תפריט

תביעת ביטוח עקב מחלה קשה

רבים מאתנו נערכים ליום בו אנחנו עשויים לחלות במחלה קשה. במסגרת כך, אנחנו מבוטחים במספר מקומות אשר אמורים להקנות לנו פיצויים וקצבאות בהינתן שאנחנו מגיעים למצב בו אנחנו לא יכולים להמשיך את חיינו באותו האופן אשר קדם לגילוי המחלה הקשה.

עם זאת, לעיתים קבלת הפיצויים מהביטוח אינה כה קלה ויש צורך בסיוע מקצועי לצורך קבלת הזכויות שלנו. תביעת ביטוח עקב מחלה קשה בסיוע גורם מקצועי היא הפתרון המוכר והיעיל ביותר כדי לקבל את הזכויות שלכם בצורה מהירה וללא גרירת רגליים מיותרת.

 

מחלות קשות אשר מוכרות במסגרת הביטוח

ביטוח מחלות קשות הוא ביטוח מיוחד מכיוון שבניגוד לביטוחים אחרים, יש צורך להוכיח רק נתון אחד – והוא התקיימות המחלה. כלומר, בהינתן שהמבוטח מאובחן כחולה באחת המחלות אשר הוא מבוטח לגביהן, הוא יהיה זכאי לקבלת מלוא הפיצויים בגין המחלה.

ניתן לחלק את המחלות הקשות לשתי קבוצות, הקבוצה של המחלות הקשות הבסיסיות אשר בהן יש חובה חוקית של כלל חברות הביטוח להכיר, לעומת מחלות קשות אחרות אשר הכרה בהן נעשית בהתאם לפוליסת הביטוח בה אנחנו בוחרים באופן עצמאי:

 

רשימת המחלות הקשות הבסיסיות

בישראל ישנה חובה חוקית במסגרתה כל חברת ביטוח מחויבת לכלול במסגרת הביטוח שלה רשימה מצומצמת של מספר מחלות קשות נפוצות אשר יש להעניק בגינם פיצויים בהינתן התפרצותן:

 1. סוגים שונים של מחלת הסרטן.
 2. התקפי לב.
 3. שבץ מוחי.
 4. טרשת נפוצה.
 5. ניתוח מעקפים.
 6. ניתוח מסתמי לב.
 7. ליקוי בשריר הלב.
 8. ניתוח אבי העורקים.

רשימת המחלות בפוליסת הביטוח המורחבת

כל פוליסה מכלילה מספר רחב יחסית של מחלות אחרות אשר היא מבטחת לגביהן. בתוך כך, היא מבצעת סיווג למספר קבוצות אשר מכלילות מחלות שונות. בהתאם, לרוב, אם אדם חולה במחלה מקבוצה מסוימת, לא ניתן לקבל יותר פיצוי בגין מחלה חוזרת או מחלה נוספת בתוך קבוצה זו. עם זאת, מחלות מקבוצות אחרות יכולות עדיין לספק אפשרות לפיצויים נוספים.

 

תקופת אכשרה ומגבלות לגבי פטירה

לרוב, כשחותמים על ביטוחים שונים למחלות קשות, יש סעיף אשר מגדיר כי קיימת תקופת אכשרה של 90 ימים (כשלושה חודשים). במסגרת כך, אם מתגלה מחלה קשה ממועד רכישת הביטוח עד תום שלושת החודשים, ייתכן שהמבוטח לא יוכל לקבל פיצויים.

זאת, כאמור, רק אם המבוטח מגלה את המחלה בימים הללו, ולא אם המחלה אכן מתפרצת בימים אלו. כלומר, יום הגילוי הוא היום המכריע. יצוין כי באופן ספציפי, כאשר מדובר במחלת הסרטן, יש תקופת אכשרה מיוחדת אשר מדברת לרוב על חמש שנים ממועד החלמה מלאה.

בנוסף, חלות מגבלות מסוימות לגבי פטירה. כך, בהינתן שהמבוטח נפטר תוך זמן מסויים אשר מוגדר בפוליסה לאחר גילוי המחלה, חברת הביטוח תהיה פטורה מלשלם למשפחת הנפטר את הפיצוי שהיה מגיע לו בהינתן שהיה חי עם המחלה תקופה ארוכה יותר.

 

הליך תביעת ביטוח עקב מחלה קשה

כדי להיות זכאים לפיצוי אשר מגיע לכם, כאמור, כל מה שנדרש הוא להוכיח כי אתם חולים במחלה הקשה עליה אתם מבוטחים במסגרת הביטוחים האינדיווידואליים שלכם. לרוב, כאשר אתם מגישים את תביעת ביטוח עקב מחלה קשה, אתם תדרשו להביא עימכם מספר מסמכים, אשר כוללים:

 • חוות דעת רפואית של הרופא האישי שלכם אשר מעיד על המחלה הקשה.
 • אבחונים תוצאות של בדיקות רפואיות אשר מעידות כי אתם סובלים מהמחלה הקשה.
 • מסמכים של פוליסת הביטוח אשר כוללים את ההוכחות כי אתם זכאים לביטוח בגין המחלה הספציפית בה אתם או קרוביכם חולים.
 • מסמכים נוספים מגורמים רלוונטיים שונים.

