תפריט

תביעה בגין תאונת דרכים

תאונת דרכים היא אירוע טרגי שעשוי לגרום לנפגעים בה נזקים קשים. בשל כך, יש צורך בניהול תביעה בגין תאונת הדרכים, כך שיוכל הנפגע להשיב את חייו לקדמותו באמצעות פיצוי כספי. פיצוי זה יסייע לנפגע לטפל בעצמו ובפציעותיו ולנסות, ככל הניתן, לחזור אל המוטב. עברתם תאונת דרכים ומעוניינים למצות את זכויותיכם? כדאי שתקראו. 

 

מה נחשבת תאונת דרכים

הלכה למעשה, לא כל מקרה שאירע ברכבו של אדם או לחלופין, בכביש, יענה בהכרח להגדרה של תאונת דרכים על פי הגדרתו בחוק פיצוי לנפגעי תאונות דרכים. תאונת דרכים, על פי החוק, נחשבת למאורע שבמסגרתו נגרם לאדם נזק גופני בשל שימוש ברכב מנועי לצורך מטרת תחבורה. לענייננו, מדובר בכמה תנאים מרכזיים שהינם מצטברים אותם צריכים להוכיח כדי שהמקרה יוגדר כתאונת דרכים.

 

רכב מנועי

רכב מנועי הוא רכב שנע על פני הקרקע על ידי כוח מכני – ייעודו העיקרי של הרכב הוא לצורך תחבורה יבשתית. למעשה, במקרים גבוליים כמו קורקינטים חשמליים, ניתן אפוא להיעזר במבחנים מהפסיקה – לפיהם רכב מנועי הינו רכב שלפחות אחד מייעודיו הוא לתחבורה יבשתית. לא זו אף זו, על פי הפסיקה, חשוב שהייעוד התחבורתי של הרכב יהיה המרכזי שלו.

 

כשירות הרכב

בית המשפט הכיר זה מכבר במבחן "הכשירות הנורמטיבית"; במסגרת מבחן זה יש לבחון האם חוקית, רשאי הרכב לנוע בכביש. ככל שהתשובה לכך שלילית, הרכב אינו רכב מנועי לעניין הפקודה.

 

מאורע

יש צורך בקיומו של מאורע במסגרתו התרחשה תאונת דרכים.

נזק גוף

כדי שתוכר תאונת דרכים יש להצביע על קיומו של נזק גוף שנגרם לניזוק הטוען להיות התאונה "תאונת דרכים".

 

קשר סיבתי

כאמור, יש צורך בקשר בין השימוש ברכב המנועי למטרות תחבורה לבין הנזק הגופני שנגרם לניזוק.

 

למטרות תחבורה

יש צורך כי התאונה תיעשה כאשר נעשה שימוש ברכב למטרות תחבורה. הלכה למעשה, הרחיבה הפסיקה באשר לרכיב זה.

 

שימוש ברכב

יש צורך לבצע שימוש ברכב.

 

מה קורה אם אחד הרכיבים לא מתקיים?

משום שהרכיבים הנ"ל הינם רכיבים מצטברים לצורך הכרה בתאונה כתאונת דרכים, אזי שבהיעדר קיומם של אחד מהם, לא יוגדר המקרה כתאונת דרכים – על כל ההשלכות הנובעות מכך.

 

חוק פיצוי לנפגעי תאונות דרכים

חוק הפיצוי לנפגעי תאונות דרכים מאפשר מתן פיצוי לנפגע תאונת דרכים גם ללא הוכחת אחריות משפטית כלשהי של הנהג שפגע בו. הלכה מעשה, מספיק כי נגרם נזק גופני לאדם, שנגרם כתוצאה מתאונת הדרכים כדי שתקום עילת התביעה. יחד עם זאת, חשוב לומר, כי בשל האחריות המוחלטת הקיימת במסגרת חוק פיצוי לנפגעי תאונות דרכים – גובה הפיצוי המקסימלי הינו נמוך ומוגבל בהתאם.

 

את מי ניתן לתבוע בגין תאונת דרכים

מי שנפגע, חלילה, בתאונת דרכים, בין אם כנהג ובין אם כנוסע – עליו לתבוע את חברת הביטוח שביטחה במסגרת ביטוח חובה את הרכב בו שהה בעת הפגיעה. מאידך, ככל שהנפגע הוא למעשה הולך רגל, עליו לתבוע את חברת הביטוח שמבטחת, בביטוח חובה, את הנהג שפגע בו.

 

מה קורה במקרה של "פגע וברח"

במקרה מצער של "תאונת פגע וברח" על הנפגע יש לתבוע את קרנית.

בס"ד

עורך דין שי סולטן

האיש שלכם בתחום הנזיקין

 

מה קורה אם מעורב יותר מרכב אחד

כאשר מדובר בתאונה רבת משתתפים, או תאונה מעורבת, על הנפגע יש לתבוע את כל חברות הביטוח המעורבות.

 

ייחוד העילה

הלכה למעשה, ברגע שניתנה לנפגע זכות תביעה מכוח חוק פיצוי לנפגעי תאונות דרכים, אין לו אפשרות, מבחינה משפטית, לתבוע פיצויים במסגרת כל חוק אחר – זאת בשל ייחוד העילה. מדובר במצב שעשוי לעיתים להיות בעייתי, שכן לעתים, במקרים ספציפיים ייחוד העילה עשוי להיות בעל עלות גבוהה מהתועלת.

