תפריט

תביעה בגין נזק לעסק

מעוניינים להגיש תביעה בגין נזק לעסק? הכירו מהו נזק לעסק, מהן סוגי הנזק הנפוצים, מהו גובה הפיצוי האפשרי, ההבדל בין תביעה כנגד אדם או חברה, איך תובעים את הביטוח, ועוד נושאים חשובים. כל זאת במאמר הבא. 

עסקים וארגונים יכולים לספוג נזקים בדיוק כמו האדם הפרטי, אך בסכומים גבוהים בהרבה בשל היקף הפעילות והסכומים העצומים שמושקעים בהפעלתם. נזקים אלו יכולים להוביל לפגיעה או צמצום בפעילות העסק, ואפילו להפסקת הפעילות אם מדובר בנזק נרחב במיוחד, כאשר כל עצירה שכזאת יכולה להיתרגם לנזקים כלכליים עצומים עבור בעליו של העסק.

בשל הסיכון הנ"ל, ובשל הסכומים המשמעותיים שעל הפרק, בוחרים עסקים רבים לבטח את עצמם כנגד סיכונים שכאלו, שיכולים להיות שונים ומגוונים. במאמר זה תוכלו לקרוא על הליך הגשת התביעה בגין נזק שנגרם לעסק, כאשר כל תביעה יכולה להיות מופנית כלפי חברת הביטוח, או כלפי גורם הנזק בעצמו, לפי סוג הנזק והעדפותיו של בעל הפוליסה (אם קיימת).

 

מהו נזק לעסק?

נזק לעסק מוגדר ככל אבדן או חיסור בהכנסותיו או בנכסיו של העסק כתוצאה מאירוע שהתרחש באופן חד פעמי או לאורך זמן.

נזק זה יכול להיות נזק פיזי – נזק לדבר מוחשי כמו גוף ורכוש (כגון נזילה, שריפה, גניבה וכד'), כאשר הפסיקה בדין הנזיקי מכירה עת עת ביותר ויותר מקרים של נזקים ממוניים טהורים – נזקים שאינם כורכים בתוכם פגיעה פיזית בגוף או ברכוש, אלא עומדים בפני עצמם בכך שהובילו לירידה בהכנסותיו של העסק או עלייה בהוצאותיו (כגון שביתה שהובילה לירידה בתפוקה, פגיעה בשמו הטוב של העסק שהובילה לירידה במכירות ועוד).

כפי שנכתב לעיל, נזקים שאינם פיזיים הם בדרך כלל נזקים שקשה יותר לקבל עבורם פיצוי, וזאת בשל הקושי לאפיין את הגורם לנזק, ואת ההשפעה הכלכלית שנגרמה בפועל, עלייה מבקש הניזוק פיצוי.

 

תביעה בגין נזק לעסק – סוגי הנזקים הנפוצים

תביעה בגין נזקי שריפה לעסק

נזקי שריפה הם נזקים פיזיים שנגרמו לרכוש / הבניין בו העסק ממוקם כתוצאה מאש. הגורם לפריצת השריפה הוא מי שנחשב כאחראי לפיצוי על הנזקים שנגרמו לעסק, כאשר קיימת חזקה בדיני הנזיקין שקובעת שמי שהבעיר את האש, היה אחראי להבערת האש או תופס את המקרקעין / בעל המיטלטלין שמהם יצאה האש היה רשלן, והוא זה שיצטרך להוכיח ולהביא ראיות שמצביעות על כך שהוא נהג כשורה.

תביעה בגין נזקי רטיבות לעסק

נזקי רטיבות לעסק הם בדרך כלל נזקים שנגרמים לתשתיות המיקום בו העסק פועל, כתוצאה מנזילה שמקורה בעסק או באחד מהעסקים / הבתים השכנים לו.  גם כאן מתקיימת חזקה בחוק, שקובעת שמי שגרם נזק על ידי דבר העלול לגרום נזק בהימלטו (כמו מים למשל) והיה הבעלים של הדבר, הממונה עליו או תופש הנכס ממנו הדבר יצא, יהיה זה שעליו נטל ההוכחה המשפטי ויידרש להוכיח שפעל שלא ברשלנות כדי להימנע מתביעה.

 

תביעה בגין נזקי הצפה בעסק

גם כאן מתקיימת חזקה זהה לחזקה הכתובה לעיל, וזאת כאשר הנזקים שנגרמו הם נזקי הצפה כתוצאה מבריחת מים.

 

תביעה בגין נזקים שנגרמו בגין פריצה

נזקים שנגרמים בשל פריצה יכולים לכלול בתוכם נזקים שנגרמו לרכוש במהלך הפריצה (כמו מנעולים שבורים, חלונות שבורים ועוד) ונזקים שנגרמו בשל היעלמות הדברים שנגנבו על ידי הפורץ. במקרה זה האחראי על הנזק שנגרם הוא הפורץ עצמו, שחשוף לתביעה אזרחית בנוסף לתיק הפלילי שייפתח כנגדו. במקרה בו הפורץ לא נמצא לא תהיה אפשרות לקבל פיצוי אזרחי אלא במתכונת של תביעת ביטוח.

