תפריט

עורך דין תביעות נזיקין לרכב

מדי שנה מוגשות בישראל המוני תביעות נזיקין לרכב. פגיעות רכב נגרמות בדרך כלל בעקבות תאונות דרכים שבהן מעורבים שני רכבים או יותר. כשתביעות כאלו מגיעות לבית המשפט, עיקר הדיון בהן נסוב סביב שאלת "האשמה", היינו – בחינת זהותו של הנהג שיידרש לשאת באחריות לתאונת הדרכים ולנזק לרכב של זולתו.

בהתאם להחלטת בית המשפט בעניין אשמת הנהג הפוגע, ייקבע מי מהצדדים יהיה אחראי לכיסוי הוצאות התיקון של הנזקים לרכב חברו. הסיוע מעורך דין תביעות נזיקין לרכב, הוא חיוני הן עבור הצד הנתבע והן עבור הצד התובע, ומסייע במיצוי הזכויות בערכאות.

 

באילו מקרים נהוג להסתייע בעורך דין תביעות נזיקין לרכב?

כאשר נהגים המבוטחים בביטוח רכב, מעורבים בתאונת דרכים שבעקבותיה נגרם נזק לרכב, אך לא ברור מי הוא הנהג האשם בנזק, חברות הביטוח וסוכני הביטוח עשויים להפנות את המבוטחים בפוליסות ביטוח לרכב לבירור הנושא בבית משפט לתביעות קטנות.

במקרים מסוג זה מומלץ לנהג התובע להסתייע בעורך דין תביעות נזקי רכוש לרכב, בכדי לנסח את כתב התביעה שיוגש לבית המשפט לתביעות קטנות כנגד הנהג הפוגע. גם כשהמחלוקת של בעל הרכב הניזוק אינה מול הנהג הפוגע אלא מול המבטחת שממאנת לשלם לו פיצוי הולם על הנזק לרכבו, יש מקום לפנות לעו"ד תביעות נזקי רכב לשם מימוש זכויות יעיל יותר בערכאות.

בס"ד

עורך דין שי סולטן

האיש שלכם בתחום הנזיקין

 

תרומתו של עורך דין תביעות נזיקין לרכב לסיכויי ההצלחה שלכם בתביעה

לשם הצלחה בתביעות נזיקין לרכב, על התובע להוכיח הן את קיומם של הנזקים המדווחים ברכבו והן את אחריותו של הצד השני לתאונה. מדובר בשני נדבכים חיוניים להצלחת התביעה, ומכאן שכל טעות – קטנה ככל שתהיה, מצד התובע, עלולה לגרום לבית המשפט המטפל בתביעתו לדחות על הסף את התביעה ללא מתן פיצויים בגין הנזק. מכאן מתחדדת החשיבות הרבה להסתייעות בייצוג משפטי ראוי של עורך דין תביעות נזקי רכוש לרכב.

 

מדוע צריך עורך דין תביעות נזקי רכב כשתובעים את חברת הביטוח?

לרכבים שעברו תאונת דרכים, נגרמים לעיתים נזקים חמורים שיקר מאוד לתקן אותם. לכן נהגים רבים מבטחים מבעוד מועד את הרכב שבבעלותם בביטוח צד שלישי בכדי לייתר את הצורך לשלם פיצוי כספי בגין נזקים שנגרמו לרכבו של נהג אחר, ככל שיהיו מעורבים בתאונת דרכים שהתרחשה באחריותם. נהג שרכבו נפגע בתאונת דרכים, יכול לפעול באחד משני ערוצים למימוש זכויותיו:

 1. לתבוע את חברת הביטוח של הנהג הפוגע (במידה ורכבו מבוטח).
 2. להפעיל את ביטוח הרכב שלו עצמו לשם קבלת פיצוי כספי בגין הנזק, אך במצב כזה יידרש לשלם דמי השתתפות עצמית לחברת הביטוח. בנוסף, בתרחיש כזה, המבטחת של בעל הרכב הניזוק תשפה אותו אך תעביר לאחריותו הבלעדית את ניהול תביעת הנזיקין כנגד הנהג הפוגע.

כך או כך, חברות הביטוח לא ממהרות לשלם לנהגים פיצויים בתביעות נזיקין לרכב, וגם במקרים בהם הפיצויים בכל זאת משולמים – סכומם לרוב נמוך במידה ניכרת מהיקף הנזק שנגרם לרכב בפועל. על כן בהתמודדות מול מבטחת גדולה, מומלץ ואף הכרחי להעזר בעורך דין תביעות נזק לרכב העוסק בליווי של תביעות ביטוח המוגשות בעקבות תאונות דרכים.

 

באיזה תרחיש משתלם להגיש תביעת ביטוח על נזקי רכב? עורך דין תביעות נזיקין לרכב מסביר

הגשת תביעה נזיקין לחברת הביטוח בגין נזקי רכב, תהיה משתלמת רק כאשר סכום התביעה גבוה מ- 10,000 ש"ח. זאת משום שעצם הפעלתה של הפוליסה לרוב יוביל להתייקרות הפרמיה הביטוחית, ושלילה של ההנחה שניתנה למבוטח על מחיר הביטוח בהעדר תביעות קודמות. עורך דין תביעת נזקי רכוש לרכב שצבר ניסיון רב בהתנהלות מול המבטחות בישראל, יודע לבחון את נסיבות התאונה ולייעץ לכם אם הגשת תביעת הביטוח כדאית או לא.