 

מקרה של רשלנות רפואית לאחר התאונה

במקרה בו נגרמה לנפגע רשלנות רפואית לאחר התאונה בה הוכר כזכאי לקבלת פיצוי על פי חוק לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, לא ניתן לתבוע את הרופא המעוול או את בית החולים, אלא את חברת הביטוח הרלוונטית לתביעה לפי המוצג לעיל.

 

מי ייחשב לנפגע

נפגע בתאונת דרכים, על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים הוא אדם שנגרם לו נזק גוף במסגרת תאונת דרכים. הגדרה זאת היא מאוד רחבה, כך שכוללת, בין היתר, אדם שנפגע בהיותו נוסע ברכב, נהג ברכב ואף הולך רגל שנפגע על ידי רכב מנועי כאמור.

 

חריגים

יחד עם האמור לעיל, חשוב לדעת כי ישנם חריגים למתן פיצוי מתוקף חוק פיצוי לנפגעי תאונות דרכים; בין חריגים אלה – אדם שהיה מעורב בתאונת דרכים כאשר היה ללא רישיון נהיגה, נהיגה ללא ביטוח ביודעין, אדם שגרם להתרחשות התאונה במכוון – למשל, אדם שניסה לדרוס אדם אחר ועוד.

 

מה קורה אם הנפגע נפטר מהתאונה

במקרה מצער בו הנפגע בתאונה נפטר כתוצאה ממנה, יקבלו התלויים שלו לקבלת פיצוי.

 

אז מה גובה הפיצוי?

כאשר ענייננו בתביעה בגין תאונת דרכים, יחושב הפיצוי לניזוק באופן דומה לתביעות נזיקיות רגילות. למעשה, יילקחו בחשבון היבטים שונים באשר לנפגע – ביניהם, הפסדי שכר, טיפולים רפואיים, עוגמת נפש ועוד. מטרת הפיצוי הוא להשיב את האדם למצב בו היה לפני הנזק, קרי להשיב את חייו של האדם, ככל הניתן, בחזרה אל מסלולם.

 

חרב פיפיות

מחד, היתרון בחוק פיצוי לנפגעי תאונות דרכים הוא קבלת פיצוי מהיר ללא צורך בהוכחת אחריות לביצוע הנזק. מאידך, גובה הפיצוי הוא נמוך, לעתים משמעותית, מתביעות אחרות מתחום הנזיקין.

 

חישוב פיצוי על פי שכר נטו

בניגוד למקרים אחרים בעלי אופי נזיקי בהם הפיצוי יחושב על פי שכר הברוטו של הנפגע, בפיצוי על פי חוק לנפגעי תאונות דרכים, יחושב הפיצוי על פי שכרו נטו.

 

חישוב על פי ממוצע

על פי החוק לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, הפיצוי המקסימלי יהיה פי 3 מהשכר הממוצע במשק. כלומר, אם הנפגע הרוויח יותר מפי 3 מהשכר המקסימלי במשק – ייצא שכרו בהפסדו.

 

פיצוי בגין כאב וסבל

בראש נזק של "כאב וסבל" מוגבל סכום הפיצוי, על פי חוק פיצוי לנפגעי תאונות דרכים, ל180,000 ש"ח בלבד כאשר הנפגע סובל מ100% נכות. מנגד, בתביעות נזיקיות אחרות, בראש נזק של "כאב וסבל" הפיצוי עשוי להגיע לסכומים גבוהים יותר באופן משמעותי.

 

קיזוז פיצוי

בהנחה וקיבלתם בשל הנזק שנגרם לכם בשל תאונת הדרכים פיצויים מגורמים אחרים כמו קצבאות מן המוסד לביטוח לאומי, יקוזז הפיצוי שלכם מכוח חוק פיצוי לנפגעי תאונות דרכים מן הקצבאות שכבר קיבלתם, שכן אין כפל פיצויים בשל אותו ראש נזק.

פיצוי מחברות ביטוח לא יקוזז

שימו לב! במידה וקיבלתם, על פי פוליסת ביטוח שברשותכם, פיצוי בגין הנזק שנגרם לכם, לא יקוזז הפיצוי מכוח תשלום חברת הביטוח יחד עם הפיצוי מכוח חוק פיצוים לנפגעי תאונות דרכים.

 

פנו אלינו

תאונת דרכים היא אירוע קשה ולעתים טראגי שעשוי לגרור אחריו סוגיות משפטיות שלעתים עשויות להיות מורכבות וקשות. על כן, כדי שתוכלו לקבל את המיטב שמגיע לכם על פי דין, מומלץ לשקול, בכובד ראש, את אפשרות שכירת שירותיו של עורך דין המתמחה בתחום הנזיקין שיוכל ללוות אתכם בקבלת הפיצויים מהגורמים השונים ובהתאם לצורך, להעניק לכם ליווי בבית המשפט.

תביעה בגין תאונת דרכים
תביעה בגין תאונת דרכים
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

עו"ד שי סולטן בפייסבוק | עו"ד שי סולטן בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 37 ביקורות
×
js_loader