תפריט

מי יכול להגיש תביעה לגמלת סיעוד?

תושבים רבים זכאים לקבלה של גמלת סיעוד מביטוח לאומי שיכולה להקל את החיים באופן משמעותי. מעוניינים להגיש תביעה לגמלת סיעוד? בעמוד זה נלמד מי יכול להגיש תביעה לגמלת סיעוד, כיצד נבחנת הזכאות לקבלת הגמלה ושאלות נוספות שיעזרו לכם להבין כיצד לנצל את זכויותיכם.

 

מי זכאי להגשת תביעות סיעוד?

ישראלים רבים, בעיקר מבוגרים, נזקקים לעתים לשירותי סיעוד בעקבות קשיים בביצוע פעילויות יומיומיות פשוטות. פתרון למצב זה הוא הגשת תביעה לביטוח לאומי לקבלת גמלת סיעוד. גמלת סיעוד מציעה מגוון שירותים ומוצרים לזכאים, שיכולים להחליף כל שירות לשעת טיפול סעודי, או קבלת כספים כדי ליצור את התוכנית הסיעודית המתאימה להם. כאן תוכלו לקרוא בהרחבה על הגשת תביעה לגמלת סיעוד.

 

אלו תנאים דרושים להגשת תביעה לגמלת סיעוד?

כדי לקבל גמלת סיעוד, יש לעמוד בחמישה תנאים עיקריים:

 

תושב ישראל שהגיע לגיל פרישה:

 • התנאי הבסיסי – על המבקש להיות תושב ישראל, ולהגיע לגיל פרישה. גיל הפרישה של גברים הוא 67, ושל נשים 60 עד 65, לפי הטבלה שניתן למצוא באתר הביטוח הלאומי.
 • מי שקיבל מעמד של תושבות בישראל רק לאחר גיל פרישה, יהיה זכאי לגמלה בתנאי שעלה לארץ לפי חוק השבות או קיבל סל קליטה ממשרד הקליטה.

הכנסות:

 • ההכנסות שנלקחות בחשבון הם של שני בני הזוג, ומחושבות לפי ההכנסות בשלושת החודשים שלפני הגשת התביעה לגמלה.
 • ניתן לראות את הזכאות לגמלה לפי הטבלה שמופיעה באתר הביטוח הלאומי:
מצב משפחתי סכום הכנסה זכאות לגמלה
יחיד עד 11,870 ₪ גמלה מלאה
יחיד מ- 11,870 עד 17,805 ₪ גמלה מופחתת ב50%
יחיד מעל 17,805 ₪ אין זכאות לגמלה
זוג עד 17,805 ₪ גמלה מלאה
זוג מ- 17,805 עד 26,708 ₪ גמלה מופחתת ב50%
זוג מעל  26,708 ₪ אין זכאות לגמלה
תוספת לסכום ההכנסה על כל ילד עד 5,935 ₪ גמלה מלאה
תוספת לסכום ההכנסה על כל ילד מ- 5,935 עד 8,903 ₪ גמלה מופחתת ב50%
 • שימו לב! לא כל ההכנסות נלקחות בחשבון. כך תוכלו לדעת אילו הכנסות נלקחות בחשבון ואילו לא:

 

הכנסות שלא נלקחות בחשבון:

 • הכנסות מקצבאות לנפגעי רדיפות הנאצים וניצולי שואה.
 • הכנסות מביטוח סיעודי פרטי.
 • הכנסות מקצבאות הביטוח הלאומי: גמלת ניידות, קצבת שירותים מיוחדים לנכים קשים, תשלומים לנפגעי פוליו וגזזת.
 • תגמולי ניידות ממשרד הביטחון.

 

הכנסות שנלקחות בחשבון:

 • הכנסה ברוטו מעבודה כשכיר או כעצמאי.
 • הכנסות מפנסיה.
 • הכנסה מקצבאות הביטוח הלאומי: קצבת אזרח ותיק, נכות כללית, שאירים.
 • הכנסה מנכס.
 • כל הכנסה אחרת לפי סעיף 2 לפקודת המיסים כמו: הכנסות מרווחי ריבית והצמדה ותמלוגים.
 • תגמולים לנכה צה"ל (ללא תוספת ניידות).

 

הוצאות שמופחתות מההכנסה:

 • תשלום לפי פסק דין למזונות.
 • הוצאות על שכר דירה.
 • הוצאות עבור אחזקה של בן זוג במוסד סיעודי.
 • הוצאות על מגורים בדיור מוגן.

כדי לבדוק זכאות מבחינת הכנסות – מומלץ להיעזר במחשבון המוסד לביטוח לאומי.

 

מגורים בבית:

 • מי שמתגורר בבית או בדיור מוגן זכאי לגמלה.
 • מי שמתגורר במוסד סיעודי – זכאי רק במחלקה לעצמאיים או תשושים.
 • מגורים במוסד בפיקוח משרד הרווחה – רק אם רוב ההוצאות על חשבון המבקש.
 • מי ששוהה במחלקה סיעודית, מחלקה לתשושי נפגש, מחלקה להנשמה ממושכת או מסגרת שיקומית בפיקוח משרד הבריאות לא זכאים לגמלה.