 

איך נקבע שווי התביעה בתביעות נזיקין לרכב?

בהגשת תביעות נזיקין לרכב יש כמה סוגי נזקים שונים שהתיקון שלהם כרוך בעלויות משתנות, כדוגמת:

 • נזקים לשלדה ברכב
 • החלפת כנף ברכב
 • החלפת הטמבון ברכב
 • תיקון כיפופי פח ברכב

בכדי לאמוד את שווי התביעה, יש לפנות לשמאי רכב מורשה שיבצע הערכה מקצועית לנזקים והיקפם. בחוות הדעת שיספק שמאי הרכב אמורה גם להופיע התייחסות בין היתר לנושא ירידת הערך של הרכב בגין נזקי הרכב שהתאונה גרמה להם. הסכום שעליו תוגש תביעת הנזיקין לרכב צריך לגלם את כל הרכיבים הללו, לרבות רכיבים נוספים, כדי שההוצאות של הנהג הניזוק יכוסו כראוי.

 

איך מתמודדים עם נתבעים שמכחישים את אחריותם בתביעות נזיקין לרכב?

לפעמים כאשר מתרחשת תאונה, ישנם נהגים שמסרבים לקחת אחריות ולהודות באשמה שלהם לפגיעה ברכב של התובע, מפאת חששם מכך שיידרשו לשלם בעבור נזקי הרכב בעקבות התאונה. נשאלת אם כן השאלה: "איך מתמודדים עם נתבעים שמתכחשים לעצם אחריותם בתביעות נזיקין לרכב?". ובכן, במקרה כזה רשאי בעליו של הרכב הניזוק, להגיש תביעת נזיקין נגד הנהג הפוגע, באופן עצמאי.

זאת בנוסף להפעלת ביטוח הרכב שלו אם ישנו כזה. לעיתים הגשת תביעות נזיקין לרכב, ישירות כנגד הנהגים האחראים לפגיעה, יכולה להיות יותר משתלמת מקבלה של פיצויים באמצעות חברת הביטוח של הנהג הניזוק. זאת משום שהגשה של תביעת נזיקין כנגד הנהג הפוגע, באמצעות עורך דין תביעות נזיקין לרכב, תחסוך לנהג הנפגע העלאה בפרמיה הביטוחית ותשלום של השתתפות עצמית.

 

המסמכים הנדרשים בהגשת תביעה לערכאות באמצעות עורך דין תביעות נזיקין לרכב

הגשת תביעות נזיקין לרכב באמצעות עורך דין תביעות נזיקין לרכב, מחייבת בנייה של תיק ראיות שיכלול את המסמכים להלן:

 • טופס ההודעה על התאונה שהוגש לחברת הביטוח בסמוך להתרחשותה.
 • העדים שנכחו בזית התאונה
 • תצהיר של העדים לתאונה שנכחו ברכב
 • תיעוד מצולם ומוסרט של נזקי הרכב הנפגע ומיקומם
 • תמונות של מיקום הרכבים המעורבים בתאונת הדרכים
 • התרשמותו של בית המשפט ממידת האמינות של העדים לאירוע

כאשר הנהגים אינם מגיעים ביניהם להסכמה בנוגע לאחריות לנזק, אלו הן הראיות שייבחנו בבית המשפט כדי לאפשר לערכאה המשפטית להכריע בדבר זהותו של הנהג האשם בתאונה.

 

כך עורך דין תביעות נזיקין לרכב יכול לסייע לכם במיצוי זכויותיכם מול המבטחת או הצד הפוגע

כאשר רכב נפגע במסגרת תאונת דרכים, בעל הרכב הניזוק יכול בדרך כלל לקבל פיצוי כספי על הנזקים שנגרמו לרכב, מחברת הביטוח או מהנהג האחראי לנזק. אולם לא תמיד מדובר בתהליך פשוט כל כך, ולכן בהגשה של תביעות נזיקין לרכב, מומלץ להתייעץ מראש עם עורך דין המתמחה בתביעות פיצויים ובמיצוי הזכויות שלכם מול חברות הביטוח. רק כך תוכלו להגיע להליך המשפטי מוכנים וערוכים דיה, ולשפר את סיכוייכם לקבלת הפיצוי המיוחל.

 

בשורה התחתונה

אם שקלתם להגיש תביעת נזיקין בגין פגיעה ברכבכם, כדאי מאוד לפנות קודם כל להתייעצות מול עורך דין בעל התמחות בהתנהלות מול חברות הביטוח ודיני נזיקין. אם הגעתם עד כה ודאי כבר הבנתם כי ניהול תביעות נזיקין לרכב הוא לא תהליך פשוט כלל ועיקר, וכי דרוש ידע משפטי וכן ניסיון מקצועי עשיר, לשם קבלת פיצויים בהיקף שמצדיק את הגשת התביעה מלכתחילה.

מעוניינים להתייעץ עם עורך דין תביעות נזיקין לרכב? פנו לעורך דין שי סולטן ותקבלו הכוונה משפטית ראשונית ללא התחייבות!

עורך דין תביעות נזיקין לרכב

רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

עו"ד שי סולטן בפייסבוק | עו"ד שי סולטן בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 37 ביקורות
×
js_loader