תפריט

תביעה בגין נזקי שריפה לדירה

מעוניינים להגיש תביעה בגין נזקי שריפה? בעמוד הבא תלמדו יותר על הנזקים, העלויות בגין השריפה, ההתמודדות מול הביטוח, והליך התביעה בגין הנזקים. שריפה בדירת מגורים עשויה להותיר את הדיירים עם נזקים משמעותיים – הן לחפצים בדירה והן לתשתיות הדירה.

הלכה למעשה, בעוד הינכם מבוטחים בפוליסת ביטוח על ידי חברת ביטוח כזו או אחרת, הסיכוי כי תהיו זכאים לקבלת פיצוי הוא גבוה יותר מאשר במקרה שאינכם מבוטחים.

אולם, גם במקרים בהם הינכם נעדרים פוליסת ביטוח, אין זה אומר כי בהכרח אינכם זכאיים לקבלת פיצוי. לעתים, הנזקים עשויים להתרחש בשל כשל במכשיר חשמלי, מערכת הגז וכו' – ככל שכך הדבר, גדל הסיכוי כי ישנם אחראים, מבחינה משפטית, לשריפה שגרמה לכם לנזקים.

 

נזקים בגין שריפה בדירת המגורים

שריפה עשויה להיגרם בגין שלל גורמים, מרביתם מערבים שימוש לקוי במוצרים חשמליים שהובילו להתלקחות וכפועל יוצא, לשריפה.מלבד הנזקים הברורים מאליהם – אלו מסתכמים בנזקים לרכוש שהיה ממוקם בסמוך למוקד השריפה, נגרמים גם נזקים נוספים. ביניהם, נזקי עשן פיח, נזק לתשתיות הדירה, נזק לצנרת, נזק למערכות החשמל ואף, לעתים, נזקים שנגרמו עקב פעולות מכבי האש.

 

עלויות נוספות

עלויות נוספות שעשויות להיגרם בגין שריפה בדירת מגורים הן עלויות בדמות אובדן רווחים אותן עשוי לספוג הדייר בדירת המגורים שנשרפה. עלויות אלה נגרמות בשל העובדה כי תיקון הנזקים שנגרמו בעקבות השריפה עשויים להתארך למשך ימים ואף יותר מכך.

הלכה למעשה, על כל זמן שדירת המגורים נמצאת בהליכי תיקון ואינה ראויה למחיה, צריך הדייר בדירת המגורים למצוא מדור חילופי וככל ומדובר בדירה שבשכירות, יחווה בעל הדירה אובדן תשלום שכר דירה.

 

תביעה בגין נזקי שריפה בדירה שגרמה לנזקים

דירה שבעליה ביטחו אותה באמצעות רכישת פוליסת ביטוח בחברת ביטוח כזו או אחרת, רשאים לדווח לחברת הביטוח שלהם על האסון שקרה.

בדיקה של מומחה

כאשר תתבעו את חברת הביטוח בגין הנזקים שנגרמו לכם, חברת הביטוח, מטבע הדברים, תשלח מומחה מטעמה שיבחן את הנזקים שנגרמו לדירה בגין השריפה. יתרה מכך, חברת הביטוח, באמצעות המומחה, תבקש לוודא כי הנזקים שנגרמו לדירה אכן מקורם בשריפה וכן, מה גרם לשריפה מלכתחילה. על מנת שתוכל חברת הביטוח לעמוד על רכיבים אלה ייתכן והיא תצטרך לשלוח אל דירתכם כמה מומחים – חוקר שרפות, שמאי וכיוצא באלו.

 

מה קורה לאחר בדיקת המומחים – הצד של חברת הביטוח

לאחר שחברת הביטוח תשלח לדירה שניזוקה בעקבות השריפה מומחים מטעמה וכשיהיה בידה את כל המידע שצריך על מנת להעריך את תביעתכם – היא תוכל להחזיר לכם תשובה. במידה וחברת הביטוח תניח דעתה כי המקרה שקרה מכוסה על ידי פוליסת הביטוח שברשותכם – תוכלו לקבל את התקבולים מצידה.

 

התקבולים מטעם חברת הביטוח

במידה וחברת הביטוח הניחה דעתה באשר לכיסוי הביטוח – תעמוד חברת הביטוח על גובה הנזק שנגרם לדירתכם ולעתים, אף תבקש חברת הביטוח לשלוח בעלי מקצוע מטעמה לתיקון הנזקים – זאת, בהתאם לנסיבות העניין.

 

מציאת גורמים אחרים לנזק

בנסיבות מסוימות, עשויה חברת הביטוח לעמוד כל כך שגורם שאינו כלול בכיסוי הביטוח אחראי לנזק השריפה – כך, תוכל חברת הביטוח להקטין את גובה הפיצוי שתעניק למבוטח או לשלול את הפיצוי כלל.

 

ההתמודדות מול חברת הביטוח

חברת הביטוח היא גוף עסקי לכל דבר ועניין ועל כן, אין זה כלכלי עבורה לחלק פיצויים לכל מבוטחיה, שכן במצב עניינים שכזה, היא עלולה לפשוט רגל.על כן, המומחים מטעם חברת הביטוח יהיו, מטבע הדברים, בעלי נטייה לכיוון של היעדר פיצוי או לחלופין מתן פיצוי מופחת. משום מקרים אלה, עולה הצורך בקבלת חוות דעת מקצועית מטעם הניזוק.