 

סיוע של עורך דין מחלות קשות בתהליך התביעה

עורכי דין המתמחים במחלות קשות יכולים למלא תפקיד מכריע בסיוע לאנשים אשר מתמודדים עם מחלות קשות בהשגת הכספים מתביעת הביטוח שלהם, בין אם בתחילת התהליך ובין אם בשלב הערעורים. במסגרת כך, ניתן למצוא מספר נקודות בהם עורכי הדין עוזרים:

 

הסתייעות בעורך דין מחלות קשות לייעוץ משפטי

אנשים אשר סובלים ממחלות קשות עלולים להתמודד עם שורה של סוגיות משפטיות רבות הקשורות למצבם האישי. לדוגמה, הם עשויים להזדקק לעזרה בהבנת ואכיפת זכויותיהם כמטופלים, כגון הזכות להסכמה מדעת או הזכות לחוות דעת שנייה. עורך דין מחלות קשות יכול לייעץ לאנשים על זכויותיהם ואפשרויותיהם ויכול לייצג אותם בהליכים משפטיים במידת הצורך.

 

ייעוץ בנוגע לתביעות ביטוח עקב מחלה קשה

עורך דין אשר מתעסק בתחום עשוי לעזור לכם להשגת כיסוי בתביעת ביטוח עקב מחלה קשה או כרונית  בהתאם, הוא יכול לעזור לכם לאסוף ראיות רפואיות ולהציג אותם לחברות הביטוח ואף בבית המשפט במקרה הצורך, כדי לתמוך את הטענות שלכם. במסגרת כך, עורכי הדין יכולים להשיג מסמכים רפואיים והצהרות מהרופאים המטפלים שלכם, ולנהל משא ומתן עם חברת הביטוח בשמכם כדי לנסות להגיע לפתרון.

 

ערעור על תביעות ביטוח שנדחו

חברות הביטוח עשויות לדחות תביעות ממגוון סיבות, לרבות אם הטיפול אינו מכוסה במסגרת הפוליסה, אם הוא נחשב ניסיוני או לא הכרחי מבחינה רפואית, או אם הפרט הגיע למגבלת הקצבה המרבית של הפוליסה.

כאשר תביעה נדחתה, אנשים אשר חולים באותן מחלות קשות עשויים להישאר עם עלויות משמעותיות אותן הם נדרשים להוציא מכיסם או שלא יוכלו לגשת לטיפול שהם צריכים כדי לשקם את בריאותם. עורך דין מחלות קשות יכול לעיין בתנאי פוליסת ביטוח ולאסוף ראיות לתמיכה בתביעה, ויכול לעזור לאנשים לערער על תביעות שנדחו ולנהל משא ומתן עם חברות הביטוח כדי להבטיח כיסוי רפואי מלא ועמידה על זכויותיכם.

ישנן מספר רחב של מחלות בגינן ניתן להגיש תביעת ביטוח, כאשר הרשימה הבסיסית כוללת שמונה מחלות אשר חייבות להיכנס לכל פוליסה בהתאם להוראת רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון. במסגרתן ניתן למנות את: מחלת הסרטן, התקפי לב, שבץ מוחי, טרשת נפוצה, ניתוח מעקפים, ניתוח מסתמי לב, ליקוי בשריר הלב וניתוח אבי העורקים.

עורך דין למחלות קשות, יכול לעזור לכם בתביעת ביטוח עקב מחלה קשה, ככל שאתם סובלים ממחלה קשה או כרונית ואתם מחפש כיסוי לטיפול רפואי או הוצאות אחרות הקשורות למצבכם. אם אתם מתקשה להשיג כיסוי מחברת הביטוח שלכם, עורך דין מחלות קשות יכול לעזור לכם לנווט בתהליך התביעות ולעמוד על זכויותיכם כמבוטח. הם יכולים לעזור לך לאסוף ולהציג ראיות לתמיכה בטענתך, כגון מסמכים רפואיים והצהרות מהרופאים המטפלים שלכם, ולנהל משא ומתן עם חברת הביטוח בשמכם כדי לנסות להגיע לפתרון.

אם חברת הביטוח שלכם דוחה את התביעה, ייתכן שתהיה לכם אפשרות לערער על ההחלטה. תחילה עליכם לבדוק את ההחלטה ואת המדיניות כדי להבין את הסיבות לדחייה ולקבוע אם יש לכם עילה לערעור, בסיוע של עורך דין הבקיא בתחום.

במידה שהתגלתה מחלה קשה בתקופה בגינה אתם לא זכאים לקבל פיצוי, יש לפנות לעורך דין שינסה לסייע לכם. בכל מקרה, אם המחלה התגלתה אחרי תקופת האכשרה אבל התפרצה במסגרת זמן זה, אתם עדיין זכאים לפיצוי מלא.

תביעת ביטוח עקב מחלה קשה
תביעת ביטוח עקב מחלה קשה
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

עו"ד שי סולטן בפייסבוק | עו"ד שי סולטן בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 37 ביקורות
×
js_loader