים שונים כגון המוסד לביטוח לאומי, חברות ביטוח וקרנות הפנסיה שלכם. לשם כך, אנחנו ממליצים לכם להיעזר בגורם מקצועי שילווה אתכם בתהליך במקצועיות ויעילות.

 

קצת על אובדן כושר עבודה

אובדן כושר עבודה מתרחש כאשר חלה ירידה בתפקודו של אדם והיכולת שלו להשתכר כתוצאה משינוי במצב הפיזי או הנפשי שלו. בהקשר זה, אין צורך כי הירידה בתפקודו של האדם תהא תמידית וגם ירידה זמנית בכמות הרווחים וביכולת להשתכר עשויה להוביל לסיווג כמצב של אובדן כושר עבודה

החישוב אשר נעשה כדי להבין את אחוז אובדן כושר העבודה והסכום אשר יתקבל במסגר תביעת אובדן כשור עבודה מחושבת לפי ההפרש בין ההשתכרות של האדם טרם השינוי שהוביל לתביעה לבין מידת ההשתכרות של אותו אדם לאחר השינוי.  קיימים מקרים רבים שעשויים להיכלל באובדן כושר עבודה. ניתן למנות מספר דוגמאות להמחשה, אם כי הרשימה הינה ארוכה ופתוחה:

סיווג פירוט
פגיעות פיזיות במידה שהטוען לאובדן כושר עבודה היה מעורב במקרה שהוביל לפציעה, יכול להיות שימנע ממנו לעבוד – בין אם לצמיתות ובין אם לתקופה מוגבלת. במידה שקיים פער בין השכר הקודם לשכר אחר הפציעה, יכול להיות שניתן לתבוע בגין אובדן כושר עבודה.
מחלות נפשיות אדם אשר סובל מתשישות נפש או מחלות נפשיות שונות אשר מונעות ממנו לעבוד ולמצות את יכולות ההשתכרות שלו עשוי להיות זכאי לתבוע בגין אובדן כושר עבודה.
מחלה כרונית / מחלה קשה אדם אשר אובחן כסובל ממחלה כרונית המשפיעה על היכולת שלו להשתכר, עשוי להיות זכאי לתביעת אובדן כושר עבודה.

הטבלה להלן אינה מלאה, אלא נועדה להמחיש מספר של אירועים אשר בהתקיימותם ניתן לתבוע בגין אובדן כושר עבודה, לאור הורדת יכולת ההשתכרות של אדם וצמצום מקורות ההכנסה שלו, אשר נובעות ממחלות או בעיות פיזיות וקוגניטיביות שונות.

השוני בין אובדן כושר עבודה מלא לאובדן כושר עבודה חלקי

קיימים שני סיווגים שונים ביחס למידת היעדר היכולת של אדם לעבוד ולהשתכר:

 

מקרה ראשון: אובדן כושר עבודה מלא

מדובר על מצבים בהם התובעים איבדו את כושר העבודה שלהם באופן מוחלט. בביטוח לאומי, מכנים זאת כדרגת אי כושר מלאה ובהתאם ניתנים 100% זכויות של אובדן כושר עבודה. זאת לעומת חברות ביטוח וקרנות פנסיה, בהם הסיווג זהה אך נע בין 70% ל-75% אובדן כושר.

יצוין כי הסיבה שבגינה חברות הביטוח אינן נותנות 100% מהשכר, נובע מהיעדר רצון כי אנשים אשר עדיין מסוגלים לעבוד בטווח שבין ה-75% ל-100% ימנעו מלעשות כן מכיוון שהם יכולים לקבל את הפיצויים ולא לצאת לשוק העובדה.

 

מקרה שני: אובדן כושר עבודה חלקי

בהינתן אובדן כושר עבודה חלקי, אותם עדיין בכוחם של התובעים לצאת לשוק העבודה. עם זאת, מידת ההשתכרות שלהם נפגעה בעקבות המקרה בגינו הם תובעים בגין אובדן כושר עבודה. בהתאם, הם מעוניינים לקבל את ההפרש בין השכר אותו היו יכולים לקבל טרם האירוע שהוביל לשינוי לבין השכר שמקבלים לאור העבודה הנוכחית שהם מבצעים.

 

הגורמים אשר אחראים לשפות במקרים בהם נוצר אובדן כושר עבודה

בארץ, קיימים מספר גורמים אשר עשויים לפצות את הסובלים מאובדן כושר עבודה, בין אם מלא ובין אם חלקי. שלושת הגורמים המרכזיים והמוכרים ביותר לביטוח הם:

  1. המוסד לביטוח לאומי.
  2. קרנות הפנסיה – בהתאם למסלולים בהם המבקש מבוטח.
  3. חברות ביטוח – במסגרת אפיק ביטוח מנהלים, כתלות בתנאיו.

