תפריט

עורך דין תביעות נזיקין לרכוש

נזקי רכוש אשר נגרמים לבית או לדירה בעקבות שריפה, דליקה, נזילה, הצפה, פריצה, ועוד – הם חלק מצומצם בלבד מן המקרים שבהם רכוש פרטי עלול להינזק. גם פגיעה ברכב במסגרת פריצה או תאונות דרכים, היא בגדר נזק לרכוש שאנשים רבים חשופים לו. לכן קיימות פוליסות ביטוח שנועדו לכסות נזקי רכוש מסוגים שונים ולצמצם את ההוצאות של המבוטח במידה ורכושו ינזק.

יחד עם זאת, גם חברות הביטוח רוצות "להתפרנס", ולרוב הן עושות זאת על חשבוננו – המבוטחים, בכך שהן עושות מאמצים מרשימים להתנער מחבותן הביטוחית לכיסוי תביעות נזיקין לרכוש או משלמות סכומים שאינם באמת משקפים את רמת הנזק שנגרמה למבוטח בפועל.

במדריך שלפניכם עורך דין תביעות נזיקין לרכוש יסביר כיצד מומלץ להתנהל במידה ונגרם נזק לרכושכם ואיך לממש את זכויותיכם באופן מיטבי מול חברת הביטוח שלכם.

 

באילו מקרים נזדקק לשירותיו של עורך דין תביעות נזיקין לרכוש?

ישנם מספר סוגי תביעות עיקריים שבהן עורך דין תביעות נזיקין לרכוש מספק סיוע משפטי:

תביעות נזיקין בעקבות שריפה או דליקה

עורך דין תביעת נזיקין לרכוש, יכול לסייע לאדם שביתו או בית העסק שלו נפגע מנזקי אש, לקבל פיצוי מחברת הביטוח שמבטחת אותו בפוליסת ביטוח דירה, ביטוח עסק ו / או ביטוח תכולת דירה. לא אחת, חברת הביטוח דוחה על הסף את תביעת המבוטח בתואנות שווא, או מסכימה לשלם פיצוי נמוך מדי.

הסיוע המשפטי מעו"ד תביעות נזיקין לרכוש, מקלה על מבוטחים במימוש זכויותיהם מול המבטחת, גם אם הדבר מצריך פנייה לערכאות משפטיות בדיעבד.

 

תביעות נזיקין בעקבות הצפות ושיטפונות

גם מי שביתו נפגע מנזקי מים ומבוטח בביטוח דירה, ביטוח עסק ו / או ביטוח תכולה, יכול להגיש תביעה לחברת הביטוח לשם מימוש זכויותיו הביטוחיות. גם במקרים אלו, מומלץ להסתייע בעורך דין תביעות נזיקין לרכוש כדי למקסם את הפיצויים המתקבלים מחברת הביטוח.

 

תביעות נזיקין בעקבות פריצה

עורך דין תביעת נזיקין לרכוש יכול לסייע גם למי שפרצו לביתו או לעסק שלו, גנבו ממנו רכוש בעל ערך או שגרמו נזקים לרכושו או נכסיו. היה וקורבן הפריצה מבוטח בביטוח דירה, ביטוח עסק ו / או ביטוח תכולה, הוא רשאי לתבוע פיצויים מחברת הביטוח וסביר שיפיק תועלת מליווי משפטי מקצועי של עורך דין כאמור לעיל, הבקיא בדיני נזיקין והתנהלות מול חברות הביטוח בישראל.

 

תביעות נזיקין בעקבות נזקי רכב

כאשר רכבו של אדם נפרץ, נגנב או נפגע בעקבות אירוע פריצה, בתאונת דרכים או בעקבות השחתה מכוונת, בעל הרכב רשאי להגיש תביעת נזיקין לרכוש לחברת הביטוח המבטחת את רכבו דרך ביטוח צד ג' ו / או בביטוח מקיף לרכב. ניתן כמובן להגיש תביעת נזיקין לרכוש גם כנגד הנהג הפוגע או כנגד בעליו של רכב אחר אשר גרם לנזקי הרכב שלכם.

על פניו, במקרים מסוג זה אמורה הגשת תביעת נזיקין לחברת הביטוח להיות עניין של מה בכך, היות ובדיוק לתכלית ברורה זו קיימים ביטוחי הרכב. אולם הלכה למעשה, נדיר שחברות הביטוח אינן מנסות להתנער מחבותן הביטוחית תחת תואנות שונות ומשונות, או לפחות – להפחית את היקף הפיצויים המשולם למבוטח שהגיש את תביעת הנזיקין. לכן גם בהגשת תביעת נזיקין בגין נזקי רכב, נדרש לא אחת סיוע של עורך דין לתביעות נזיקין לרכוש.

 

תביעות נזיקין בעקבות פגיעה או אובדן של סחורה במהלך הובלה ושינוע

פגיעה או אובדן של סחורה במהלך הובלה ושינוע, היא למרבה הצער, לא עניין חריג במיוחד. כאשר סחורה מועברת ממקום אחד למשנהו בכלי רכב, ככל ואותה סחורה בוטחה באמצעות פוליסת ביטוח רלוונטית, המבטחת מצופה לפצות את בעל הסחורה הניזוקה במלוא שווי הרכוש ובהתאם לנזקים שנגרמו לה. עם זאת, גם כאן מבוטחים רבים מגלים כי חברות הביטוח אינן ששות לשלם ומחפשות בנרות עילה לדחיית תביעתם או להקטנת סכום השיפוי.

