תפריט

תביעת תו נכה ביטוח לאומי

תביעת תו נכה ביטוח לאומי היא בקשה לקבלת תג חניה לנכה, המוגשת למשרד התחבורה. התו מאפשר לבעליו להחנות את רכבם בחניית נכים מסומנת, ובהינתן תנאים מסוימים, גם במקומות שהחניה בהם איננה מותרת לנהגים אחרים. בשורות הבאות נסביר אודות הזכאות לקבלת תג נכה והקשר של המוסד לביטוח לאומי לנושא.

 

מה זה תו נכה?

תו נכה או בשמותיו נוספים – "תג נכה" ו"תג חניה לנכים", הינו אישור שאותו משרד הרישוי מספק  לבעלי הגבלת ניידות אשר נובעת מטעמים בריאותיים.

 

היכן ניתן להנפיק תג חנייה לנכה?

קבלת תג נכה מצריכה הגשת בקשה למתן תו נכה למשרד הרישוי. את הבקשה מגישים בדואר רגיל או באתר משרד הרישוי. אין צורך להגיע למשרדי משרד הרישוי באופן אישי לשם כך.

 

מי זכאי להגיש תביעת תו נכה ביטוח לאומי?

כל אדם בישראל שסובל מליקוי בריאותי גופני המגביל אותו בהליכה, או שעצם ההליכה מעמידה את בריאותו בסכנה, כמו גם מי שנזקק לכסא גלגלים כדי לנוע ממקום למקום, יכול להיות זכאי להגיש בקשה לקבלת תו נכה על מנת שיוכל להחנות את הרכב שלו במקומות החנייה המיועדים לנכים ואף במקומות שבאופן עקרוני אין לחנות בהם למעט בהינתן תנאים מוגדרים שנקבעו בחוק החנייה לנכים.

 

מהם התנאים הספציפיים לקבלת תו נכה?

ככלל, כל מי שמתמודד עם מחלה אשר מקשה עליו בהליכה, כל מי שההליכה מסכנת אותו, וכל אדם הרתוק לביתו – יכול כאמור להגיש תביעת תו נכה (היינו, בקשה לקבלת תו חנייה לנכה). על המבקש תג נכה להציג אישור רפואי התומך בהיותו בעל אחד מהליקויים הרפואיים המופיעים ברשימת הליקויים המזכים בתג נכה במשרד הרישוי, ובהם:

 • ליקויים נוירולוגיים
 • בעיות לב ו/או לחץ דם
 • בעיות נשימה
 • ליקויים אורטופדיים המגבילים את יכולת התנועה
 • מחלות של כלי הדם ההיקפיים
 • סרטן גרורתי
 • BMI של 45 ומעלה
 • עיוורון
 • ליקויי ראייה חמורים
 • מחלות כליה

בנוסף, נדרשת גם הצגה של אישורים רפואיים עדכניים, התומכים בכך שהמבקש סובל מבעיית ניידות.

 

מהם סוגי ההקלות שניתן לקבל בהגשת תביעת תו נכה ביטוח לאומי?

בהגשת בקשה לקבלת תג נכה, ניתן לקבל אחד מארבעה סוגים של תגי נכה:

 1. תו חנייה "רגיל" עם סמל המשולש הירוק – זהו תג חנייה לנכים, שמיועד לבעלי מגבלת ניידות שאינם מתניידים בעזרת כסא גלגלים.
 2. תו חנייה לנכים בכסאות גלגלים סמל המלבן הכחול וכסא הגלגלים – תג חנייה זה, נועד למי שמתניידים ממקום למקום בכסא גלגלים / רכב בלבד, מאחר והם מתקשים בהליכה.
 3. תו חנייה לנכי צה"ל עם סמל המשולש הירוק וכלנית – תג חנייה זה נועד לנכי משרד הבטחון.
 4. תג חניה לנכי צה"ל בכסאות גלגלים עם סמל המלבן הכחול וכלנית – זהו תג חנייה המיועד עבור נכי משרד הבטחון שמתניידים בכסא גלגלים.

 

באילו זכויות תביעת תו נכה ביטוח לאומי מזכה?

עם הזכויות שמוענקות למי שבקשתו לקבל תג נכה אושרה, ניתן למנות:

 • זכות לחנות בחניה מסומנת לנכים.
 • הנחה לחניה בחניונים בהסדר.
 • זכות לחנות חינם באזור החניה בתשלום של מקומות ציבוריים הנגישים לבעלי מגבלת ניידות.
 • זכות לחנות חינם בחניות המסומנות בכחול-לבן, בהתאם להוראות הרשות המקומית.
 • זכות לחנות באזורים שקיים בהם איסור חנייה, בהתאם להוראות הקבועות בחוק החנייה לנכים, וזאת בתנאי שרכב הנכה איננו מפריע לתנועה.
 • זכות נסיעה בנתיבי התחבורה הציבורית.
 • זכות לקבלת פטור חלקי מתשלום אגרת רישוי בגין הרכב שבבעלות המבוטח בעל תג הנכה.

