דיני חוזים

בתחום דיני חוזים אנו דואגים להדגיש בכל תיק ותיק את חופש החוזים כאחד מהעקרונות המנחים של המשפט הישראלי בכלל ושל דיני חוזים בפרט, היות שעקרון זה נטוע בתפיסות של אוטונומיה אישית והגינות כלכלית.

אנו מלווים את לקוחותינו בבואם להגדיר בחופשיות את ההסכמות ביניהם, תוך שמירה על הכללים, העקרונות והסטנדרטים אשר במסגרתם תיאכף ההתחייבות שנוצרה בפועל או יינתן סעד רלוונטי אחר, למשל – פיצויים.

דיני חוזים
דיני חוזים

משרדנו מלווה לקוחות רבים ומובילים בהליכי ניסוח וכריתת חוזים והסכמים, לרבות עריכת הסכמי צוואות וירושות, וייצוג משפטי מקצועי, בראש ובראשונה, תוך שמירה ודאגה לטובת הלקוח בכל הקשור לדיני חוזים.

רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?