במסגרת כך, קיימים גורמים מבטחים כחלק אינהרנטי ממוסדות המדינה, אשר כוללים את המוסד לביטוח לאומי וקרן הפנסיה הבסיסית, אליה חייבים להפריש כסף מכוח חוק. לעומת זאת, חברות הביטוח אינן מהוות ביטוחי חובה והביטוחים בהם נעשים באופן וולונטרי, בהתאם לרצונות המבוטחים.

 

 

שלבי הגשת התביעה בגין אובדן כושר עבודה

מכיוון שהתביעות לקבלת פיצויים בגין אובדן כושר עבודה מתקבלות על ידי גופים שונים, התביעות אינם נעשות באופן זהה. אנחנו ממליצים לכם להסתייע בעורכי דין מקצועיים אשר מתמחים בתחום אובדן כושר העבודה אשר ינחו אתכם בשלבי התהליך ויסייע לכם לקבל את הזכויות שלכם באופן מלא ולא מתפשר.

בהקשר זה, יש לציין כי יש אין הלימה הכרחית בין סיווג במקום אחד לבין סיווג במקום אחר. כך, במידה שסיווגו אדם כנכה אשר זכאי לקבל תשלומים בגין אובדן כושר עבודה במסגרת קרן הפנסיה, לא בטוח שהגורמים האחרים (ביטוח לאומי וחברות הביטוח) יסתמכו על הסיווג הזה ויבצעו סיווג זהה. נציג בקצרה את התהליכים במקומות השונים:

 

קבלת פיצוי מהמוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי הוא גוף שמטרתו להעניק סיוע כלכלי לתושבי המדינה, בהתאם לצרכיהם. במסגרת כך, ניתן לבקש בקשה לדרגת אי כושר עבודה אשר תעניק לכם פיצוי. תהליך זה מצריך סיווג מקדים על ידי הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי.

 

קבלת פיצוי מקרנות הפנסיה / קבלת פיצוי מחברות הביטוח

בדומה לתהליך אשר מתבצע במסגרת הפיצויים הניתנים מהמוסד לביטוח לאומי – וועדה רפואית של קרן הפנסיה ו/או של חברות הביטוח, מתכנסת כדי לקבוע את קצבת הנכות אשר מוענקת על ידם. בדומה לוועדה שמתקיימת בביטוח לאומי, רצוי לספק חוות דעת רפואית או כל מסמך שיכול לסייע בביסוס תביעת אובדן כושר עבודה.

כלומר, קיימות שלוש וועדות רפואיות שונות אשר עשויות לקבוע שאתם זכאים או לא זכאים לקצבת אובדן כושר עבודה, בהתאם למסמכים אותם תציגו ולפוליסות אשר קיימות בידיכם.

יש לציין כי גם בהינתן שאתם זוכים בכל הבקשות, הפיצוי שלכם משלושת הגורמים הללו לא יעלה על 75% כפי שנקבע בחוק, ולכן גם אם לכאורה יש לכם כפל פיצויים, לא תוכלו לקבל יותר ממה שהתקרה מאפשרת לכם. לאור כך, כדאי לוודא מראש שאתם לא משלמים על ביטוחים זהים, אשר לא יקנו לכם יתרון יחסי נוסף.

אובדן כושר עבודה הוא מצב בו אדם לא יכול לעבוד בעבודה בה עבד טרם השינוי במצבו, מטעמים משתנים אשר כוללים פגיעות פיזיות ונפשיות. במסגרת כך, לרוב, נעשית תביעת אובדן כושר עבודה אשר מובילה למתן קצבה.

תביעות אובדן כושר עבודה ניתן להגיש כלפי המוסד לביטוח לאומי, קרנות הפנסיה האישיות של המבוטח או חברות ביטוח, אשר כוללות פיצויים במסגרת אובדן כושר עבודה אשר נגרם מטעמים המנויים בפוליסות השונות או בהגדרות החוק.

לא. לרוב, כאשר מדובר על פיצוי מלא בגין אובדן כושר עבודה מדובר למעשה על 75% מהמשכורת אותה התובע הרוויח טרם השינוי במצבו. לעומת זאת, במידה שניתן עדיין לעבוד במשרה אשר משלמת פחות, התביעה תהיה בהתאם לאחוזים שנקבעו.

לא. גם בהינתן שהצלחתם להוכיח כי אתם זכאים לפיצוי בגין אובדן כושר עבודה בביטוח לאומי, לצורך העניין, לא בטוח שתקבלו הכרה זהה במוסדות השונים כמו קרנות הפנסיה וחברות הביטוח. לשם כך, צריך לעבור בוועדות הרפואיות של כל גוף שיאשר את התביעה שלכם.

תביעת אובדן כושר עבודה
תביעת אובדן כושר עבודה
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

עו"ד שי סולטן בפייסבוק | עו"ד שי סולטן בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 37 ביקורות
×
js_loader