תפריט

תביעה בגין תאונת דרכים אופניים חשמליים

תאונת דרכים עם אופניים חשמליים הפכה בשנים האחרונות לנושא שכיח יותר שמעלה שאלות רבות. בנסיבות מסוימות, עשויה תאונת אופניים חשמליים להיחשב לתאונת דרכים בנסיבות אחרות לא – למעשה, ההבחנה החשובה ביותר עבור ניהול התביעה לצורך קבלת הפיצוי.

בשל החומרה הרבה אשר, לעיתים, מלווה תאונת דרכים באופניים חשמליים, רצוי לשקול לשכור את שירותיו של עורך דין תאונת דרכים אופניים חשמליים שילווה אתכם בכל ההליך.

 

חוק לפיצוי נפגעי תאונות דרכים

החוק לפיצוי נפגעי תאונות דרכים – הפלת"ד, הינו ההסדר הרלוונטי ברוב המקרים בהם מתרחשת תאונת דרכים. הלכה למעשה, חוק הפיצוי לנפגעי תאונות דרכים מאפשר לנפגע תאונות הדרכים קבלת פיצוי באופן מהיר וקל בהיעדר צורך בהוכחת אחריות או אשמה בתאונת הדרכים. על כן, בשונה מהרבה סוגיות משפטיות אחרות, לא עומד הצורך מטעם הנפגע להוכיח רשלנות מצד הפוגע.

 

האם תאונה עם אופניים חשמליים נחשבת תאונת דרכים

על פי חוק הפיצוי לנפגעי תאונות דרכים, על מנת שניתן יהיה לקבל פיצוי, בתאונה צריך שיהיה מעורב רכב מנועי. בפועל, אופניים חשמליים אינם נחשבים רכב מנועי ועל כן, לא יחול בעניינם חוק פיצוי לנפגעי תאונות דרכים. לא זו אף זו, החוק לא מחייב את נהגי האופניים בביטוח חובה כפי שחייבים לעשות נהגי המכוניות.

משום כך במידה והתרחשה תאונה שבה לא מעורב רכב, למשל, פגיעה של אופניים חשמליים בהולך רגל, לא יחול חוק הפיצוי לנפגעי תאונות דרכים.

 

מה המשמעות של אי תחולת חוק הפיצוי לנפגעי תאונות דרכים?

הלכה למעשה, חוק הפיצוי לנפגעי תאונות דרכים מגביל את גובה הפיצוי שניתן לקבל בגין התאונה. על כן, במידה והתרחשה, לדוגמא, תאונה בין אופניים חשמליים לבין הולך רגל, יהיה חשוף רוכב האופניים החשמליים, שאינו מבוטח, לתביעה נזיקית, שעל פי מידת חומרתה, עשויה להגיע לסכומי עתק.

 

תאונת דרכים אופניים חשמליים – את מי אפשר לתבוע?

תאונת דרכים עשויה להתרחש בשלל וריאציות שונות ובכל אחת מהן הגורמים הרלוונטיים המעורבים במקרה שונים. אם כך, חשוב לדעת מיהו הגורם הקשור למקרה אותו ניתן לתבוע בהינתן תאונת דרכים עם אופניים חשמליים.

 

תאונת דרכים אופניים חשמליים והולך רגל

כפי שציינו לעיל, משום שאופניים חשמליים אינם נחשבים רכב מנועי, במקרה של תאונה בין אופניים חשמליים להולך רגל, לא יחול חוק הפיצוי לנפגעי תאונות דרכים. על כן, חשוף רוכב האופניים הפוגע לתביעה נזיקית. לענייננו, במקרה זה, הולך הרגל יגיש את התביעה כנגד רוכב האופניים בגין כל נזק שנגרם לו – בין אם מדובר בנכות, הוצאות רפואיות כאלה ואחרות שנצרכו עקב תאונה, כאב וסבל וכיוצא בזאת.

על כל פנים, תוכרע האחריות לגבי התאונה, על כל השלכותיה, על ידי בית המשפט, כפי שמקובל בתביעות נזיקיות אחרות.

 

היעדרה של חברת ביטוח

כפי שנאמר לעיל, רוכב האופניים החשמליים, בשונה מרכבים מנועיים, לא צריך לבטח את אופניו בביטוח חובה. על כן, אין חברת ביטוח שתהווה חוצץ בין הנפגע לבין הפוגע.

 

תאונת דרכים אופניים חשמליים ורכב מנועי

במקרה בו תאונת הדרכים הייתה בין רוכב אופניים חשמליים ונהג רכב מנועי, יחול חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים משום שהיה מעורב בתאונה רכב. על כן, במקרה זה, יוכל רוכב האופניים החשמליים שנפגע בתאונת הדרכים לתבוע את חברת הביטוח המבטחת את נהג הרכב שהסב לו נזק.

 

תאונת דרכים אופניים חשמליים שהינה תאונת עבודה

תאונת עבודה עשויה להתרחש הן במקום העבודה, אך רבים לא יודעים כי גם תאונה בדרך למקום העבודה או לחלופין, בחזרה ממקום העבודה, עשויה להיחשב כתאונת עבודה. על כן, במידה ורוכב אופניים חשמליים נפגע בתאונה בעת שהיה בדרך לעבודתו, עשוי הוא להיחשב, על פי חוק הביטוח הלאומי, כנפגע תאונת עבודה. על כן, יתכן ויהיה זכאי לקבל פיצוי מהמוסד לביטוח לאומי.

