תפריט

חוזה המכר ברכישת דירה מקבלן

מסמכים נוספים שחובה לצרף לחוזה המכר ברכישת דירה מקבלן

על פי חוק המכר (דירות) תשל"ג 1973-  חובה על הקבלן לצרף לחוזה הרכישה:
א. מפרט טכני של הדירה, בהתאם לנוסח שבצו מכר דירות  תשל"ד 1974.
ב. תוכנית הדירה.
ג. תוכנית קומת עמודים, קומה טיפוסית וקומת גג.
ד. תוכנית המגרש כפי הנדרש בתכנית הגשה לרשות המקומית. בעת בדיקת התכנית חשוב לבדוק את מיקום הדירה בבניין, כיווני אויר, גודלה והתכנון הפרטי בעת והחיצוני.

כן, רצוי לבדוק האם אין מפגעים אקולוגיים וסביבתיים בסמוך לבניין, כגון:מבני תעשיה, כבישים סואנים, מתקני אשפה, מתקני חשמל וכדומה. לפני חתימה על חוזה המכר ברכישת דירה מקבלן, זכרו!

 1. זכרו שיקשה עליכם מאוד להוכיח ולתבוע דברים שנאמרו בעל-פה, אם אינם מצוינים בכתב בחוזה ולכן, עיינו  בנחת בביתכם (ולא במשרדי הקבלן) בחוזה עליו אתם אמורים לחתום. קבלו חוות דעתם של אנשי מקצוע מטעמכם עורך דין, מהנדס, אדריכל – לגבי כל הכתוב בחוזה ובמפרט הטכני. כי כל   "הבטחה", "הסכמה" או "הבנה" ביניכם לבין הקבלן, יופיעו בחוזה בכתב ובאופן ברור וחד משמעי.
 2. אל תחתמו על סעיף בחוזה המאפשר לקבלן "לשנות", "לדחות", "לקבוע" וכדומה, על דעת  עצמו, בלא קבל את הסכמתכם. בדקו כי הקבלן מילא את כל הפרטים במפרט הטכני, באופן מפורט ומדויק.
 3. בעניין המפרט- בדקו היטב את איכות החומרים: ריצוף, דלתות, ברזים, אביזרים, כלים סניטריים, מטבח, חלונות וכדומה. אל תחסכו בשאלות  לגבי איכות החומרים בררו הכל טרם החתימה. במידת האפשר רצוי גם לבדוק את תוכנית המטבח (נקודות חשמל, ארונות, שיש, הכנה לכיריים חשמליות) ושכל השינויים יהיו חתומים במעמד החתימה כך שהמטבח החדש יהיה מוכן ביום המסירה.

בקשות לשינויים – איזהו חכם? הרואה את הנולד (פרקי אבות)

וודאו שבחוזה יהיה סעיף המאפשר לכם לבקש מהקבלן לבצע שינויים ו/או תוספות בדירה. וודאו שבאם יבצעו שינויים הם ייעשו באמצעות ובאחריות הקבלן ולא ישירות על ידי קבלני המשנה.וודאו כי כל בקשה שלכם לשינויים או תוספת בדירה תעשה בכתב, בנספח לחוזה. במידת האפשר – וודאו כי הבקשה תכלול מחירים, מועדי ביצוע ומשך האיחור במסירת הדירה, בגלל שינויים אלו החתימו את הקבלן על ההעתק שנשאר ברשותך.

בררו מראש עם הקבלן האם תידרשו לשלם עמלה עבור התקנת אבזרים שאתם תספקו. בררו את גובה העמלה ואת גובה הזיכוי שתקבלו עבור האביזרים עליהם ויתרתם – למשל מטבח שלכם או מטבח של הקבלן.

בררו את גובה התשלום מראש עבור כל שינוי הוספת נקודות חשמל, הכנת תשתית לרשת מחשבים בדירת המגורים, הכנה למיזוג מרכזי, בבתים עם מרתף – בדקו את האופציה של הרחבת המרתף + כניסה נפרדת חיצונית למרתף + התקנת שירותים + מטבחון + מקלחון גם במרתף כהכנה עתידית ליחידת מגורים נפרדת לצורכי השכרה.

הוספת חלונות/חצר אנגלית. כל אלה ואחרים חייבים לבוא לידי ביטוי בכתב. מומלץ לפיכך להיעזר בשירותי אדריכל מקצועי לפני החתימה על ההסכם ולהביא אותם לאישור הקבלן כחלק בלתי נפרד מהסכם הרכישה, שכן כל שינוי בהמשך הדרך יהיה כרוך בתוספת תשלום כואבת.

 

חקיקה רלוונטית

קיימים מספר גדול של חוקים העסקים במקרקעין, במיסוי, בבנייה, ותקנות המשלימות אותם, להלן  החוקים העיקרים תמצית העניינים:

 1. חוק המקרקעין , תשכ"ט 1969 – מגדיר זכויות במקרקעין: מהו מקרקעין, סוגי מקרקעין, סוגי זכויות במקרקעין ודרך רישומן, הגנה על הבעלות והחזקה, שיתוף ופירוק שיתוף במקרקעין.
 2. חוק יסוד מנהל מקרקעי ישראל – מגדיר איסור העברת בעלות במקרקעי ישראל, אם במכר ואם בדרך אחרת.
 3. חוק מס שבח מקרקעין תשכ"ג 1963 – והתקנות הנלוות לו, קובע את חבות המס ודרך חישובו עקב מכירות זכויות מקרקעין קובע שעור מס הרכישה ושעור מס המכירה, כמו כן מגדיר החוק "דירת מגורים מזכה" ותנאי פטור ממס שבח ומכירת דירת מגורים.
 4. חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א 1961 – והתקנות הנלוות לו, עוסק במס רכוש החל על בעלי קרקע מ 1.1.2000 שעור המס הוא  0.
 5. חוק התכנון והבניה, תשכ"ה 1965 – והתקנות הנלוות לו, מגדיר את מוסדות התכנון במדינה ודרך פעולתם, תקנים וחובות המוטלים על הבונים, דרישות טכניות לגבי מבנה וחלקיו, מקלטים, ציוד כיבוי וכדומה.
 6. חוק מכר דירות, תשל"ג 1973 – עוסק בחובות הקבלן המוכר למסור לקונה מסמכי מכר שונים ומגדיר תקופת אחריות ותקופת בדק של הדירה.  הרחבה מאוחרת של החוק עוסקת בהבטחת הכספים של רוכשי דירות מקבלנים.
 7. חוק הערבות, התשכ"ז 1967 – החוק עוסק בנושא מהות הערבות, סייגים, יצירת הערבות, שעבוד נכס החייב, אחריות הערב.
 8. חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א- 1981 – חובות תאגיד בנקאי במתן שירותים בנקאים, חובה לתת שירותים, גילוי נאות, איסור התניית שירות בשירות
 9. חוק המשכון, התשכ"ז 1967 – החוק עוסק ביצירת מישכון , כוחו של המישכון כלפי נושים אחרים, דרכי המימוש.

 

אין באמור באתר ו/או בתכנים ו/או במאמרים שבו כדי לשמש ייעוץ משפטי או אחר ו/או חוות דעת משפטית או אחרת. השימוש באתר, בתכנים ובשירותים שמציע האתר אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי מקצועי אותו יש לקבל מעורך דין העוסק בתחום.

חוזה המכר ברכישת דירה מקבלן
חוזה המכר ברכישת דירה מקבלן
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

עו"ד שי סולטן בפייסבוק | עו"ד שי סולטן בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 37 ביקורות
×
js_loader