תפריט

תביעה בגין תאונת דרכים עם נפגעים

מעוניין/ת להגיש תביעה בגין תאונת דרכים עם נפגעים? לימדו עכשיו מה נחשב לתאונה בגין תאונת דרכים, סוגי הנזקים, וגובה הפיצויים האפשרי. לפרטים נוספים, המשיכו לקרוא.

תאונת דרכים עם נפגעים היא אירוע קשה שעלול לגרום לנפגעים כתוצאה ממנה נזקים רבים וקשים. על כן, בעת מעורבות בתאונת דרכים עם נפגעים, עומד הצורך בניהול תביעה על מנת שיוכל הנפגע בתאונת הדרכים לשקם את חייו ולנסות, ככל הנתין, להחזירם אל קדמותם, לפני התרחשות תאונת הדרכים. עברתם תאונת דרכים עם נפגעים? כדאי שתקראו.

 

מה עולה לכדי תאונת דרכים

למרות שלעתים נראה שברור שכל אירוע שהתרחש בכביש או ברכב עולה לכדי תאונת דרכים, לא כך הדבר מבחינה משפטית. כאשר ענייננו בתאונות דרכים, יש לבחון את חוק הפיצוי לנפגעי תאונות דרכים – הפלת"ד. על פי חוק זה, תאונת דרכים הינה מאורע אשר במסגרתו נגרם לאדם נזק גופני בעקבות שימוש ברכב מנועי לטובת מטרת תחבורה.

על כן, לפנינו עומדים כמה תנאים מרכזיים על מנת שייחשב אירוע תאונה כזה או אחר כתאונת דרכים שתפוצה על פי חוק הפיצוי לנפגעי תאונות דרכים.

 

מעורבות רכב מנועי

מטבע הדברים, על מנת שתאונת דרכים תיחשב ככזו, צריך שיהיה מעורב בתאונה רכב; וליתר דיוק, רכב שהוא מנועי. הלכה למעשה, רכב מנועי הוא רכב שנע על פני הקרקע באמצעות כוח מכני וייעודו העיקרי הוא לשם תחבורה יבשתית.

 

דינם של האופניים החשמליים

אולם, במקרים שנויים במחלוקת כמו אופניים חשמליים, כבר קבעה הפסיקה כי אינם נחשבים כרכב מנועי – להרחבה, ראו מאמרנו בנושא תאונת אופניים חשמליים.

הייעוד העיקרי הינו לשם תחבורה יבשתית

כמו כן, גורסת הפסיקה, כי רכב מנועי הוא רכב שלפחות אחד מן הייעודים שלו הוא תחבורה יבשתית ויתרה מכך, ייעוד התחבורה היבשתית צריך שיהיה זה המרכזי.

 

כשירותו של הרכב

מבחן הכשירות הנורמטיבית עליו עמד בית המשפט בוחן, האם מבחינה חוקית, יכול ורשאי הרכב הנדון לנוע בכבישי ישראל. במידה והתשובה לשאלה זו הינה שלילית, עשוי להיחשב הרכב כרכב שאינו מנועי לצורך חוק הפיצוי לנפגעי תאונות דרכים.

 

נזק גוף

על מנת שתוכר התאונה כתאונת דרכים, על הנפגע להצביע על קיומו של נזק גוף שנגרם לו.

 

קיומו של קשר סיבתי

על מנת שייחשב המאורע כתאונת דרכים, יש להצביע על קיומו של קשר סיבתי בין השימוש ברכב המנועי לטובת תחבורה יבשתית ובין נזקי הגוף שנגרמו לניזוק. ככל שקיים קשר שכזה, תיחשב התאונה כתאונת דרכים.

 

שימוש ברכב למטרות תחבורה

מטבע הדברים, על מנת שתוכר התאונה כתאונת דרכים, צריך שייעשה שימוש למטרות תחבורה ברכב המנועי. יחד עם זאת, בנוגע לרכיב זה הרכיבה הפסיקה.

 

חשיבות הרכיבים

הרכיבים שהוצגו לעיל הם הרכיבים המרכזיים ביותר שיבחנו לצורך הכרת התאונה כתאונת דרכים בכלל ותאונת דרכים עם נפגעים בפרט – על כן, חשוב להכיר, כי רכיבים אלה הינם רכיבים מצטברים; כלומר, שיש לקיים את כולם על מנת שתיחשב התאונה כתאונת דרכים לכל דבר ועניין על כל השלכותיה.

 

הפלת"ד – חוק הפיצוי לנפגעי תאונות דרכים

חוק הפיצוי לנפגעי תאונות דרכים נותן אפשרות נוחה ופשוטה עבור נפגעי תאונות דרכים לקבל פיצוי בגין התאונה והנזקים שנגרמו להם גם בלא הוכחת אשמה ואחריות משפטית מטעם הנהג הפוגע. בפועל, כל מה שצריך הנפגע להצביע עליו הוא קיומו של הנזק הגופני שנגרם לו. למרות זאת, יש לשים לב כי בהתאם לאחריות הרחבה והמקלה המוגדרת בחוק, גובה הפיצוי הינו, בהתאם, מוגבל.

