תפריט

טופס תביעה לגמלת סיעוד

מדינת ישראל מעניקה לכל אזרח את האפשרות לקבל קצבת סיעוד, אם וכאשר יעמוד בתנאים הנדרשים לשם כך. מי שמעניק את קצבת הסיעוד הוא המוסד לביטוח לאומי. בשלב הראשון, המבקש או מי מטעמו נדרש למלא טופס תביעה לגמלת סיעוד, שבו מפורטים התנאים שהמבקש חייב לעמוד בהם.

עקרונית, תביעה לקבלת סיעוד יכולה להיות מוגשת באופן עצמאי, עם זאת, הסתייעות בשירותיו של עורך דין תביעות ביטוח עשויה לקצר באופן ניכר את התהליך, כפי שנסביר במדריך שלפניכם.

 

מהו טופס תביעה לגמלת סיעוד ומהי חשיבותו?

טופס תביעה לגמלת סיעוד הוא, כאמור, המסמך הראשון ואולי החשוב ביותר שמגישי התביעה חייבים למלא. אם הגמלה תאושר, יכולים התובעים לעשות אחד מהשניים:

 • לשכור מטפל או מטפלת מקצועית, שיסייעו למבוגר הסיעודי ככל יכולתם ועל פי הנחיות המוסד לביטוח לאומי, בשמירה על אורח חיים תקין ושגרת חיים נאותה.
 • אחד מבני המשפחה נוטל על עצמו לטפל במבוגר הסיעודי, תוך שהקצבה מעניקה לו תמיכה כספית מסוימת. בעצם, אותו בן משפחה הופך למטפל של המבוגר הסיעודי.

 

מה זה גמלת סיעוד ולמה זה חשוב כל כך?

גמלת סיעוד היא גמלה הניתנת למי שעומד בתנאים הנדרשים, הוא נמצא במצב סיעודי והקצבה נדרשת במטרה להעניק לו תנאי חיים נאותים. קצבת הסיעוד היא חשובה כיון שבמרבית המקרים, התובעים או מי מטעמם אינם מסוגלים לשמור על רמת חיים ואורח חיים תקין בלי סיוע כספי חיצוני.

אמנם ידוע שמשפחות שיש להן היכולת הכספית, מסוגלות להעניק למבוגר שאיננו מסוגל לטפל בעצמו רמת חיים ותנאי חיים נאותים. עם זאת, מי שהפרוטה אינה מצויה בכיסו, או מי שהסובבים אותו אינם יכולים לממן מכספם הם את הסיוע, ועל אחת כמה וכמה טיפול סיעודי, נזקקים לקצבה האמורה כמו אוויר לנשימה.

 

מי זכאי למלא טופס תביעה לגמלת סיעוד ומתי כדאי להגיש את התביעה?

זכאי לקבלת גמלת סיעוד הוא כל מי שעומד בדרישות המוקדמות לקבלת הגמלה:

 1. מבוטח בביטוח הלאומי: מי שמבוטח באמצעות המוסד לביטוח לאומי, זכאי למלא טופס תביעה לקבלת גמלת סיעוד. אם ממלא הטופס איננו מבוטח מכל סיבה שהיא, הוא לא יהיה זכאי לקבלת הקצבה.
 2. מעבר לגיל הפרישה: מי שעבורו מוגשת הבקשה לקבלת גמלת סיעוד חייב להיות בגיל הפרישה לפחות. מי שטרם הגיע לגיל הפרישה, יהיה זכאי להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעות מסוגים אחרים.
 3. מבקש הגמלה גר בבית: מי שעבורו מוגשת הבקשה לקבלת גמלת סיעוד, חייב להתגורר בבית הן בעת הגשת הבקשה והן בעת קבלת הקצבה. מי שמתגורר במוסד גריאטרי, לא יוכל להגיש את הבקשה הספציפית הזאת.
 4. זקוק לעזרה: ככל שמבקש התביעה יכול לנהל חיים עצמאיים ללא סיוע, הוא גם לא יהיה זכאי לקבלת קצבת סיעוד. קבלת גמלת סיעוד מותנית בכך שהמבקש או מי שעבורו הוגשה הבקשה, איננו יכול להתנהל באופן עצמאי והוא זקוק לעזרה.

כאמור, מילוי טופס תביעה לקצבת סיעוד הוא השלב הראשון בדרך לקבלת הגמלה. יחד עם זאת, הסתייעות בשירותיו של עורך דין תביעות ביטוח עשויה לזרז את התהליך. כמו כן, עורך הדין יוודא שההתנהלות של נציגי המוסד לביטוח לאומי תהיה על פי הנהלים.

