תפריט

איך להגיש תביעה נגד השכן?

תביעה נגד השכן יש להגיש למפקח על הבתים המשותפים שהוא הגוף האמון על סכסוכי שכנים. מבחינת מעמד משפטי, הגשת תביעה למפקח דומה להגשת תביעה בבית משפט השלום ועל החלטות המפקח בתביעה נגד השכן ניתן לערער בבית המשפט המחוזי שבתחומו הנכס ולשכת המפקח. במאמר זה נדון בסכסוכים השונים שתחת סמכות המפקח כמו גם, איך להגיש תביעה נגד השכן בפועל.

בכל הנוגע לתביעות ביטוח נזקי רכוש, שריפות, נזילות בבניין דירות ובתי עסק,
משרדנו מעניק לכם את האפשרות לחלק את ההוצאות המשפטיות למספר תשלומים נוחים,
ובמקרים מסוימים (על פי שיקול דעת המשרד ובחינת התיק) אף ניתן לעבוד בשיטת אחוזים המבוססת על הצלחת התביעה.
לפרטים נוספים צרו עימנו קשר היום:

 

סכסוכים בסמכותו של המפקח

כל הנושא של השתתפות בעלי דירות בהוצאות הדרושות לשם אחזקת הרכוש המשותף, תשלומי ועד בית ואופן השימוש בכספים אלו הינם תחת סמכותו של המפקח על הבתים המשותפים. ניתן להגיש תביעה נגד השכן במידה והוא אינו משלם את חלקו בדמי ועד הבית. ניתן לתבוע את השכן גם כאשר יש עמו סכסוך בכל הנגע לקיום התקנון המצוי שבתוספת של חוק המקרקעין.

ניתן להגיש תביעה גם כאשר יש סכסוך בכל הנוגע לקיום התקנון המוסכם של הבית המשותף.

 

נושאים נוספים

ניתן להגיש תביעה נגד השכן למפקח על הבתים המשותפים גם כאשר יש סכסוך בין בעלי דירות בקשר להרחבה של דירה. ניתן לתבוע גם כאשר יש אי הסכמות בכל הנוגע למתקנים המשותפים כגון, התקנת פאנלים סולאריים, עמדות לטעינת רכב חשמלי, התקנה או אופן השימוש במעלית, התקנת צלחת לווין וכן הלאה.

גם סכסוכים בנוגע לתמ"א 38 וחיזוק הבית המשותף מפני רעידות אדמה ואי הסכמות בנוגע להתאמות הרכוש המשותף לשימוש אנשים עם מוגבלויות מצויים תחת סמכותו של המפקח.

מסגרת העבודה של המפקח

המפקח רשאי לדון בסכסוכי שכנים אך ורק במסגרת תביעה שהוגשה אליו בהתאם לדין ולאחר תשלום האגרה. המפקח אינו רשאי לתת ייעוץ משפטי לגבי איך להגיש תביעה נגד השכן או לשמוע טענות של מי מהצדדים שלא במסגרתו של הדיון המתנהל לפניו כדין. את התביעה נגד השכן יש להגיש כשהיא מודפסת רק על גבי צד אחד של כל הדפים.

 

הפרטים שיש לציין בתביעה נגד השכן

בתביעה יש לכתוב את שם לשכת המפקח שאליה מוגשת התביעה כמו גם את פרטיו של התובע ושל הנתבע. הפרטים צריכים לכלול שמות, מספרי תעודת זהות, כתובות ומספרי טלפון. בתביעה כנגד השכן יש לכלול תיאור תמציתי של הבית המשותף לרבות כתובת הבית, מספר המבנים בבית, מספר הדירות בכל מבנה, מספר הכניסות ומספר גוש וחלקה.

מעבר לפרטיים הטכניים של תביעה כנגד השכן בתביעה יש לכלול תיאור העובדות שעליהן מסתמך התובע בצירוף נימוקי התביעה לרבות נימוקים משפטיים והסעד שאותו מבקש התובע כנגד שכנו. במידה והתביעה מבוססת על תקנון מוסכם צריך לצרף לכתב התביעה את התקנון. התביעה צריכה היות חתומה על ידי מגיש התביעה ואם התביעה מוגשת על ידי ועד הבית הם צריכים לחתום עליה.