 

מינוי מומחה מטעמכם – שקלו בכובד ראש

מינוי מומחה מטעמכם עשוי לשנות את התמונה – מומחה פרטי עשוי לשפוך אור מעט יותר אובייקטיבי ומדויק על הסיטואציה ובמידה שיש צדק בדבר, לטעון כי הפיצוי שניתן לכם על ידי חברת הביטוח איננו מספק בהתאם לנסיבות האירוע.אולם, לעתים, פונים ניזוקים לקבלת חוות דעת מומחה רק לאחר שאינם מרוצים מעמדת חברת הביטוח. לרוע המזל, בשלב זה, לעתים, זירת השריפה שונתה ואינה מאפשרת עוד מתן חוות דעת איכותית ומקצועית.

 

מומחה שיגיע מאוחר – עמדתו חלשה יותר

כאמור לעיל, במידה והמומחה מטעמכם, על אף מקצועיותו, יגיע בשלב מאוחר מדי לדירה שניזוקה בעקבות שריפה, תהיה חוות דעתו בעלת משקל פחות בבית המשפט.חברת הביטוח, במידה ותגיעו לבית המשפט, תשתמש בעובדה זו על מנת להגדיל את החשיבות היחסית של חוות הדעת מטעם המומחה שלה בהשוואה לחוות הדעת מטעם המומחה הפרטי מטעם הניזוק.

 

מומחה מטעם הניזוק – על אילו רכיבים יעמוד

מומחה מטעמכם יבקש לעמוד על כמה רכיבים חשובים לטובת הוכחת הנזק שנגרם לכם. רכיבים אלה כוללים את: תיעוד והערכתו.

 

תיעוד הנזק

המומחה מטעמכם יבקש להעריך את הנזק שנגרם לדירתכם מוקדם ככל הניתן – זאת, משום שתיעוד מאוחר של הנזקים עשוי להחליש את כוחה של חוות הדעת המקצועית מטעמו.על מנת שתוכלו להקל על המומחה בעבודתו, הקפידו לארוך רישום של כלל הפריטים שנפגעו בשריפה; במקרים מסוימים יתכן ויהיה רכוש שנשרף לגמרי ולא נשאר ממנו זכר, וודאו כי אינכם מפספסים תיעוד שלו.

הערכת הנזק

כפי שנאמר לעיל, מומחה מטעמכם יהיה, במרבית המקרים, יותר אובייקטיבי מן המומחה שהגיע מטעם חברת הביטוח. על כן, בהתאם לנסיבות האירוע, ייתכן כי הערכתו אודות הנזקים שנגרמו לדירתכם יהיו גבוהים יותר מאשר הנזקים שהעריך המומחה מטעם חברת הביטוח.הלכה למעשה, במקרים מסוימים, ייתכן כי המומחה מטעמכם והמומחה מטעם חברת הביטוח יגיעו להבנות ביניהם וימצאו מכנה משותף באשר להערכותיהם.

 

עורך דין בתביעות נזקי שריפה לדירה מול חברת הביטוח

חברת הביטוח עשויה, בגין שלל סיבות, להותיר אתכם עם פיצוי נמוך מזה המגיע לכם או לחלופין להותיר אתכם ללא פיצוי כלל. ככל שחברת הביטוח אינה מוכנה להגיע אל מכנה משותף, או כי עמדתה רחוקה מאוד מן העמדה של המומחה מטעמכם, רצוי לשקול, בכובד ראש, את שכירת שירותיו של עורך דין. הלכה למעשה, עורך הדין יתמודד מול חברת הביטוח הן בהליך הערעור והן, בעת הצורך, בין כותלי בית המשפט – עד שתגיע הכרעה.

 

לא רכשתם פוליסת ביטוח? עדיין יש לכם סיכוי לקבל פיצוי

כמובן שקיומה של פוליסת ביטוח, כשמה כן היא, מבטחת אתכם בהתאם להתרחשותו של מקרה ביטוחי – כגון, שריפה בדירה. אולם, גם במקרה ואינכם בעליה של פוליסת ביטוח, יתכן כי, בהתאם לנסיבות האירוע, תוכלו לקבל פיצוי. על מנת לעמוד על כך שישנו גורם שאחראי משפטית לנזקי השריפה, יש לזמן מומחה לשריפות שיחקור את זירת האירוע.

 

מכשיר חשמלי שלא עבד כראוי

מטבע הדברים, לא מעט אירועים שנגמרים בשריפה ונזקים מתחילים מהתקלחות של מכשירים חשמליים. הלכה למעשה, במידה והשריפה החלה כתוצאה ממכשיר חשמלי שפעל שלא כראוי.

באמצעות ממצאי החקירה של חוקר השריפות, ניתן יהיה להכווין אצבע מאשימה אל היבואן, היצרן או המשווק של המוצר החשמלי שפעל שלא כראוי. יחד עם זאת, חשוב לציין כי לא כל התלקחות שנגרמה ממוצר חשמלי הינה בהכרח אשמתו של גורם חיצוני, אלא עשויה גם להיגרם עקב רשלנותו של המשתמש במכשיר שהשתמש בו שלא על פי ההוראות.

 

פנו אלינו

שריפה בדירת מגורים עשויה לגרום לנזקים רבים. בין אם הינכם מבוטחים בחברת ביטוח כזו או אחרת אשר מעמידה קשיים בקבלתכם את הפיצוי או לחלופין, סבורה כי הינכם זכאים לפיצוי כלל; ובין אם אינכם מבוטחים בחברת ביטוח – עורך דין המומחה בתחום, עשוי להטות את הכף בין היוותרותכם ללא פיצוי לבין קבלת פיצוי הולם שיסייע לכם להתמודד עם הנזקים שנגרמו לדירתכם.

תביעה בגין נזקי שריפה לדירה
תביעה בגין נזקי שריפה לדירה
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

עו"ד שי סולטן בפייסבוק | עו"ד שי סולטן בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 37 ביקורות
×
js_loader