תפריט

תאונה בחזרה מהעבודה

אנשים רבים מניחים שתאונת עבודה, אשר מזכה בפיצויים וזכויות רפואיות מהמוסד לביטוח לאומי, היא אך ורק תאונה שמתרחשת פיסית בתחומו של מקום העבודה. אולם בפועל פגיעות לא מעטות מתרחשות אחרי צאתו של העובד את ביתו, בדרכו למקום עבודתו, או בדרך ממקום העבודה חזרה הביתה. נשאלת אם כך השאלה: האם תאונה בחזרה מהעבודה מזכה את הנפגע בזכויות במוסד לביטוח לאומי? על זאת ועוד – במאמר הבא.

 

מהן זכויותיהם של נפגעי תאונה בחזרה מהעבודה במוסד לביטוח לאומי?

כאשר עובד נפגע בתאונה בחזרה מהעבודה,  חוק הביטוח הלאומי עשוי לזכות אותו בזכויות שונות כגון:

 • סבסוד טיפולים רפואיים
 • דמי פגיעה למשך 90 ימים ממועד התאונה (פיצוי כספי ראשוני על אובדן כושר העבודה)
 • מענק נכות מעבודה / קצבת נכות מעבודה
 • קצבת תלויים עבור בני משפחתו של נפגע העבודה
 • שיקום מקצועי
 • ועוד

הנחה רווחת של נפגעי תאונה בחזרה מהעבודה, הינה כי עצם העובדה שפגיעתם נגרמה בשל תאונת דרכים שאירעה בדרכם חזור ממקום עבודתם, תאפשר להם לקבל פיצוי כספי גבוה יותר מזה שמתקבל בתאונות דרכים רגילות, המתרחשות מחוץ להקשר של נסיעה לעבודה או חזרה ממנה. אולם מדובר בטעות, כפי שנסביר בהמשך.

 

מתי תאונה תיחשב כתאונת עבודה המזכה בפיצויים על פי חוק הביטוח הלאומי?

על מנת שנוכל להשיב על שאלה זו, יש לעמוד בתחילה על הגדרות הבסיס שקובע חוק הביטוח הלאומי. על פי חקיקה זו, פגיעות המתרחשות בעבודה, הן בחזקת תאונות או מחלות מקצוע. משמעות המונח "תאונה" בחוק זה, הינה פגיעה אשר מתרחשת תוך כדי העבודה ו / או בעקבותיה.

היינו, על מנת שהמוסד לביטוח לאומי יכיר בפגיעתו של עובד, הנפגע יידרש להוכיח שהתאונה שעבר, אירעה במסגרת שעות העבודה שלו, בנוסף לכך שישנו קשר סיבתי ברור בין אירוע התאונה לבין הנזק שנגרם לו.נראה אם כן, שמדובר על הגדרה רחבה למדי, שלא פשוט לנפגעי תאונה בחזרה מהעבודה להוכיח את זכאותם לזכויות מהביטוח הלאומי, על בסיסה.

יחד עם זאת, המחוקק קבע רשימת תנאים שבהם ניתן יהיה להכיר בפגיעה בחזקת תאונת עבודה, ובמידה והמוסד לביטוח לאומי אינו מקבל זאת, נטל ההוכחה יוטל עליו.

בס"ד

עורך דין שי סולטן

האיש שלכם בתחום הנזיקין

 

התנאים שבהם ניתן יהיה להכיר בפגיעה בחזקת תאונת עבודה

להלן המקרים שבהם פגיעה תוכר כתאונת עבודה, גם אם אירעה מחוץ למקום העבודה עצמו:

 • פגיעה שהתרחשה במהלך פעילות שהמעסיק ארגן.
 • פגיעה שהתרחשה בזמן הפסקת הצהריים של העובד, ככל שמדובר על הפסקה אליה העובד יצא בהסכמתו של מעסיקו, איננה חורגת מ- 3 שעות, ושהתקיימה בסמיכות למקום העבודה (בהתאם לטווח המוגדר בחוק).
 • פגיעה שנגרמה בידי חפץ כלשהו בסביבת העבודה, גם אם החפץ איננו מיועד לצרכי ביצוע העבודה.
 • תאונה בחזרה מהעבודה או בדרך אליה.

 

 

הסייגים בחוק להכרה בנפגע תאונה בחזרה מהעבודה בחזקת נפגע תאונת עבודה

בסעיף 81 לחוק הביטוח הלאומי מופיע סייג לתחולתה של החזקה הנ"ל, שקובע כי קיימים מקרים מסוימים שבהם הנפגע איננו זכאי להכרה בפגיעתו בחזקת תאונת עבודה.בין הסייגים הללו ישנו המקרה של עובד שביצע בשובו ממקום עבודתו או בדרכו אליו, "סטייה ממשית" שאיננה קשורה במילוי תפקידו אצל מעסיקו. במקרה כזה – תאונה בחזרה מהעבודה או בדרך אליה, לא תוכר בחזקת תאונת עבודה, אשר מזכה בזכויות בביטוח הלאומי.

נביא כדוגמא את המקרה של עובד שבחר לעצור בשובו לביתו ממקום עבודתו, במכולת השכונתית לטובת רכישת מוצרים לביתו. מקרה כזה עשוי להיחשב כסטייה של ממש מהמסלול הקבוע בין מקום העבודה לביתו של העובד. לכן ככל שהעובד יהיה מעורב בתאונה בחזרה מהעבודה, פגיעתו לא תוכר בחזקת תאונת עבודה המזכה אותו בפיצויים ובזכויות רפואיות שונות מהביטוח הלאומי.

