תפריט

אחריות הקבלן לליקויי בניה

אם לאחר קבלת הדירה תמצאו ליקויים, קיימת לכם הזכות לפנות לקבלן בכתב עם פירוט הליקויים.נהוג כי בתום שנת מגורים ראשונה הקבלן מטפל בכל הליקויים למעט ליקויים שיש להסירם בדחיפות. אחריות הקבלן ע"פ התיקון לחוק המכר (דירות) מאוגוסט 1990, אחריות הקבלן מתחלקת לשתי תקופות.

 

תקופת הבדק

שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה והיא נמשכת משנה עד שבע שנים ע"פ מהות הליקוי כמפורט להלן:

 

אחריות הקבלן לדירות שנרכשו מיום 6.4.2011 ואילך:

 1. ליקוי במוצרי מסגרות ונגרות, לרבות אלומיניום ופלסטיק – שנתיים.
 2. ליקוי בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעות ושחיקה – שנתיים.
 3. כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודוודים – שלוש שנים.
 4. ליקוי בפיתוח חצר, לרבות שקיעות, בין היתר של מרצפות בקומת קרקע, בחניות, במדרכות ובשבילים בשטח הבניין, וכן ליקויים במשטחים מחומרי גימור שונים שלוש שנים; לעניין זה, "פיתוח חצר" –לרבות שבילים, משטחים, קירות, גדרות, רכיבים בנויים ומערכות, ובכלל זה מערכות מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תאורה ותקשורת.
 5. כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות הבידוד התרמי – שלוש שנים.
 6. כשל, לרבות נזילות, במערכות צנרת, לרבות מים, מערכת הסקה ומרזבים, דלוחין וביוב – ארבע שנים.
 7. כשל באיטום המבנה, לרבות בחללים תת-קרקעיים, בקירות, בתקרות ובגגות, לרבות גגות קלים עם סיכוך – ארבע שנים.
 8. סדקים ברוחב גדול מ-1.5 מ"מ ברכיבים לא נושאים – חמש שנים.
 9. התנתקות, התקלפות או התפוררות של חיפויי חוץ – שבע שנים.
 10. כל אי-התאמה אחרת שאינה אי-התאמה יסודית – שנה אחת.כדי להסתמך על קיומו של ליקוי שאותו ניתן לגלות בעת העמדת הדירה לרשות הקונה יש להודיע עליו למוכר בתוך שנה ממועד העמדת הדירה לרשות הקונה.

אחריות הקבלן לדירות שנרכשו לפני יום 6.4.2011 או שבנייתן הסתיימה לפני יום זה:

 1. צנרת כולל מערכת הסקה ומרזבים – שנתיים.
 2. חדירת רטיבות בגג, בקירות ובמקלט – שלוש שנים.
 3. מכונות, מנועים ודודים – שלוש שנים.
 4. קילוף חיפויים בחדרי מדרגות – שלוש שנים.
 5. שקיעת מרצפות בקומת הקרקע – שלוש שנים.
 6. שקיעת מרצפות בחניות, במדרכות, בשבילים ובשטח הבניין – שלוש שנים.
 7. סדקים עוברים בקירות ובתקרות – חמש שנים.
 8. קילופים ניכרים בחיפויים חיצוניים – שבע שנים.
 9. אי התאמה אחרת, שאינה אי התאמה יסודית – שנה אחת.

 

תקופת אחריות

תקופה של שלוש שנים שתחילתה בתום בתקופת הבדק. ההבדל בין שתי התקופות הוא שבתקופת הבדק חובה על הקבלן לתקן את הליקוי אלא אם כן הוכיח שהליקוי נגרם באשמת בעל הדירה ואילו בתקופת האחריות חובת ההוכחה היא על רוכש הדירה. כאשר הדיירים אינם דואגים לתחזוקה נאותה של הנכס הקבלן אינו מחויב לתיקון הליקויים שהתהוו באשמתם.

נדגיש כי למרות שנהוג לטפל בליקויים, בתום השנה הראשונה, על הקבלן להמשיך ולטפל בהם ע"פ החוק כמפורט לעיל. חוזה המכר אינו יכול לבטל את דרישת החוק ולקצר את תקופת הבדק או את תקופת האחריות.

חקיקות רלוונטיות

חקיקה רלוונטית קיימים מספר גדול של חוקים העסקים במקרקעין, במיסוי, בבנייה, ותקנות המשלימות אותם, להלן החוקים העיקרים תמצית העניינים:

 1. חוק המקרקעין , תשכ"ט 1969 – מגדיר זכויות במקרקעין: מהו מקרקעין, סוגי מקרקעין, סוגי זכויות במקרקעין ודרך רישומן, הגנה על הבעלות והחזקה, שיתוף ופירוק שיתוף במקרקעין.
 2. חוק יסוד מנהל מקרקעי ישראל  –מגדיר איסור העברת בעלות במקרקעי ישראל, אם במכר ואם בדרך אחרת.
 3. חוק מס שבח מקרקעין תשכ"ג 1963 – והתקנות הנלוות לו, קובע את חבות המס ודרך חישובו עקב מכירות זכויות מקרקעין קובע שעור מס הרכישה ושעור מס המכירה, כמו כן מגדיר החוק "דירת מגורים מזכה" ותנאי פטור ממס שבח ומכירת דירת מגורים.
 4. חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א 1961 – והתקנות הנלוות לו, עוסק במס רכוש החל על בעלי קרקע מ 1.1.2000 שעור המס הוא  0.
 5. חוק התכנון והבניה, תשכ"ה 1965 – והתקנות הנלוות לו, מגדיר את מוסדות התכנון במדינה ודרך פעולתם, תקנים וחובות המוטלים על הבונים, דרישות טכניות לגבי מבנה וחלקיו, מקלטים, ציוד כיבוי וכדומה.
 6. חוק מכר דירות, תשל"ג 1973 – עוסק בחובות הקבלן המוכר למסור לקונה מסמכי מכר שונים ומגדיר תקופת אחריות ותקופת בדק של הדירה.  הרחבה מאוחרת של החוק עוסקת בהבטחת הכספים של רוכשי דירות מקבלנים.
 7. חוק הערבות, התשכ"ז 1967 – החוק עוסק בנושא מהות הערבות, סייגים, יצירת הערבות, שעבוד נכס החייב, אחריות הערב.
 8. חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א- 1981 – חובות תאגיד בנקאי במתן שירותים בנקאים, חובה לתת שירותים, גילוי נאות, איסור התניית שירות בשירות.
 9. חוק המשכון, התשכ"ז 1967 – החוק עוסק ביצירת מישכון , כוחו של המישכון כלפי נושים אחרים, דרכי המימוש.

 

אין באמור באתר ו/או בתכנים ו/או במאמרים שבו כדי לשמש ייעוץ משפטי או אחר ו/או חוות דעת משפטית או אחרת. השימוש באתר, בתכנים ובשירותים שמציע האתר אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי מקצועי אותו יש לקבל מעורך דין העוסק בתחום.

 

אחריות הקבלן לליקויי בניה
אחריות הקבלן לליקויי בניה

 

רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

עו"ד שי סולטן בפייסבוק | עו"ד שי סולטן בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 37 ביקורות
×
js_loader