תפריט

כיצד מחושבים הפיצויים בנזקי גוף

נזקי גוף עשויים להיות תוצאה ישירה של תאונה שחווה אדם – בין אם מדובר בתאונת עבודה, בתאונת דרכים ובין אם מדובר בכל מקרה אחר שבגינו נגרם לכם נזקי גוף; תוכלו לקבל, כנגד נזקי הגוף שנגרמו לכם, פיצויים. פיצויים אלה יסייעו לשפר את מצבכם ולנסות, ככל הניתן, להחזיר אתכם אל המצב בו הייתם אלמלא התרחשה התאונה שגרמה נזקי גוף. מעוניינים לדעת כיצד מחושבים הפיצויים בנזקי גוף? הגעתם למקום הנכון. 

 

פיצויים בגין כאב וסבל

אדם שהיה מעורב בתאונה כזו או אחרת, שכתוצאה ממנה, נגרמו לו נזקי גוף שהובילה לכך שחווה סבל – יהיה הוא זכאי לקבל, בגין ראש נזק זה, פיצויים. סבל, כשמו כן הוא, כל דבר שגרם לנפגע סבל – כלומר, גם סבל קטן יחסית כמו כאבים שחלפו או דימום עשויים אף הם להיחשב לכדי כאב וסבל. יחד עם זאת, כאשר הסבל הינו מועט יותר ופחות קבוע – אזי שהפיצוי יהיה נמוך יותר בהתאם.

 

פיצויים בגין הפסדים

תאונה שבגינה נגרמו לאדם נזקי גוף כאלה ואחרים עשויה להוביל לכך שהאדם יפסיד כסף; למשל, אדם שנפגע בתאונה, ספג נזקי גוף שמנעו ממנו מללכת לעבודתו, לקבל שכר ולהרוויח כסף, למעשה הפסיד כסף בשל נזקי גוף שנגרמו לו.

לצורך העניין, במידה ואדם, בשל נזקי גוף שנגרמו לו בעקבות התאונה שהיה מעורב בה, לא יכול להגיע לעבודה במשך X ימים, יקבל תשלום עבור יום עבודה כפול X הימים בהם לא יכול היה לעבוד. על כך, יורחב בהמשך. יתרה מכך, כל הפסד שנגרם לו בשל נזקי גוף עליו לא פוצה, ייכלל ויחושב תחת ראש הנזק של הפסדים.

 

אובדן כושר השתכרות

כפי שנאמר לעיל, אובדן כושר ההשתכרות של אדם הנפגע מתאונה שהסבה לו נזקי גוף ייחשב בחישוב הפיצויים שנפסקו לטובתו. החישוב של גובה הפיצוי יחושב על פי התקופה בה האדם לא יכול היה לעבוד, שיעורה של הנכות הזמנית במידה וקיימת, הנכות הצמיתה שנגרמה לנפגע – אלו, מטבע הדברים, משפיעות על מידת יכולתו לעבוד.

 

איך מתבצע החישוב

בפועל, החישוב מתבצע באופן הבא – גובה הנכות התפקודית במכפלת גובה ההכנסה החודשית של הנפגע; זאת, במכפלת מספר החודשים שנותרו לנפגע עד אשר יגיע לגיל הפרישה תוך ביצוע היוון השווי המתאים. יחד עם זאת, חשוב לציין, כי קיימות דרכי חישוב נוספות.

 

במידה ומדובר בתאונת דרכים

תאונת דרכים אשר חוסה תחת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תקרת הפיצוי לנפגע אשר זכאי לקבל תעמוד על שילוש השכר הממוצע במשק.

 

תשלומים עתידיים

במידה ובית המשפט לא יוכל לקבוע את מידת תפקודו העתידית של הנפגע כמו גם משך חייו – יכול בית המשפט, על פי הסמכות שניתנה לו, לפסוק על מתן פיצויים עיתדיים לנפגע. כלומר חישוב הפיצוי ייעשה מדי פעם לפעם.

 

פיצויים בגין הוצאות

תאונה גורמת לנזקי גוף לאדם שהיה מעורב בה עשויה לכלול, מטבע הדברים, הוצאות נוספות ויתרות אותן הנפגע לא היה נאלץ להוציא אילולא היה נפגע בתאונה. הלכה למעשה, הוצאות שהוציא בשל נזקי הגוף שספג בעקבות התאונה, ביניהן, הוצאות רפואיות על טיפולים וצרכים רפואיים כאלה ואחרים, יהיו התוצאות אשר בגינן יכול לקבל פיצוי.

 

הוצאות רפואיות

הקפידו לתעד כל קבלה ומסמך רפואיים אותו קיבלתם במהלך הטיפולים שלאחר התאונה שגרמה לכם לנזקי הגוף. כמו כן, לאחר התאונה, הקפידו להגיע מיד לטיפול רפואי, בו תמסרו כבר בהזדמנות הראשונה לגורם הרפואי המטפל על מיטב הבעיות והפגיעות שנגרמו לכם כתוצאה מהתאונה. יתרה מכך, דאגו להקפיד ולוודא שהגורם הרפואי תיעד את המידע שהעברתם לו נכונה.