 

החריגים לסייגים לחוק

למרות האמור לעיל, בחוק מנויים גם שני חריגים, אשר בהם חרף הסטייה מהדרך לעבודה וממנה, תאונה בחזרה מהעבודה תיחשב כתאונת עבודה לכל דבר ועניין:

 1. סטייה מהדרך לשם ליווי ילדיו של העובד למסגרת החינוכית שלהם (לגן או למעון, למשל).
 2. סטייה מהדרך לשם קיום מצוות תפילת בוקר.

פסיקתם של בתי המשפט בישראל בתביעות הנוגעות למקרי תאונה בחזרה מהעבודה, מעידה על כך שמדובר בנושא אשר מעורר מחלוקות לא מעטות, בין ציבור העובדים בישראל והמוסד לביטוח לאומי.

בין גורמי המחלוקת ישנה השאלה: מהו העובד שבו העובד יצא את פתח מקום עבודתו ונמצא בדרכו חזרה לביתו? בשורות הבאות נציג דוגמאות לתאונות שאירעו לעובדים בשובם ממקום עבודתם וההכרה בהן בחזקת תאונת עבודה הגיעה להכרעת בית המשפט.

 

דוגמאות לתאונות בחזרה מהעבודה

להלן שתי דוגמאות למחלוקות בנושא ההכרה בתאונה בחזרה מהעבודה בחזקת תאונת עבודה, המזכה בזכויות בביטוח הלאומי. מקרים אלו הם בין המקרים הרבים אשר הגיעו לפתחם של בתי המשפט בארץ:

 1. עובד שיצא את מקום עבודתו לשם ביצוע סידורים אישיים, ובדרכו עבר תאונת דרכים. זהו מקרה שבו המוסד לביטוח לאומי, סירב להכיר בפגיעתו בתור תאונת עבודה המזכה אותו בפיצויים. זאת מאחר והחל מהרגע בו עזב העובד את מקום העבודה לכיוון הסידורים שלו, פעולותיו לא היוו חלק אינטגרלי מעבודתו. הלכה למעשה, לא היה כל קשר בין עבודת העובד למטרת יציאתו ממקום העבודה, קצרה ככל שהייתה. לכן בית המשפט פסק לטובת הביטוח הלאומי במקרה זה.
 2. עובד שיצא את מקום עבודתו, לטובת פגישת עבודה מחוץ למשרד ועבר תאונה בדרכו אליה, הוכר כמי שעבר תאונת עבודה, היות ונסיעתו לפגישת העבודה, בוצעה כחלק בלתי נפרד ממילוי תפקידו עבור מעסיקו.

 

האם אפשר לקבל פיצוי כספי כפול בגין תאונת דרכים שאירעה בחזרה מהעבודה?

לא אחת, נפגעי עבודה תוהים האם יוכלו לקבל פיצויים כפולים בעקבות תאונת דרכים שעברו בשובם ממקום עבודתם. מטבע הדברים, תאונה שמתרחשת בדרכו של העובד למקום עבודתו או בשובו ממנו, יכולה להיות גם תאונת דרכים שבה מעורב כלי רכב ממונע. זה יכול לקרות בין שהעובד נוהג ברכב כזה, נוסע בו עם נהג אחר או מתנייד כהולך רגל שנפגע מרכב מנועי.

במקרים הללו, יהיה העובד זכאי לקבלת פיצוי מכוחו של חוק הפלת"ד – ראשי תיבות של חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. הפיצויים הללו ישולמו על ידי חברת הביטוח שביטחה את הרכב בביטוח חובה. יחד עם זאת, הנסיבות שבהן התאונה התרחשה, עשויות כאמור, לזכות את העובד גם בהכרה כנפגע עבודה מטעם המוסד לביטוח לאומי.

זהו למעשה מקור הנחת המוצא השגויה, כי ניתן לקבל כפל פיצויים בעקבות תאונה בחזרה מהעבודה, שהיא תאונת דרכים. אולם, הלכה למעשה, החוק בישראל קובע שאין אפשרות לקבלת פיצויים גם מחברת הביטוח וגם מהמוסד לביטוח לאומי.

הגורם אשר נושא באחריות העיקרית לפיצוי הנפגע, הוא חברת הביטוח, והיא למעשה רשאית לקזז מסכום הפיצויים שישולמו לנפגע התאונה, כל סכום שהמוסד לביטוח לאומי שילם או ישלם לעובד בשל ההכרה בפגיעת העבודה שלו.

 

בשורה התחתונה

היה ונפגעתם בעקבות תאונה בחזרה מהעבודה, חשוב לפנות בהקדם האפשרי לקבלת ייעוץ משפטי איכותי של עו”ד נזיקין עם ניסיון בתביעות ביטוח ותביעות מול המוסד לביטוח לאומי. עורך דין עם הכשרה וניסיון מתאים יוכל במקרה הצורך, אף ללוות אתכם בהגשת תביעה לבית המשפט כנגד החברה המבטחת בביטוח חובה או ביטוח צד ג' או כנגד הביטוח הלאומי, על מנת להבטיח את מימוש זכויותיכם במלואן.

עברתם תאונה בחזרה מהעבודה? זה הזמן לפנות לעורך דין שי סולטן לקבלת הכוונה משפטית ולבדוק את זכאותכם לקבלת פיצויים. בואו נדבר!

תאונה בחזרה מהעבודה - עו_ד שי סולטן

 

רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

עו"ד שי סולטן בפייסבוק | עו"ד שי סולטן בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 37 ביקורות
×
js_loader