בס"ד

עו"ד ביטוח לאומי שי סולטן

האיש שלכם בחזית המשפטית

 

החלקים שחשוב להכיר בטופס תביעה לגמלת סיעוד

מילוי טופס התביעה לגמלת סיעוד הוא, כאמור, השלב הראשון בדרך שעלולה להיות ארוכה למדיי, בדרך לקבלת גמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי. הטופס מורכב מעשרה עמודים, שבכל אחד מהם ממלאים המבקשים את הפרטים הנדרשים:

 • הסברים כלליים: בדף הראשון של הטופס מובאים הסברים כלליים על מילוי הטופס. כמו כן, בטופס המקוון יש קישוא המפנה לאזור המתאים באתר של המוסד לביטוח לאומי.
 • פרטי התובע: בעמוד השני מפורטים ככל שניתן הפרטים של התובע, שבשמו מוגשת התביעה.
 • פירוט התביעה: בדף השלישי של הטפס מפורטים פרטי התביעה. כמו כן, מפורטות הדרישות של התובעים. אלה יכולות להיות קבלת קצבה חודשית, או לחילופין קבלת סיוע חיצוני, בהתאם לתנאים שהביטוח הלאומי מציין.
 • פרטי התביעה והכנסות: בדף הרביעי ניתן לציין אם העילה לתביעה נגרמה ע"י צד שלישי. אם לא, אין למלא חלק זה. כמו כן, נדרשים בעמוד זה פרטים על ההכנסות של המבוטח.
 • הוצאות קבועות ומצבו של המבוטח: בדף החמישי מפורטות ההוצאות הקבועות של מגיש הבקשה. כמו כן, זה המקום לציין אם מגיש הבקשה מאושפז במוסד, ואם הוא מקבל סיוע כל שהוא ממשרדי ממשלה שונים – משרד הרווחה או משרד הביטחון.
 • בדף השישי מפורטים פרטי חשבון הבנק שאליהן יש להעביר את הקצבה. בדף הזה חייב מגיש הבקשה למלא הצהרת נכונות של הפרטים שמסר.

הדף השביעי ואילך מכיל נספחים שלא בהכרח נדרשים. הנספחים כוללים מסמכים שונים שעל מגיש הבקשה לצרף, טופס ויתור סודיות רפואית ונספחים שונים, כולל תוצאות בדיקת רופא. הנספחים הללו נדרשים, חלקם או כולם, רק במקרים מסוימים. עורך דין תביעות ביטוח הוא בעל המקצוע שיכול לקבוע אם נספח כזה או אחר נדרש. ואם כן – כיצד יש למלא אותו על מנת להגדיל את הסיכויים לקבלת הקצבה.

 

למה חשוב להסתייע בעורך דין תביעות ביטוח במילוי טופס תביעה לגמלת סיעוד?

ההסתייעות בשירותיו של עורך דין תביעות ביטוח בדרך לקבלת הקצבה, נועדה בראש וראשונה לוודא שמגיש הבקשה לא יחמיץ הזדמנות לקבל אותה, בעקבות מילוי שגוי של הטופס. מילוי שגוי של הטופס, או מסירת פרטים לא מדויקים יל ידי מי שמבצע את הבדיקה, עלולים לדחות את קבלת הקצבה ובמקרים מסוימים אף למנוע אותה.

 

טופס תביעה לגמלת סיעוד – שאלות ותשובות נפוצות

להלן שאלות ותשובות נפוצות בנושא של טופס תביעה לגמלת סיעוד:

גמלת סיעוד נועדה לאפשר למי שזכאי לה ועומד בתנאים ובדרישות, לנהל חיים תקינים ולקבל את הסיוע הנדרש בהתנהלות היום יומית. הסיוע הנדרש כולל כל פעולה חיונית – החל מתזונה ראויה, סיוע בניידות וכלה בסיוע בשמירה על הניקיון. גמלת הסיעוד יכולה להתקבל בכסף או בסיוע, בהתאם לדרישת מבקשי הגמלה.

כל מי שעומד בדרישות לגמלת סיעוד מהמוסד לביטוח הלאומי, זכאי לה. מי שעבורו הוגשה הבקשה חייב להיות מבוטח באמצעות המוסד לביטוח לאומי, שעבר את גיל הפרישה ומתגורר בבית. כמו כן, מי שעבורו הוגשה התביעה לקבלת גמלת סיעוד, מוגדר כמי שזקוק לעזרה בהתנהלות היום יומית שלו.

טופס התביעה לגמלת סיעוד הוא מורכב, וחלקו כולל בעיקר פרטים טכניים. עם זאת, כשהדברים מגיעים לדרישות ספציפיות של המוסד לביטוח לאומי ולמילוי נכון של הנספחים, העניינים מסתבכים. מילוי שגוי של הטופס מעכב את קבלת הגמלה במקרה הטוב, ועלול למנוע אותה במקרה הפחות טוב.

כאמור, מילוי טופס תביעה לגמלת סיעוד והגשת הבקשה באופן כללי, הוא הצעד הראשון בדרך לקצבה המיוחלת. מילוי שגוי של הטופס, ובעיקר של הנספחים, עלול להפוך למכשלה משמעותית בדרך לקבלת הקצבה. עו"ד מנוסה מסייע במילוי הטפסים ובהגשת הבקשה, באופן שמגדיל משמעותית את הסיכויים לקבלה.

 

טופס תביעה לגמלת סיעוד
טופס תביעה לגמלת סיעוד
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

עו"ד שי סולטן בפייסבוק | עו"ד שי סולטן בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 37 ביקורות
×
js_loader