תפריט

תביעת נזק לדירה בגין פריצה

מעוניינים להגיש תביעת נזק לדירה בגין פריצה? בעמוד זה, נסקור על הליך הגשת התביעה, הפיצויים האפשריים, נטל ההוכחה, ועוד. כל זאת ועוד, במאמר הבא.

הגילוי על פריצה שהתרחשה בבית הוא רגע מטלטל וכואב, שבו כל אדם מרגיש חדירה איומה לפרטיותו וחש שנגזל ממנו מבצרו הפרטי והבטוח, שאמור היה להישאר כך לתמיד. לכן עולה חשיבותו של ביטוח הדירה, מכוחו ניתן להגיש תביעת נזק לדירה בעקבות הפריצה. מתי מגישים תביעה שכזו וכיצד?

 

על פוליסת ביטוח הדירה ויתרונותיה

פוליסת ביטוח דירה מאפשרת למבוטח להעמיד רכוש קבוע, מבנה ומיטלטלין (כל עוד הם מוחזקים פיזית בדירה) כנגד פרמיה, כך שבמקרה של פריצה יוענק לו כיסוי מתאים. פוליסה זו מכסה מספר נזקים אפשריים שנגרמו לדירה וביניהם גם נזקי הצפות ושריפות, או תרחישים נוספים בהתאם לכיסוי ותנאי הפוליסה שהמבוטח רכש.

פוליסות אלו כוללות לעתים קרובות גם ביטוח מבנה ותכולה, כך שגם אם הפריצה לוותה בגניבת רהיטים, בגדים, כלים ופריטים נוספים הם יזכו בפיצוי כספי מתאים לפי שוויים.

בס"ד

עורך דין שי סולטן

האיש שלכם בתחום הנזיקין

 

הגשת תביעת נזק לדירה בגין פריצה

את התביעה יש להגיש ככל שקיימת פוליסת ביטוח פרטית שניתן לממש, ברגע שבו התחוור כי למרבה הצער, אירעה פריצה בביתכם. אם לא קיים ביטוח מתאים, ישנם מקרים שבהם יהיה אפשר לתבוע את חברת השמירה או השומר בבניין אם קיימים, או את חברת ההתקנה של מערכת האזעקה, אם הפריצה התרחשה לאחר שהתברר כי האזעקה לא תפקדה כראוי.

חשוב לדעת שבכל מקרה, יש לתבוע עד 3 שנים מיום האירוע שכן לאחר מכן תביעת הביטוח תתיישן ולא ניתן יהיה לקבל ממנה שום פיצוי.

 

אופן מתן הפיצוי מצד חברת ביטוח הדירה

אם התרחש נזק לתכולת הבית לרבות דלתות, חלונות או פריטים שנגנבו, הפוליסה אמורה להחזיר את המבוטח מבחינה כלכלית למצבו טרם הפריצה.

לפיכך, קיימות מספר אפשרויות לפיצוי בפוליסת הביטוח:

ערכי כינון

אפשרות הרכישה ישן מול חדש. כך, אם המבוטח ירכוש מחדש את הציוד שנגנב ממנו או ניזוק עקב הפריצה ויעביר לחברת הביטוח קבלה או חשבונית בגינו, הוא יקבל פיצוי בגובה סכום הרכישה שביצע.

 

ערכי שיפוי

זהו פיצוי שמעמיד את שיעור הנזק שנגרם לדירה על שווי השוק, נכון למועד שבו אירעה הפריצה. במצב זה חשוב לזכור שהפיצוי עשוי להיות נמוך יותר מזה של ערכי הכינון, שכן באחרון המבוטח מקבל בכל מקרה את מחירו המלא של המוצר שנקנה מחדש.

 

נטל ההוכחה בעת נזק לדירה בגין פריצה

מבוטח אמור מטבע הדברים להוכיח שהפריצה לדירה התרחשה וזאת בהתאם להגשת תיעוד מסודר כמו תמונות המתעדות את הפריצה ונזקיה, אישור על דיווח המקרה במשטרת ישראל ועוד.

אם חברת הביטוח דוחה את תביעת נזקי הרכוש, היא זו שמחויבת להוכיח שמתקיים סייג או חריג לפוליסה ולפיו לא ניתן לפצות כך שהיא פטורה מהנושא. במילים אחרות – חברת ביטוח שדחתה תביעת נזק לדירה בגין פריצה, תצטרך להוכיח בדרך כלשהי שהמבוטח לא עמד בתנאים הקיימים בפוליסה, או שהפריצה עצמה מהווה חריג לתנאים המצויים באותה פוליסה.

טענות נפוצות יכולות להיות לעניין אי עמידה בתנאי מיגון (תנאי המחייב את המבוטח ביצירת מיגון בסיסי בביתו כמו נעילת פלדלת, אזעקה ובמקרים מסוימים גם מצלמות אבטחה), פוליסה שאינה מספקת כיסוי לרכוש כלשהו שנגנב, מבוטח שגרם במכוון לפריצה ועוד.

 

תביעת נזק לדירה בגין פריצה – כיצד מתמודדים?

התמודדות באירועי פריצה מתרחשת פעמיים: בפעם האחת מבחינה אישית ורגשית, בה האדם שפרצו אליו מרגיש פגיעה עמוקה בו ובפרטיותו, ובפעם השנייה מול חברת הביטוח, שמעמידה תנאים, שאלות ואתגרים לעניין הפיצוי לאחר הפריצה.

ולכן ככלל אצבע, חשוב להדגיש כי ההתמודדות הנכונה ביותר מול חברת הביטוח תהיה להתייעץ ולהסתייע בעורך דין המתמחה בתביעות דיני נזיקין מול חברות הביטוח, שיוכל להנחות אתכם כיצד להיערך לתביעת נזקי רכוש, ומהם הצעדים הנדרשים מכם על מנת לקבל את הפיצוי המלא.