בהקשר זה, יש לציין, שכלל הזכויות הנ"ל, ניתנות למימוש בכל רכב שנושא את תג הנכה, רק במקרה שבו בעל הנכות נמצא בעצמו בכלי הרכב כנהג או כנוסע בעת מימוש הזכות.

 

מהם המסמכים שיש לצרף לתביעת תו נכה ביטוח לאומי?

הגשת בקשה תג חנייה לנכים ראשיתה בהגשת טופס תביעה שנקרא "בקשה לקבלת תו נכה ופטור מתשלום אגרת רישוי", לטיפולו של משרד הרישוי. לצד טופס הבקשה הנ"ל, על המבקש לצרף גם את כל האישורים והמסמכים הבאים:

 • צילום של תעודת הזהות והספח של המבקש
 • מכתב עם פירוט של מספרי הרכב שעבורם מבוקש תג הנכה (עד שני רכבים במקסימום) בצירוף חתימתו של המבקש
 • צילום של רישיון הרכב של כל אחד מן כלי הרכב הרלוונטים
 • אישור מטעם משרד הבריאות על נכותו של המבקש או צילום של הרשומות הרפואיות שמעידות על נכותו הגורמת למגבלת התנועה שלו / העתק של פרוטוקול הוועדה הרפואית לקביעת נכות רפואית במוסד לביטוח לאומי (נדרש כשמדובר בנכות של 60 אחוז ויותר).

בנוסף לכך, אם המבקש איננו הבעלים החוקיים של הרכב שתג הנכה מבוקש עבורו, משרד הרישוי עשוי לדרוש שימציא אישורים נוספים, כדי להוכיח שתג הנכה המבוקש, אכן נועד לשימוש של הנכה מוגבל התנועה עצמו, בכלי הרכב הנ"ל.

 

תביעת תו נכה ביטוח לאומי – מה הקשר של המוסד לביטוח לאומי לנושא?

ישנם מקרים שבהם לשם קבלת תג נכה, המבקש נדרש להציג למשרד הרישוי אישורים שונים מטעם הרשויות, לרבות: אישורים מהמוסד לביטוח לאומי, אישור ממשרד הרווחה, אישור של משרד האוצר, אישור ממשרד הביטחון, וכן הלאה. כך במקרה של בקשת תג נכה לניצולי שואה, לנפגעי פעולות איבה, לנכי צה"ל, וכיוצא באלו.

 

ממי ניתן לקבל סיוע בהגשת בקשה לקבלת תו חנייה לנכה?

למרבה הצער, לעיתים גם בקשות לקבלת תג חנייה לנכה, נדחות על הסף. אם הגעתם חלילה למצב כזה, כדאי מאוד לפנות להתייעצות עם עורך דין המתמחה בהגשת בקשות לקבלת תו נכה כמו גם בהגשת ערעורים על דחיית בקשות לתו נכה, על מנת להוכיח את עמידתכם בקריטריונים לקבלת הסעדים המגיעים לכם בחוק.

זקוקים לסיוע בהגשת תביעת תו נכה ביטוח לאומי? פנו אלינו לקבלת ייעוץ משפטי איכותי ממשרד עו"ד שי סולטן – ללא התחייבות. 

 

שאלות ותשובות

בקשה לקבל תו נכה ממשרד הרישוי, יכולה להיות מוגשת על ידי מי שעומדים באחד הקריטריונים להלן:

 • בעלי נכות ברגליים הזקוקים לרכב כדי להתנייד.
 • בעלי 60% נכות ויותר, שתנועתם ללא רכב עשויה לדרדר את מצבם הבריאותי.
 • נכים המוגבלים בהליכה וזקוקים לכסא גלגלים כדי להתנייד.

 

הטיפול בבקשה לקבלת תג נכה נמשך כמה שבועות, שלאחריהם, אם התביעה לקבלת התו מאושרת, נשלח אל המבקש תו החנייה לנכה באמצעות הדואר.

כן. במידה ובקשתכם לקבלת תג נכה לא אושרה, תוכלו להגיש באמצעות עורך דין מייצג בקשת ערעור תוך עד 90 יום ממועד קבלת ההודעה על דחיית הבקשה.

אדם עם מגבלת תנועה המסתייע דרך קבע ב- 2 רכבים כדי להתנייד ממקום למקום – רשאי לבקש תג נכה בעבור שני הרכבים האלו, גם אם אינם שייכים לו.

 

עוד שי סולטן תביעת תו נכה ביטוח לאומי

רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

עו"ד שי סולטן בפייסבוק | עו"ד שי סולטן בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 37 ביקורות
×
js_loader