 

הוצאות סיעוד

במידה והנפגע, בשל נזקי הגוף שנגרמו לו, נזקק לקבלת סיוע בניהול חייו האישיים היום יומיים הוא יוכל לקבל פיצוי גם על כך. למעשה, מדובר על כל אותם מקרים בהם נצרך הנפגע לקבל תמיכה מאדם בביצוע הפעולות הפשוטות ביותר – כגון: אכילה, ניקיון, תזוזה ממקום למקום, הלבשה והפשטה, רחיצה ועוד.

 

הוצאות מדור

נזקי גוף עלולים להוביל לשינויים ביכולתו של האדם להתנועע ממקום למקום. על כן, לעתים, נצרכות התאמות בסביבת המחיה בה הוא מתקיים. בין היתר, התקנת מעלית, מעבר דירה לבניין עם מעלית ועוד. הלכה למעשה, יש להראות לבית המשפט כי אכן יש צורך באמורים בכפוף לנזקי הגוף שנגרמו לתובע הפיצויים בעקבות התאונה.

 

הוצאות משפט

הליך משפטי מצריך משאבים פיננסים – שכירת שירותים של עורך דין, קבלת חוות דעת רפואית, תשלום שכר עדים ועוד. במידה והתובע יזכה בתביעה, תשלום הוצאות המשפט לא יהיה משקולת עבורו.

 

הוצאות עבור ניידות

נזקי גוף עשויים לגרום לאדם נכות שבהתאם לאופי הנכות עלולים לפגוע ביכולת התנועה העצמאית של הנפגע. על כן, במידה ונצרך הנפגע להתאמת הרכב לנכות או כל התאמה אחרת שנדרשת עבור מתן חופש התנועה לנפגע, יקבל על כך פיצוי.

 

חובת ההוכחה – על מי?

משום שלא קיימת חזקה כי חובת ההוכחה היא על הנתבע – אזי, שחובת ההוכחה רובצת על הטוען לנזקי הגוף ולפיצוי. כלומר, אתם כתובעים פיצוי נזקי גוף, תתבקשו להוכיח את מידת הנזק שנגרמה לכם.

ההוכחה לנזקים שנגרמו לכם יכולה להיעשות באמצעות איסוף קבלות על טיפולים רפואיים עליהם נאלצתם לשלם וכל מסמך אחר אשר מעיד על הוצאה כספית כזו או אחרת שנבעה כתוצאה מנזקי הגוף שנגרמו לכם; וכמובן, חוות דעת רפואית מטעם רופא מומחה אשר מומחה לתחום הפגיעות מהן אתם סובלים.

 

חוות דעת רפואית

חוות דעת רפואית הינה גורם מכריע וחשוב בתביעה הנזיקית והיא נצרכת, על אחת כמה וכמה, כאשר תביעת הפיצויים הנזיקית מתבררת בבית המשפט או כאשר הינכם פונים לחברת הביטוח או הביטוח הלאומי על מנת לקבל פיצוי על נזקי הגוף מהם אתם סובלים.

 

תביעה בבית המשפט

כאשר הנכם מבקשים לתבוע, בתביעה נזיקית, בבית המשפט, את האדם שגרם לכם את נזקי הגוף, תדרשו להצטייד בחוות דעת רפואית אשר תוכיח כי אכן נגרמו לכם הנזקים להם אתם טוענים. כמו כן, חוות הדעת הרפואית תוכל לשפוך אור על מקור הנזקים להם אתם טוענים – הלכה למעשה, חוות דעת רפואית טובה, עשויה להוות את ההבדל בין תביעה נזיקית מוצלחת לכושלת.

 

תביעה מול חברת הביטוח

חברת הביטוח הינה גוף עסקי לכל דבר ועניין ובשל כך, אינה תמהר לשלם לכם את הפיצויים על פי פוליסת הביטוח שבבעלותכם. חברת הביטוח תשלח מומחה רפואי מטעמה אשר יבקש לאמת את נזקי הגוף להם אתם טוענים – למעשה, הסתמכות בלעדית על המומחה הרפואי של חברת הביטוח עשויה להוביל לכך שתקבלו פיצוי נמוך יותר מזה שאתם זכאים אליו או לחלופין, לכך שלא תקבלו פיצוי כלל.

על כן, מומלץ להצטייד בחוות דעת רפואית מטעם רופא מומחה המתמחה בתחום הנזקים שאותם חוויתם כתוצאה מהתאונה. חוות דעת הרפואית בהתמודדות עם חברת הביטוח מקבלת חשיבות מכרעת במידה ונדחתה כבר תביעת הביטוח שלכם – שכן השלב הבא הינו ערעור או תביעה בבית המשפט.

 

פנו אלינו

מטרת תביעת נזקי גוף היא שהניזוק יוכל לקבל פיצויים על הנזק שנגרם לו על מנת שיוכל להתמודד עם מצבו וכן, לנסות, להחזיר את המצב לקדמותו. על כן, חשוב מאוד, להסתייע במומחים הגדולים בתחום שיגדילו את הסיכוי כי תביעתכם תצלח ובהתאם, כי תקבלו את הפיצוי ההולם.

_שי סולטן - כיצד מחושבים הפיצויים בנזקי גוף

רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

עו"ד שי סולטן בפייסבוק | עו"ד שי סולטן בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 37 ביקורות
×
js_loader