תפריט

עורך דין תאונות אישיות

חוויתם תאונה אישית והנכם מבוטחים בפוליסת ביטוח עבור תאונות אישיות? דעו כי עומדת לכם הזכות לתבוע את חברת הביטוח המבטחת אתכם בגין התאונה שחוויתם וכך, לזכות בפיצויים שיסייעו לכם להתמודד עם הפגיעה. לרוע המזל, בפועל, חברות הביטוח אינן שוות להעניק פיצוי למבוטחיהן ולכן, לעתים, עשויות לדחות את התביעה מסיבות כאלה ואחרות. חוויתם תאונה אישית? כדאי מאוד שתקראו. 

 

ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות הינו ביטוח אשר נחשב ביטוח כללי. למעשה, ביטוח תאונות אישיות מבטח סיכונים אשר עשויים להיגרם בשל תאונה כמו היווצרותן של כוויות, שברים בגוף ועוד. יתרה מכך, ביטוח תאונות אישיות יבטח את בעלי הפוליסה גם במקרה בו אדם נפגע בתאונה שהביאה לכך שהגיע למצב של נכות צמיתה, איבד כושר עבודה, הגעה למצב סיעודי וכיוצא בזאת.

 

גובהו של הפיצוי בגין תאונות אישיות

מטבע הדברים, ככל שהנזק אשר נגרם למבוטח כתוצאה מן התאונה האישית שחווה הינו גבוה יותר – יהיה הפיצוי גבוה יותר. באופן כללי, גובה הפיצוי נקבע, בין היתר, על פי תנאי הפוליסה.

בס"ד

עורך דין שי סולטן

האיש שלכם בתחום הנזיקין

 

תביעה נגד חברת הביטוח

רבים משלמים לחברת הביטוח במשך שנים עבור ההסתברות שיקרה להם תאונה. לאחר שהתרחשה התאונה, עליכם לתבוע את חברת הביטוח המבטחת אתכם כדי שתקבלו את הפיצוי המגיע לכם מתוקף פוליסת הביטוח עליה שילמתם במרוצת השנים.

 

הצד של חברת הביטוח

מטבע הדברים, חברת הביטוח, כבית עסק, אינה ששה לשלם למבוטחיה את התשלומים עבור התרחשות מקרה הביטוח, שכן היא מפסידה על כך כסף. על כן, חברת הביטוח תעדיף לא לשלם ואם לשלם, לשלם כמה שפחות כדי להישאר רווחית. כתוצאה מכך, אל לכם לצפות בהכרח כי חברת הביטוח תגיש לכם באופן מיידי את הפיצוי המגיע לכם.

מתי עשויה תביעת הביטוח להידחות?

כאמור לעיל, חברת הביטוח עשויה לדחות את תביעתכם לקבלת הפיצוי. הלכה למעשה, טענות דחייה של חברת הביטוח מתחלקות לשני סוגים שונים – טענת דחיה מהותית וטענת דחיה טכנית.

 

טענות דחיה מהותיות

טענות הדחיה המהותיות הינן דחייה בגין אי גילוי, דחייה בשל היעדר קיום מקרה הביטוח הנתבע וכן, דחייה בשל היעדר כיסוי של פוליסת הביטוח את המקרה שהתרחש.

 

דחייה בשל אי גילוי

הלכה למעשה, במידה והמבוטח, בעת החתימה על פוליסת הביטוח, לא גילה גילוי רפואי מלא אודות מצבו הרפואי – עשויה חברת הביטוח לדחות את חובתה לפיצוי כלפי המבוטח; זאת, גם אם התרחש מקרה הביטוח לפי הפוליסה וחברת הביטוח צריכה לשלם למבוטח.

 

גילוי רפואי תקין

למעשה, גילוי רפואי תקין ומלא של המצב הרפואי של המבוטח הוא חובה שיש על המבוטח לעמוד בה – באמצעות קבלת מידע רפואי מלא על המבוטח, יכולה חברת הביטוח להעריך נכונה את הסיכון הנשקף מן המבוטח וכך, לתמחר את פוליסת הביטוח בהתאם.

 

אי גילוי מה הוא?

אי גילוי רפואי עולה לכדי כל אותם מקרים בהם בעת החתימה על פוליסת הביטוח, לא מסר המבוטח מידע רפואי מלא אודות מצבו הרפואי. בפועל, במקרים מסוימים, בהינתן מצב רפואי חמור, ייתכן וחברת הביטוח כלל לא הייתה כורתת עם המבוטח את חוזה הביטוח האמור.

 

שינוי במחיר הפוליסה

מטבע הדברים, ככל שמצבו הרפואי של המבוטח הוא טוב יותר, כך התשלומים התקופתיים לחברת הביטוח יהיו נמוכים יותר ולהפך.

 

דחייה בשל היעדר כיסוי

חברת הביטוח עשויה לדחות את תביעת המבוטח במסגרת פוליסת הביטוח תאונות אישיות כאשר המקרה אשר גרם למבוטח נזק הינו מוחרג מפוליסת הביטוח. הסעיפים המחריגים מקרים מסוימים מפוליסת הביטוח נקבעים מבעוד מועד.

 

דחייה בשל היעדר קיום מקרה ביטוח

לעתים, ובהתאם לנסיבות המקרה, חברת הביטוח עשויה לטעון כי המקרה שקרה למבוטח אינו עולה לכדי מקרה ביטוח אשר מבוטח במסגרת פוליסת הביטוח ועל כן, אינה חייבת לפצות את המבוטח. הלכה למעשה, בפוליסת הביטוח מצוינים המקרים המבוטחים וסטייה מהם עשויה להותיר את המבוטח בלא פיצוי.