 

זקוקים לעזרה ולהשגחה במידה רבה:

 • את הגמלה יקבל מי שזקוק לעזרה בפעילות יומיומית בבית (רחצה, אכילה, הלבשה, הליכה בבית, טיפול בהפרשות וכו').
 • אפשרות נוספת, היא מי שזקוק להגחה למען בטיחותו ובטיחות הסובבים אותו.
 • המוסד לביטוח לאומי יבדוק את רמת התלות בזולת ורמת יכולת התפקוד. ניתן למצוא מידע על הבדיקה באתר הביטוח הלאומי.

 

היעדר קבלה של גמלה סיעודית אחרת מגוף ממשלתי

 • המקבל את אחת הקצבאות הבאות, יצטרך לבחור בינה לבין גמלת סיעוד:
 • קצבת שירותים מיוחדים.
 • קצבה מיוחדת לנפגעי עבודה בעלי דרגת נכות גבוהה.
 • גמלה לטיפול אישי או להשגחה מאוצר המדינה.
 • הטבה ממשרד הביטחון שמקבילה לגמלת סיעוד בהתאם לחוזר המוסד לביטוח לאומי.

 

לסיכום

בישראל, מי שזקוק לשירותי סיעוד עקב קשיים בביצוע פעולות יומיומיות יכול להגיש תביעה לביטוח הלאומי לקבלת גמלת סיעוד. כדי להיות זכאי על הפונה להיות תושב ישראל שהגיע לגיל פרישה, לעמוד בדרישות ההכנסה, להתגורר בבית או בדיור מוגן, להזדקק לסיוע משמעותי בפעילות היומיומית, ולא לקבל גמלת סיעוד נוספת מגוף ממשלתי.

ההכנסה מחושבת לפי הכנסות שני בני הזוג בשלושת החודשים שקדמו להגשת התביעה. סוגים מסוימים של הכנסה אינם נלקחים בחשבון, בעוד שאחרים כן. ניתן לבדוק זכאות באמצעות מחשבון המוסד לביטוח לאומי.

מומלץ לפנות לייעוץ משפטי טרם הגשת תביעה לגמלת סיעוד, על מנת לקבל את התוצאות הטובות ביותר עבורכם. למשרד עורכי דין שי סולטן ניסיון עשיר בהגשת תביעות מסוג זה, והיסטוריה של הצלחה בהישגים עבור הלקוחות. נשמח לעזור לכם בתהליך על מנת להביא לתוצאות הטובות ביותר עבורכם.

כדי להיות זכאי לגמלת סיעוד, על הפונה להיות תושב ישראל שהגיע לגיל פרישה ועומד בדרישות הכנסה. ההכנסה מחושבת לפי רכוש שני בני הזוג בשלושת החודשים שקדמו להגשת התביעה. הקריטריונים לזכאות מחייבים את הפונה גם להתגורר בבית או בדיור מוגן, להידרש לסיוע אך לא להשפיע על הפעילות היומיומית ולא לקבל תוספת גמלת סיעוד מגוף ממשלתי.

ישנם חמישה תנאים עיקריים לקבלת גמלת סיעוד: על הפונה להיות תושב ישראל שהגיע לגיל פרישה, עבר ניתוח, גר בבית או בדיור מוגן, זקוק לעזרה והשגחה משמעותיים ולא מקבל תוספת גמלת סיעוד מגוף ממשלתי. דרישות ההכנסה מחושבות לפי הכנסת המבקש, או שני בני הזוג במידה והדבר רלוונטי, בשלושת החודשים שקדמו להגשת התביעה.

לקביעת זכאות ההכנסה לגמלת סיעוד לוקח המוסד לביטוח לאומי בחשבון מקורות הכנסה שונים כגון הכנסה ברוטו מעבודה כשכיר או עצמאי, פרטי פנסיה, הכנסה מקצבאות ביטוח לאומי, הכנסה מרכוש וכל הכנסה אחרת לפי סעיף פקודת המסים. סוגים מסוימים של הכנסה אינם נלקחים בחשבון, כגון פיקוח על קצבאות לנפגעי רדיפות הנאצים וניצולי שואה, ביטוח סיעוד פרטי ומרכיבים מסוימים של קצבאות הביטוח הלאומי.

לבדיקת זכאות לגמלת סיעוד מומלץ להיעזר במחשבון של המוסד לביטוח לאומי. המחשבון לוקח בחשבון את גיל הפונה, מצבו המשפחתי, מספר הילדים והכנסתו ממקורות שונים. כמו כן, המוסד לביטוח לאומי יעריך את רמת התלות בזולת ואת רמת היכולת התפקודית. נציין שבכל מקרה מומלץ לפנות לייעוץ משפטי לפני הגשת תביעה לגמלת סיעוד.

מי יכול להגיש תביעה לגמלת סיעוד?
מי יכול להגיש תביעה לגמלת סיעוד?
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

עו"ד שי סולטן בפייסבוק | עו"ד שי סולטן בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 37 ביקורות
×
js_loader