תביעות נזיקין המוגשת במסגרת ביטוח עבודות קבלניות

ביטוח עבודות קבלניות הוא פוליסה שנועדה לבטח קבלנים ויזמים מפני הנזקים הכרוכים בביצוע פרויקטים, וביניהם נזקי מבנה, נזק לציוד מקצועי, וכן נזקי גוף שעשויים להיגרם לעובדים בפרויקט. למרבה הצער, לא אחת בהתרחש אירוע ביטוחי, חברות הביטוח מקשות על המבוטח בביטוח עבודות קבלניות וממאנות לשלם פיצויים התואמים את הנזק שנגרם, אם בכלל.

גם בתרחיש כזה שירותיו של עורך דין תביעות נזק לרכושתביעות נזקי רכוש הם חיוניים מאין כמוהם, עבור המבוטח החפץ במיצוי זכויותיו ביעילות מול המבטחת.

 

מסלולי התביעה המרכזיים שניתן להסתייע בהם בעורך דין תביעות נזיקין לרכוש

חרף ריבוי תביעות הנזיקין המוגשות בשל פגיעות ברכוש, קיימים 3 מסלולי תביעה מרכזיים המהווים את "הלחם והחמאה" של עורך דין תביעות רכוש, והם:

  1. תביעות נזיקין על נזקי רכב: זהו מסלול תביעה שתקף כאשר התובע איננו מבוטח בביטוח רלוונטי או שאינו רוצה להפעילו.
  2. תביעות בנושא השתתפות עצמית או ביטול הנחת העדר תביעות בפרמיית הביטוח: זהו מסלול תביעה שמותאם למבוטחים שבחרו להפעיל את הביטוח, אך מבקשים לתבוע את המבטחת בשל עלות ההשתתפות העצמית שנגבתה מהם בסכום שאינו מוצדק לטעמם. תביעה במסלול זה מוגשת לא אחת גם על רקע הפעלת הביטוח שמתבררת בדיעבד כבלתי משתלמת בעליל עבור המבוטח, בעקבות העלאת עלות הפרמיה הביטוחית בצורה בלתי מידתית לאחר פיצוי המבוטח.
  3. תביעות נזיקין מטעם מבוטחים פרטיים המוגשות נגד המבטחת שלהם: זהו מסלול תביעה המתאים למבוטחים שפוליסת הביטוח שלהם הופעלה, אך קיבלו סכום פיצוי נמוך באופן שאין לו הצדקה.

בכל אחד ממסלולי התביעה הללו, נחוצות אסמכתאות שונות כחלק מתהליך הגשת התביעה. בנוסף, כל מסלול מחייבת התנהלות מעט שונה לשם מימוש האינטרסים של התובע בערכאות המשפטיות. 

 

כך עורך דין תביעות נזיקין לרכוש יסייע לכם במיצוי זכויותיכם מול חברת הביטוח

כאשר תביעת נזיקין לרכוש מוגשת לאחד מבתי המשפט לתביעות קטנות, עורך דין תביעות נזיקין לרכוש יכול לספק לתובע הכוונה משפטית לקראת הגשת התביעה והדיון בבית המשפט. הכוונה כזו תאפשר לתובע לפעול באופן מחושב ואפקטיבי לשם מימוש מיטבי של זכויותיו.

בנוסף, מבוטחים שחפצים בהגשת תביעת נזיקין כנגד חברת הביטוח שלהם, יכולים גם להגיש תביעה לבית משפט השלום, בליווי של עורך דין תביעות פיצויים, שייצג אותם באופן מקצועי בהליך המשפטי.

בס"ד

עורך דין שי סולטן

האיש שלכם בתחום הנזיקין

 

בשורה התחתונה

ישנם מקרים רבים שבהם נזקי מים, אש ואחרים, גורמים לנזקים כבדים לרכושו של הפרט. במצבים אלו, זה אך טבעי לשאוף לקבל בהקדם האפשרי פיצויים מחברת הביטוח שלכם או של הצד הפוגע, שיאפשרו את תיקון הנזקים וחזרה מהירה לשגרה. הדרך הטובה ביותר למימוש מהיר ויעיל את זכויותיכם מול חברת הביטוח שלכם, היא פנייה לסיוע מעורך דין תביעות נזיקין לרכוש.

עו"ד מסוג זה שמתמחה בדיני נזיקין ובהתנהלות מול חברות הביטוח בישראל, ידע לייעץ לכם ולכוון אתכם לאורך כל שלבי התהליך, במטרה למקסם את הסיכויים שלכם לקבלת פיצויי מקסימלי בתוך פרק זמן מינימלי. גם אם קיבלתם פיצויים בגין הנזק שנגרם לרכושכם, אך אתם סבורים כי סכום הפיצוי איננו משקף כראוי את שוויו הממשי של הנזק שנגרם לכם – תוכלו לבחון את הפוטנציאל למיצוי זכויות מלא יותר בעזרת עו"ד תביעות נזיקין לרכוש.

מעוניינים להתייעץ עם עורך דין תביעות נזיקין לרכוש? פנו לעו"ד שי סולטן לייעוץ ראשוני ללא התחייבות!

עורך דין תביעות נזיקין לרכוש

רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

עו"ד שי סולטן בפייסבוק | עו"ד שי סולטן בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 37 ביקורות
×
js_loader