 

הגשת תביעת ביטוח דירה

לאחר שהתרחשה הפריצה, חשוב לפעול במהירות ובדיוק המירביים כדי למקסם את סיכויי התביעה. כעת עליכם להודיע בהקדם לחברת הביטוח על הפריצה (אפשר גם דרך סוכן הביטוח אם יש) ולקבל מספר תביעה, המציין את פתיחתה של התביעה והעמדת שמאי מטעם חברת הביטוח להערכת הנזק.

השמאי אמור לסקור את כל הנזקים שנגרמו לדירה ולהכין לאחר מכן דו"ח מפורט לגבי כל רכוש, פריט או מערכת שנפגעו וניתן לפצות אתכם בגינם. למעשה, זוהי תמונת המצב המלאה והמדויקת ביותר שעליה תסתמך חברת הביטוח ובדרך כלל תהיה גם זו שתקבע מטעמה את גובה הפיצוי, כמובן עד לתקרה המוסכמת שקיימת בתוך הפוליסה.

השמאי יצלם את הנזקים הקיימים וישאל אתכם שאלות לגבי מועד הנזק וכיצד התרחש – שימו לב ששאלות אלו בדרך כלל בודקות גם תאימות לדיווח הראשוני שלכם לחברת הביטוח. לאחר מכן, השמאי עשוי לדרוש מכם מסמכים מהם יוכל לגבש את חוות דעתו.מומלץ לקבל מהשמאי את הנייד והמייל שלו להמשך התקשרות וכמובן לשאול לשמו המלא, אם לא ידעתם קודם.

 

חשיבות מסמכי התביעה

הזכרנו קודם את הצורך של השמאי במסמכים לצורך בניית חוות הדעת וכאן הזמן להרחיב עליהם. מדובר במסמכים שנוגעים לנזק או מתעדים את הרכוש שניזוק / נגנב ואתם מעוניינים לקבל עליו פיצוי. מסמכים אלו הם נתונים קריטיים, שכן בלעדיהם יהיה קשה מאוד לבסס את דו"ח השמאי ובכלל להכיל בתוכו את כל הזכויות שלכם כמבוטחים.

מסמכים אלו יכולים להיות קבלות וחשבוניות על רכישות, תעודות ביטוח על מוצרים שונים (למשל מסגרת האלומיניום של החלון שהפורץ חיבל בה), הערכות שווי של תכשיטים, טופס דיווח למשטרת ישראל המעיד שהודעתם למשטרה על האירוע וכל מסמך נוסף שעשוי לעזור.

לאחר שהמצאתם את כל המסמכים, השמאי יוכל לנסח את הדו"ח שלו ולהגישו לחברת הביטוח. דו"ח זה מכיל שתי טבלאות הערכה – פיצוי בכינון ופיצוי בשיפוי, בהתאם לערך של שניהם כפי שפירטנו קודם לכן.

 

השיפוי וכינון הנזק

בשלב הסופי, חברת הביטוח תעניק לכם פיצוי ראשוני בערך שיפוי ובניכוי ההשתתפות העצמית שרשומה בפוליסה. כמובן שהשיפוי נמוך מסכום הפיצוי הכולל ולכן באפשרותכם לכונן את הנזק גם על ידי הצגת קבלות הקנייה החדשות לשמאי ולקבל את אותו הסכום המופיע בהן כפיצוי.

 

תביעות נגד חברות הביטוח

פריצה היא אירוע כואב וטראומטי וככל שהתרחשה למבוטח שדירתו מכילה את אמצעי ההגנה הנדרשים וגרמה נזק למערכות, רכוש ותכולה, תוכל להעניק למבוטח פיצוי כמעט ללא שאלות או דרישות מיוחדות.

ועם זאת, דרכן של חברות ביטוח רבות היא להתמודד עם ריבוי התביעות המוגשות אליהן בדרך של "סינון" או הסתייגות מסכומים גבוהים, דבר שעשוי לבוא לרעת המבוטח שאיננו מבין בדיני הביטוח, בתקנות, החוקים והתחום בכללותו בצורה מקצועית.

למעשה, בכל תביעת ביטוח, בין אם מדובר בתביעת נזק לדירה בגין פריצה ובין אם נזק לדירה בגין מקרה אחר, אופן הפעולה הוא של יחיד מול חברה שלמה, בה פועלים מחלקה משפטית, שמאים, יועצים ומומחים שונים.

הדבר מציב את המבוטח תמיד בחיסרון ועל כן צריך להיות עירניים ומודעים גם למצבים של דחיית התביעה (על אף שאירעה פריצה ונגרם ממנה נזק אמיתי ומהותי), או קבלת שיפוי נמוך מאוד ביחס לנזקים שנגרמו בפועל, בטענות והצדקות שונות שמאחוריהן אין בסיס וניתן להפריך אותן.

לכן גם אם תביעתכם נתקלת בקשיים מול חברת הביטוח, אל תאמרו נואש. מומלץ להתייעץ על כך עם עורך דין שי סולטן, המתמחה בתביעות מול חברות הביטוח, שיוכל לשפוך אור לגבי חוקים ותקנות הנוגעות למקרה הביטוח שלכם ולסייע בפתרונות המתאימים עד למיצוי זכויותיכם מול חברת הביטוח.

תביעת נזק לדירה בגין פריצה
תביעת נזק לדירה בגין פריצה
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

עו"ד שי סולטן בפייסבוק | עו"ד שי סולטן בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 37 ביקורות
×
js_loader