 

הסגת גבול בין שכנים

הסגת גבול בין שכנים הינה סוגיה בה קיימת סמכות מקבילה למפקח על הבתים המשותפים ולבית משפט השלום. ניתן להגיש תביעה, הן במקרה והסגת הגבול היא כנגד שכן מסוים והן כאשר הסגת הגבול הינה כלפי הרכוש המשותף. המקרה הנפוץ של הסגת גבול נוגע להעמדת גדר על ידי מי מהשכנים כאשר זו מספחת אליה חלקים מהרכוש המשותף או חלקים של שטחי שכן אחר.

גם פלישת צמחייה עשויה להוות הסגת גבול על פי החוק במידה וזו מסבה נזק לשכן או שהיא מפריעה לו באופן בלתי סביר ליהנות מהנכס שלו.

 

תביעה נגד השכן על מקומות החנייה

חסימת חניה פרטית מהווה הסגת גבול לכל דבר וניתן להגיש תביעה כנגד השכן החונה בחנייה הפרטית, הן בפני המפקח על הבתים המשותפים והן בפני בי משפט השלום. במקרה של אי מתן הסעד המבוקש, הן על ידי המפקח והן על ידי בית משפט השלום ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי.

הגשת תביעה נגד השכן למפקח על הבתים המשותפים הוא הליך קצר יחסית וזול יותר מאשר תביעה לבית משפט. למפקח על הבתים המשותפים סמכויות מוגבלות והוא אינו יכול להכריע בנוגע לעילות נזיקיות. אז במידה וכתוצאה מהסגת הגבול של השכן נגרם נזק ממוני עדיף יהיה מלכתחילה לנהל את ההליך בבית משפט השלום ולא בפני המפקח על הבתים המשותפים.

 

תיקון נזקים בדירות בבניין משותף

בתקנון המצוי בחוק המקרקעין נקבע במפורש כי בעל דירה זכאי לדרוש תיקון מבעל דירה אחרת במידה ואי ביצוע התיקון האמור עלול להזיק לדירתו של הראשון. בשורה ארוכה של פסקי דין אומצה ההלכה כי קיימת חובה על בעל הדירה "המזיק" לתקן את הליקויים בדירתו. הדבר אינו קשור לנסיבות של הנזק וגם אם למשל הנזק נגרם על ידי קבלן במסגרת שיפוץ יש לתקן את הליקויים ללא דיחוי ולהיפרע מהקבלן לאחר מכן.

 

סיכום איך להגיש תביעה כנגד השכן

לסיכום, מאמר זה עסק בנושא של איך להגיש תביעה נגד השכן בהרחבה. כפי שציינו, במרבית הנושאים את התביעה כנגד השכן יש להגיש למפקח על הבתים המשותפים ורק כאשר מדובר בהסגת גבול ישנה סמכות מקבילה הן למפקח והן לבית משפט השלום. ההחלטה לגבי מקום ניהול ההליך תלויה בסוג הסעד המבוקש ויש הבדל משמעותי במהירות של ההליך אצל המפקח.

מקרים נפוצים בגין הסגת גבול המגיעים לשולחנו של המפקח הם לדוגמא השתלטות של שכן על חלק מהרכוש המשותף  כמו גפם של השתלטות על חניה פרטית או מחסן פרטי.

סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בכל הנוגע להסגת גבול מצד בעל דירה לגבי הרכוש המשותף או לגבי שטח פרטי, רשאי התובע לפי בחירתו לתבוע את השכן הפולש בפני בית משפט השלום שבתחומו נמצא הנכס או לפני המפקח בלשכה הקרובה.

כאשר מתגלים ליקויים יש לבדוק את המקור לליקויים ולבחון אם המקור נובע מאחד השכנים, מהרכוש המשותף או מהדירה שבה מופיע הליקוי. ניתן להיעזר באיש מקצוע שלו הציוד המתאים לצורך איתור מקור הנזילה שממנו נובע הליקוי ולהגיש תביעה למפקח על הבתים המשותפים במידה והשכן מסרב לתקן.

פעמים רבות תובעים ונתבעים אינם בקיאים בהליכים אצל המפקח על הבתים המשותפים ואינם מסוגים לבדם להגיע למיצוי מקסימלי של זכויותיהם. ללא ליווי משפטי עשויים להיפסק הוצאות כנגד תובעים עקב כך שלא הצליחו להרים את רף ההוכחה המוטל עליהם.

איך להגיש תביעה נגד השכן?
איך להגיש תביעה נגד השכן?
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?
Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 37 ביקורות
×
js_loader