 

תביעה בגין נזקי מלחמה

גם עסקים שנמצאים באזורי לחימה (כמו העסקים בעוטף עזה) זכאים לקבל פיצוי על הנזק שסבבי הלחימה האחרונים גרמו להם, הכוללים בתוכם נזקים פיזיים למבנה / הרכוש של העסק, ואת הנזקים הכלכליים שנגרמו בשל סגירת העסק / ירידת התפוקה (במקרים מסוימים ומוגבלים).

מהו גובה הפיצוי שיתקבל?

העקרון המנחה בבסיס דיני הנזיקין בישראל הוא עיקרון הפיצוי המלא, שקובע שמטרתה של התביעה הנזיקית היא להציב את הניזוק (האדם שנפגע) במצב בו היה אלמלא היה פוגש מלכתחילה את המזיק.

משמעות קביעה זו היא שהפיצוי שניתן במערכת המשפט הישראלי הוא כזה שאמור לכלול בתוכו את כלל ראשי הנזק שנגרמו לנפגע, כולל פיצוי על הנזק הפיזי עצמו (תשלום על תיקון הרטיבות, נזקי השריפה וכד') יחד עם פיצוי על כל פגיעה שנגרמה לתפוקת העסק בשל הפגיעה.

בס"ד

עורך דין שי סולטן

האיש שלכם בתחום הנזיקין

 

מהו ביטוח עסקים?

בשל הסיכונים הרבים שעורבים לעסקים התפתח במדינת ישראל שוק משגשג של ביטוחי עסקים, שמספקים פוליסות ביטוח כנגד סיכונים שונים ומגוונים לעסק, שיכולים לכלול בתוכם שריפות, פריצות, נזילות, אי מימוש אשראי ועוד. פוליסות אלו נועדו להגן על העסקים מהנזקים שצוינו לעיל, ומכסות ומחזירות לבעל העסק את מלוא הסכום של הנזק שנגרם לו, בניכוי השתתפות עצמית התלויה בסוג הפוליסה ובחוזה הספציפי בין הצדדים.

 

ההבדל בין תביעה כנגד הביטוח לתביעה כנגד אדם / חברה?

ההבדל העיקרי בין תביעה כנגד הביטוח לתביעה כנגד אדם או חברה פרטיים הוא סוג התביעה, כאשר תביעת הביטוח מתרחשת על סמך החוזה שנחתם בין הצדדים בהתאם לתנאים הכתובים בו, והתביעה כנגד האדם הפרטי נעשית לפי פקודת הנזיקין, שדורשת בדרך כלל רשלנות כתנאי בסיסי לקבלת פיצוי על נזקים שלא נגרמו בזדון. תנאי זה הופך את התביעות הפרטיות למורכבות בהרבה.

 

כיצד תובעים פיצויים מהביטוח?

תביעת הביטוח משתנה מביטוח לביטוח, כאשר הרוב המוחלט שלל הפוליסות כוללות אפשרות לתביעה בעזרת הגשת טופס אינטרנטי, ללא הגעה למשרד חברת הביטוח או לבית המשפט. קביעה זו לא תקפה במקרים מורכבים יותר, או במקרים גבוליים, בהם יכולה להיווצר שאלה משפטית בנוגע לרוחב הכיסוי של פוליסת הביטוח.

מקרים אלו כוללים בתוכם בדרך כלל מצבים בהם בעל העסק הוא בעל אשם תורם להיווצרות הנזק, ומצבים שלא בהכרח מכוסים באופן מפורש בפוליסה, אך יכולים להיות מכוסים במשתמע.

 

האם מומלץ לשכור עו"ד להגשת תביעה בגין נזק לעסק?

הליך תביעת הביטוח הפך אמנם בשנים האחרונות להליך קל ופשוט, אך גם לכזה שמנוהל אך ורק על ידי חברת הביטוח, שהיא "אשפית" בתת תשלום ובמציאת פרצות בפוליסות המוצעות על ידה. בשל נתון זה אנו ממליצים לכל מי שרוצה לתבוע את ביטוח העסקים שלו להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום לאחר קבלת הצעת המחיר מחברת הביטוח, וזאת בכדי לוודא שהפיצוי שהוצע לו אכן תואם לפוליסה עלייה הוא חתום.

בנוסף לכך, אנו ממליצים לכל מי שמעוניין בתביעת נזיקין לא ביטוחית לדבר עם עורך דין מומחה בתחום שילווה אותו לאורך התהליך, וזאת בשל המורכבות המשפטית של התיקים הללו, שדורשים הוכחה של נתונים רבים והכרה מעמיקה עם לשון החוק והפסיקה בתחום.

אם לאחר קריאת מאמר זה נותרו לכם שאלות, או אם אתם או מי מיקיריכם ספג לאחרונה נזק לעסקו, אתם מוזמנים לפנות אלינו ולקבל מאיתנו שירות אמין, יעיל ומקצועי, שיוודא שלא תישארו לבד.

תביעה בגין נזק לעסק
תביעה בגין נזק לעסק
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

עו"ד שי סולטן בפייסבוק | עו"ד שי סולטן בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 37 ביקורות
×
js_loader