 

טענות דחיה טכניות

פגם טכני, כשמו כן הוא, הינו פגם, שבשונה מן פגמים מהותיים שהוזכרו לעיל, אינו מהותי בפוליסת ביטוח התאונות האישיות אלא עוסק בדברים טכניים ונלווים כמו מקרים בהם לא שולמה פרמיה לחברת הביטוח, ביטוח שאינו בתוקף וכן, התיישנות.

 

פוליסת ביטוח מבוטלת

מטבע הדברים, כאשר פוליסת הביטוח הינה מבוטלת, לא יהיה האדם מבוטח עוד על ידי חברת הביטוח. כלומר, גם במידה והתקיים מקרה ביטוח באופן מהותי שעל פי תנאי הפוליסה היו מזכים את הנפגע בפיצוי מחברת הביטוח, לא יקבל הנפגע את הפיצוי האמור.

 

התיישנות

חוק חוזה ביטוח עומד על כך כי תקופת ההתיישנות הרלוונטית לתביעות בתחום הביטוח יעמדו על תקופה של 3 שנים, למרות שתקופת ההתיישנות המוכרת מתחומים אחרים עומדת על 7 שנים. הלכה למעשה, החל מן הרגע בו התרחשה התאונה, יהיו למבוטח 3 שנים לתבוע את חברת הביטוח ואילו, לאחר חלוף התקופה האמורה, לא תעמוד לו עוד אפשרות התביעה כנגד חברת הביטוח בעד הנזק שנגרם לו.

 

נזק שהתגלה מאוחר יותר

יחד עם זאת, במידה והנזק אותו חוויתם בעקבות התאונה האישית התגלה מאוחר לתאונה, תקופת ההתיישנות תחל רק מן הרגע בו גיליתם על הנזק האמור. אולם, חובת ההוכחה בנוגע לגילוי מאוחר של הנזק רובצת על הטוען לכך, כלומר, המבוטח. בפועל, בבית המשפט, תדרשו להוכיח כי לא הייתה לכם דרך לגלות על הפציעה הנידונה.

 

אי תשלום פרמיה

כאשר המבוטח לא משלם את פרמיית הביטוח, גם אם התרחשה תאונה אישית שבגינה, באופן מהותי, הינו זכאי לפיצוי מחברת הביטוח, חברת הביטוח אינה חייבת לפצות על כך.

בס"ד

עו"ד ביטוח לאומי שי סולטן

האיש שלכם בחזית המשפטית

 

מה עושים אם דחו לכם את התביעה?

מקרה לא נדיר הוא מבוטח מגיש תביעה לקבלת פיצוי מחברת הביטוח המבטחת אותו בפוליסת ביטוח תאונות אישיות ואילו, חברת הביטוח מצידה מתנערת מהאחריות באשר למקרה ודוחה את תביעתכם. כפועל יוצא מכך, הינכם נשארים בלא כל פיצוי אשר קריטי עבור השיקום והמשך חייכם. אולם, אינכם עומדים בפני שוקת שבורה ובהחלט עומדות בפניכם אופציות לפעולה.

 

פנייה לעורך דין תאונות אישיות

במידה ותביעתכם נגד חברת הביטוח נענתה בשלילה, אין זה אומר כי אבדו לכם כל אפשרויות הפעולה, זאת משום שלא מדובר בהחלטה סופית ובלתי ניתנת לשינוי. עורך דין תאונות אישיות אשר מומחה בעולם הנזיקין בכלל ועולם הביטוח בפרט יסייע לכם להתמודד עם דחיית התביעה מטעם חברת הביטוח וכך, להגדיל את ההסתברות כי תקבלו פיצוי.

 

פיצוי נמוך

במקרים מסוימים, גם כאשר חברת הביטוח מודה ומסכימה לטענת המבוטח התובע כי התאונה האישית שחווה נופלת לכדי תנאי הפוליסה ועל כן, עליה לפצות אותו; היא עשויה, בכל זאת, לשלם למבוטח שנפגע בתאונה האישית סכום פיצוי נמוך מזה שהוא זכאי אליו.

החשיבות בפניה לעורך דין תאונות אישיות מומחה

במקרה בו הפיצוי שניתן לכם מטעם חברת הביטוח הוא נמוך מזה המגיע לכם, רצוי לשקול ברצינות את אפשרות שכירות שירותיו של עורך דין תאונות אישיות המתמחה בדיני הנזיקין וכן, בעולמות הביטוח. כך, הסיכוי כי תצליחו להשיג את מלוא הסכום המגיע לכם יעלה משמעותית.

 

פנו אלינו

תביעה בגין תאונות אישיות כנגד חברת הביטוח היא עניין שאסור להקל בו ראש. חברת הביטוח עשויה שלא להסכים לתביעת הפיצוי או לחלופין, להסכים לשלם סכומים פחותים מאלה המגיעים לכם. פנו אלינו על מנת שנוכל לסייע לכם בהתמודדות עם חברת הביטוח, עד שתקבלו את הפיצוי המגיע לכם על פי דין.

עורך דין תאונות אישיות
עורך דין תאונות אישיות
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

עו"ד שי סולטן בפייסבוק | עו"ד שי סולטן בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 37 ביקורות
×
js_loader