 

מי נחשב לנפגע בתאונת דרכים

על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, נפגע בתאונת דרכים יהיה אדם שנגרמו לו נזקי גוף בשל תאונת הדרכים. למעשה, ניכר כי הגדרה זו לנפגע תאונת דרכים הינה רחבה ביותר כך שהינה כוללת, בפועל, נהג ברכב, נוסע ברכב וכן, הולך רגל שנפגע על ידי הרכב.

 

חריגים להכרה באדם כנפגע בתאונת דרכים

במקרים מסוימים וחריגים, לא יוכר הנפגע בתאונה כנפגע בתאונת דרכים, על כל ההשלכות הנובעות מכך. בין חריגים אלה – אדם שנהג ללא ביטוח כאשר ידע על כך, אדם שנהג בהיעדר רישיון נהיגה, נהג שגרם לתאונת הדרכים באופן מכוון ועוד.

תאונת דרכים עם נפגעים – את מי תוכלו לתבוע?

במידה ונפגעתם בתאונת דרכים עם נפגעים, בין אם בתור נהגים ובין אם בתור נוסעים, עליכם לתבוע את חברת הביטוח שביטחה את הרכב בו שהו בעת התאונה במסגרת ביטוח חובה. יחד עם זאת, במידה והנפגע מתאונת הדרכים הוא הולך רגל, עליו לתבוע את חברת הביטוח אשר ביטחה, במסגרת ביטוח חובה, את הנהג שפגע בו.

 

תאונת דרכים בה היה מעורב יותר מרכב אחד

מטבע הדברים, ייתכן ובתאונת הדרכים היו מעורב יותר מרכב אחד. על כן, במקרים שכאלה, על הנפגע מתאונת הדרכים לתבוע את כל חברות הביטוח המעורבות בעניין.

 

תאונת דרכים עם נפגעים – פגע וברח

במידה והתרחשה תאונת דרכים עם נפגעים מסוג "פגע וברח", לא יעמוד הנפגע בפני שוקת שבורה, ויוכל לתבוע את הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים – קרנית. קרן זו הינה הקרן אשר מפצה נפגעי תאונות דרכים אשר עברו תאונת דרכים מסוג פגע וברח.

 

הפלת"ד – ייחוד העילה

חוק הפיצוי לנפגעי תאונות דרכים ניחן בייחוד עילה. כלומר, כאשר ניתנת לנפגע תאונת דרכים זכות תביעה מכוח החוק, לא עומדת לו עוד, מבחינה משפטית, האפשרות, לתבוע פיצויים בגין תאונת הדרכים מכוח חוק אחר. בפועל, לעתים, מצב זה מתגלה כבעייתי, שכן בנסיבות מסוימות, עשויה ייחוד העילה להכביד על הנפגע.

 

ייחוד העילה ורשלנות רפואית לאחר תאונת הדרכים

בשל ייחוד העילה שהוזכר לעיל, במידה והתרחשה, במידה ולאחר תאונת הדרכים הגיע הנפגע לטיפול רפואי בו בוצע עליו הליך רפואי שיוגדר כרשלנות רפואית אשר הסבה לו נזק – לא יוכל הנפגע לתבוע את האחראים לרשלנות הרפואית ועליו לתבוע את חברות הביטוח כפי שצוין והוסבר קודם לכן.

 

מה קורה אם הנפגע בתאונת הדרכים נפטר?

במקרה טרגי של תאונת דרכים עם נפגעים שבמסגרתה נפטר אחד הנפגעים, יוכלו התלויים של הנפגע שנפטר לקבל את הפיצוי לו הוא זכאי.

בס"ד

עורך דין שי סולטן

האיש שלכם בתחום הנזיקין

 

תאונת דרכים עם נפגעים – גובה הפיצוי

למרות שמדובר בחוק הפיצוי לנפגעי תאונות דרכים, חישוב גובה הפיצוי ייעשה בדומה לתביעות נזיקיות אחרות. על כן, בעת חישוב גובה הפיצוי יילקחו בחשבון משתנים כגון: טיפולים רפואיים שנצרכו עבור הנפגע, עוגמת נפש, כאב וסבל, הפסדי שכר ועוד.

למעשה, הפיצוי ינסה להחזיר, ככל הניתן, את המצב לכפי שהוא היה טרם תאונת הדרכים המצערת. יחד עם זאת, למרות שבשונה מתביעות נזיקיות אחרות הפלת"ד אינו מצריך הוכחת אחריות של הנתבע, גובה הפיצוי על פי החוק עשוי, לעתים, להיות נמוך יותר בהשוואה לתביעות נזיקיות.

 

פניה לעורך דין בשל תאונת דרכים עם נפגעים

תאונת דרכים בכלל ותאונת דרכים עם נפגעים בפרט הן עניין קשה שעשוי, לעתים, לערב סוגיות משפטיות מורכבות. לכן, במצב עניינים שכזה, ייתכן וכדי כי תשקלו, בכובד ראש, את אפשרות שכירת שירותיו של עורך דין המתמחה בטיפול משפטי בתאונות דרכים בפרט ובתחום הנזיקין בכלל על מנת שתהליך קבלת הפיצוי המגיע לכם יהיה קל, פשוט וקצר יותר.

תביעה בגין תאונת דרכים עם נפגעים
                                                                   תביעה בגין תאונת דרכים עם נפגעים
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

עו"ד שי סולטן בפייסבוק | עו"ד שי סולטן בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 37 ביקורות
×
js_loader