 

תאונת דרכים אופניים חשמליים ותאונות ילדים

רבים מן המשתמשים באופניים חשמליים בדרכים הינם ילדים קטינים שלא עברו את גיל 18. הלכה למעשה, על פי חוק לימוד חובה, כל תלמיד אשר עליו חל החוק יהיה מבוטח בביטוח תאונות אישיות. ביטוח זה חל על התלמיד בכל שעות היממה, הן בתוך המוסד החינוכי והן מחוצה לו. על כן, תלמיד אשר במהלך נסיעה על אופניים חשמליים, נפגע בתאונה, יכול לתבוע את פוליסת ביטוח תלמידים.

יחד עם זאת, חשוב להכיר כי במידה ותוכר התאונה כתאונת דרכים, לא יהיה כיסוי בפוליסת ביטוח תלמידים.

 

תאונת דרכים אופניים חשמליים מפגעים

מלבד מקרים המערבים בני אדם אחרים, עשוי רוכב אופניים חשמליים להיפגע ממפגעים כאלה ואחרים. ככל שהיה מפגע שהינו באחריות העיריה, הרשות המקומית וכו' אשר בשל הימצאותו בדרכים, גרם לרוכב האופניים החשמליים להיפגע – יוכל רוכב האופניים שנפגע לתבוע את הרשות שאחראית על תיקון וטיפול במפגע אשר התרשלה בתפקידה.

 

תביעה בגין תאונת דרכים אופניים חשמליים – תאונת פגע וברח

במקרים מצערים, עשוי נהג הרכב הפוגע ברוכב האופניים החשמליים להימלט מהמקום. יחד עם זאת, חשוב לדעת, כי ברגע שהתרחשה תאונה בין אופניים חשמליים לבין רכב מנועי, מדובר בתאונת דרכים לכל דבר ועניין אשר מכוסה תחת החוק לפיצוי נפגעי תאונות דרכים.

על כן, במצב שכזה, יכול רוכב האופניים החשמליים להגיש תביעה לטובת קבלת פיצוי כספי מן הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים – "קרנית" הינה קרן אשר מפצה נפגעי תאונות דרכים מסוג פגע וברח.

 

מה חשוב לעשות במקרה של תאונת דרכים אופניים חשמליים פגע וברח

במקרה של תאונת דרכים מסוג פגע וברח בה נפגע רוכב האופניים החשמליים, חשוב לאסוף כמה שיותר ראיות מזירת האירוע וכן לתעד, ככל הניתן את פרטי האירוע הרלוונטיים. יתרה מכך, במידה והיו עדים בסביבת התאונה, הקפידו לאסוף את פרטיהם.

 

גובה הפיצוי

ראשית, יש לזכור כי נסיבות האירוע הן חשובות ביותר, שכן האירוע יכול שיהיה מכוסה תחת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים או לחלופין, ייחשב כאירוע שדינו להתברר בתביעה נזיקית לכל דבר ועניין. הלכה למעשה, במקרה ומדובר בתאונת דרכים, יש להכיר כי חוק הפיצוי לנפגעי תאונות דרכים מאפשר פיצוי עד גובה מוגבל שאינו עולה על פי 3 מהשכר הממוצע במשק.

על כל פנים, ככלל, יחושב גובה הפיצוי על פי פרמטרים שונים כגון: הפסד ההשתכרות של הנפגע, אחוזי נכות שנגרמו לנפגע, הוצאות רפואיות, גילו של הנפגע וכו'.

הייתם מעורבים בתאונת אופניים חשמליים מה עליכם לעשות

במידה ונפגעתם במהלך תאונת אופניים חשמליים, עליכם לנסות לתעד כמה שיותר פרטים מן האירוע – פרטים אלה יקלו על ניהול תביעתכם בהמשך. במידת האפשר, צלמו את זירת האירוע וכן את מקום התרחשות התאונה, כלי הרכב המעורבים וכן, כל פרט אחר שעשוי להיות רלוונטי בנסיבות האירוע. יתרה מכך, במידה ונכחו במקום עדים לאירוע, הקפידו לאסוף מהם פרטים, כך שניתן יהיה, במידת הצורך, לאתרם בהמשך.

 

עורך דין תאונת דרכים אופניים חשמליים

רוכב אופניים חשמליים שנפגע בתאונת דרכים, על אף שבמצבים מסוימים, עשוי שלא להיחשב כנפגע תאונת דרכים, עדיין חווה תאונה שלעתים עשויה להסב לו נזקי גוף קשים. על כן, חשוב מאוד כי יקבל סיוע משפטי מעורך דין תאונת דרכים אופניים חשמליים שיוכל ללוות אותו בכל השלבים עד לקבלת הפיצוי החשוב והמיוחל – בין אם מדובר בקבלת פיצוי על פי הפלת"ד ובין אם מדובר בניהול תביעה נזיקית.

תביעה בגין תאונת דרכים אופניים חשמליים
תביעה בגין תאונת דרכים אופניים חשמליים
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

עו"ד שי סולטן בפייסבוק | עו"ד שי סולטן בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 37 ביקורות
×
js_loader