תפריט

תביעת התנגדות לתכנית מתאר מקומית

תכנית מתאר מקומית קובעת את אופן פיתוח הקרקע בשטח יישוב מסוים לשנת יעד מוגדרת, לרוב ל-20 שנה. תוכנית המתאר מחלקת את האזורים ביישוב לפי הייעודים השונים, לרבות שטחי מגורים, תעסוקה, שימושים ציבוריים, מסחר וכדומה. תכנית המתאר המקומית אינה קובעת הנחיות למגרשים ספציפיים ולא ניתן להוציא מכוחה היתרי בנייה. על אופן ההתנגדות לתוכנית והגשת תביעת התנגדות לתכנית מתאר מקומית במאמר שלפניכם.

 

הפקדת התוכנית והגשת ערעור

תכנית המתאר המקומית קובעת הוראות כלליות אשר ינחו את אופן ההכנה של תכניות מפורטות חדשות. לאחר שתוכנית המתאר המקומית מושלמת היא מופקדת בהתאם לחוק וכל מי שרואה את עצמו נפגע ממנה יכול להגיש לה התנגדות. הגשת התנגדות לתוכנית לעיתים מכונה תביעת התנגדות לתכנית מתאר מקומית אך לא מדובר בשלב זה בהליך שיפוטי אלא על הכנסת שינויים על ידי הוועדה.

 

תקופת הערעור

תקופת ההפקדה נמשכת חודשיים מעת הפרסום ובמהלך תקופה זו, רשאי כל אדם שהתוכנית עשויה להשפיע עליו להתנגד בצורה מנומקת בפני מוסד התכנון המקומי שידון בה. בהתנגדות המנומקת, יש לציין אם בבקשה יש דרישה לדחייה של התוכנית על הסף או לחילופין רק להכניס בה שינויים. את התנגדות יש להגיש בכתב ולצרף תצהיר חתום בפני עורך דין מקרקעין.

 

מבנה ותוכן הבקשה

לבקשת ההתנגדות אין  מתכונת קבועה, אך היא חייבת לכלול את פרטי המתנגד ותיאור הקשר שלו לתוכנית המתאר. החלק החשוב בבקשה הוא תוכן ההתנגדות. בחלק זה על המתנגד להסביר באיזה אופן התוכנית תפגע בו, האם ישנן חלופות פחות פוגעניות שלא נבחנו בזמן התכנון, האם בהליכי הקידום מולאו כל הנהלים הקבועים בחוק והאם ההחלטה התקבלה בניגוד עניינים.

 

דיון בערעורים

לאחר תקופת ההפקדה מוסד התכנון המקומי, שבסמכותו לאשר את התוכנית עורך דיון מרוכז בהתנגדויות שהוגשו בפניה. לדיון אף מוזמנים המתנגדים להשמיע את טענותיהם ויזמי התוכנית רשאים להגיב לטענות. בסמכות מוסד התכנון לדחות את כלל ההתנגדויות, לקבלן באופן חלקי ולהורות על שינויים בתוכנית או לקבלן במלואן ולסרב לאשר את תוכנית המתאר.

 

מתי בית המשפט יתערב

מוסד התכנון המקומי חייב למסור למתנגדים את החלטותיו. כשאר התנגדות נדחית, מי שיזם אותה במקרים רבים רשאי להגיש ערר למוסד גבוה יותר בהיררכיה התכנונית. במידה והוא נדחה גם כן יש להגיש תביעת התנגדות לתכנית מתאר מקומית לבית המשפט. חשוב לציין כי לרוב בתי המשפט מתערבים רק במידה ונפלו פגמים בהליכי האישור ולא מתערבים בשיקולים התכנוניים.

 

סיכום תביעת התנגדות לתכנית מתאר מקומית

לסיכום, במאמר זה עסקנו בתוכנית המתאר המקומית, אופן ההתנגדות לה והגשת תביעת התנגדות לתכנית מתאר מקומית לבית המשפט. כפי שציינו יש להגיש התנגדות מנומקת ומבוססת בכתב במהלך תקופת ההפקדה וניתן להעלות את הטענות בעת הישיבה המרוכזת של הוועדה המקומית הדנה בכלל ההתנגדויות. ניתן לערער למוסד תכנון גבוה ולבית המשפט בעת הצורך.

חשוב להבין כי גם אם אתם חשים את עצמכם נפגעים מההליך כאשר הערעורים במוסדות התכנון נדחו הבסיס לקבלת התביעה בבית המשפט הינו מצומצם במיוחד. לכן ישנה חשיבות בליווי משפטי של עורך דין מנוסה המתמחה בתחום על מנת שיבסס את התביעה במסגרת העילות שיהיו מקובלות על בית המשפט על מנת לדון בנושא.

לפי חוקי התכנון והבנייה כל  אדם פרטי אשר רואה את עצמו כנפגע על ידי תוכנית מתאר מקומית רשאי להגיש התנגדות לה. בנוסף, גם גופים ציבוריים, כמו, רשויות מקומיות אחרות ומשרדי ממשלה, כמו גם ארגונים מקצועיים, חברתיים וסביבתיים אשר קיבלו לכך אישור ממשרד הפנים רשאים לערער על תוכנית מתאר מקומית.

מלבד התנגדות במסלול התכנוני והמשפטי ניתן גם להפעיל לחץ ציבורי על מקבלי ההחלטות במוסדות התכנון. ניתן לגייס את הקהילה המקומית, ליזום כתבות בעניין בכלי התקשורת המקומית והארצית, לארגן הפגנות ולהחתים את הציבור הרחב על עצומות.

אחרי שהסתיימה תקופת ההפקדה בהתאם לחוק, מוסד התכנון שלו הוגשו ההתנגדויות צריך להחליט כיצד לדון בהן. הדיון יכול להיעשות בפני וועדת משנה להתנגדויות או בפני חוקר שימונה במיוחד לשם כך. המתנגדים מוזמנים להשמיע את טענותיהם למעט אלו שאחרים העלו כבר טענות דומות. ההחלטה הסופית אם לקבל התנגדות באופן מלא או חלקי או לדחות אותה לחלוטין מתקבלת בדיון פנימי במוסד התכנון.

תביעת התנגדות לתכנית מתאר מקומית
תביעת התנגדות לתכנית מתאר מקומית
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

עו"ד שי סולטן בפייסבוק | עו"ד שי סולטן בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 37 ביקורות
×
js_loader