תפריט

איך לקבל קצבה על אובדן כושר עבודה חלקי?

אובדן כושר עבודה חלקי הינו מצב בו העובד מסוגל לעבוד אבל ברמת תפקוד ירודה של לכל הפחות 25% מהיכולת הקודמת. אובדן כושר עבודה חלקי מזכה בקבלת פיצויים ממקורות שונים. ראשית כול מביטוח לאומי במידה ומדובר באובדן כושר עקב תאונת עבודה. אובדן כושר ניתן לתבוע גם מחברת הביטוח במידה והעובד מחזיק בפוליסה רלוונטית כמו גם את קרן הפנסיה.

 

היקף הפגיעה

בהליך התביעה יש צורך להתייחס לסוג הפגיעה ולנזק שהותירה אחריה, במטרה לקבוע את כשירותו של אדם לבצע עבודה בהיקף מצומצם. אובדן כושר עבודה חלקי מתייחס לפגיעה ביכולת השתכרות בשיעור של בין-25%- ל-74% מהיקף העבודה בה עבד קודם לכן. הדבר יכול להיות כאשר העובד ממשיך לעבוד באותו מקום עבודה בהיקף שעות נמוך יותר או שכתוצאה מהפגיעה הוא נאלץ לעבוד במקום עבודה אחר בהיקף שעות נמוך יותר.

יתכן מצב בו העובד תחילה יוגדר כסובל מאובדן כושר מלא ועם השיפור במצבו הוא יוגדר כסובל מאובדן כושר חלקי.

 

סוגים של אחוזי נכות

כאשר מדובר בקצבה על אובדן כושר עבודה חלקי יש להבחין בין הסוגים השונים של אחוזי הנכות  מבחינת המוסד לביטוח לאומי. אחוזי נכות רפואית נקבעים על ידי הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי בהתאם לבעיה הרפואית ממנה סובל התובע. לעומת זאת יש את אחוזי הנכות התפקודית וזו נקבעת ע"י פקיד התביעות של ביטוח לאומי בהתייעצות עם רופא מוסמך ובפקיד השיקום של ביטוח לאומי.

זכויות בעלי אובדן כושר עבודה חלקי בביטוח הלאומי

נפגעי עבודה זכאים לזכויות שונות בביטוח לאומי. כאשר הפגיעה הייתה בתאונת עבודה העובד זכאי לדמי פגיעה עד 90 ימים ממועד הפגיעה. מדובר בתחליף לשכרו של העובד וחשוב לדווח על התאונה ולתבוע דמי פגיעה ולא לקחת ימי מחלה.  קבלת דמי הפגיעה מותנית בקבלת חוות דעת של רופא תעסוקתי בו הוא מעריך למשך כמה זמן צפוי העובד להיעדר מעבודה עקב הפגיעה שנגרמה לו.

 

נכות מעבודה

במידה ולאחר מיצוי ימי הזכאות לדמי פגיעה העובד יכול לחזור לעבודתו רק באופן חלקי כלומר לעבוד פחות שעות או עם פחות סמכויות ואחריות ניתן לתבוע נכות חלקית מעבודה. לשאלה איך לקבל קצבה על אובדן כושר עבודה חלקי התשובה היא בהגשת תביעת נכות לביטוח לאומי. עד כה עסקנו באובדן כושר עבודה חלקי עקב תאונות עבודה.

 

נכות כללית

ניתן לתבוע קצבה על אובדן כושר עבודה חלקי גם כאשר הפגיעה אירעה שלא בתאונת עבודה.  מי שאיבד את כושר עבודתו בתאונה אישית בביתו והתאונה אינה מוגדרת כתאונת עבודה או תאונת דרכים הוא זכאי לתגמולים לנפגעי תאונות אישיות למשך תשעים ימים. התנאי למימוש דמי תאונה הוא הצגת סיכום הבדיקה הרפואית אשר בוצעה בתוך שבעים ושתיים שעות מעת התאונה.

 

איך לקבל קצבה על אובדן כושר עבודה חלקי שלא בתאונת עבודה

כאשר אובדן הכושר החלקי ממשיך גם לאחר שתמה תקופת הזכאות, ניתן להגיש לביטוח הלאומי תביעה להכרה בדרגת נכות על מנת לקבל קצבת נכות כללית. ביטוח לאומי משלם קצבה זו למי שאיבד לפחות חמישים אחוז מיכולתו להשתכר בשל מחלה או תאונה או לחילופין חווה ירידה של 60% ומעלה בהיקף של הכנסותיו כאשר מדובר באובדן כושר לצמיתות.

כאשר מדובר באובדן כושר זמני גם ירידה של 45% בהכנסות מזכה בגמלה למשך התקופה הזמנית.

 

פיצוי ממקרות נוספים

עד כה עסקנו בביטוח לאומי. על אובדן כושר עבודה חלקי ניתן לתבוע גם את קרן הפנסיה של העובד. חשוב לדעת שאין כפל פיצוי ובמידה והעובד יתבע את קרן הפנסיה הסכום שהוא יקבל יקוזז מול ביטוח לאומי כך שגובה התמלוגים הכולל שהעובד יקבל  לא יעלה על 75% משכרו הקובע.

 

מימוש זכויות ביטוחיות

במידה ולעובד פוליסת ביטוח לאובדן כושר העבודה או לחילופין כיסוי ביטוחי שרכש עבורו המעסיק לעיתים יש זכאות לקצבה גם לאובדן כושר חלקי. יש לבדוק בהסכם הביטוח שחתם העובד עם הצטרפותו לפוליסה. חשוב לציין שבניגוד לפיצוי מקרן הפנסיה לגביו מתבצע קיזוז מול ביטוח לאומי כאשר מדובר על ביטוח פרטי ניתן לקבל כפל פיצוי, הן מהביטוח הלאומי והן מחברת הביטוח.

 

ליווי משפטי

על מנת למצות את מלוא הזכויות מול הגופים השונים מומלץ לקבל ליווי משפטי של עורך דין מנוסה המתמחה בתחום. תהליך השגת מלוא סכום הפיצויים הוא תהליך מורכב ובירוקרטי והליווי המשפטי יכול לבדוק את כלל מקורות הפיצוי ולמקסם את מיצוי הזכויות מכלל הגופים הרלוונטיים.

 

זכויות סוציאליות

עובד שהוכר כבעל אובדן כושר עבודה חלקי יכול להתפטר מעבודתו בדין של מפוטר כלומר המעסיק יכול  לפטר אותו תוך שמירה על זכויותיו בעת הפיטורין ובכך לאפשר לו למצוא מקום עבודה המתאים להיקף השעות שהעובד יכול לעבוד בהם או לסוג העבודה שהוא כעת מסוגל לבצע עקב מצבו התפקודי והרפואי.

אובדן כושר עבודה חלקי, יכול להיות זמני ולאחר שהעובד עובר תקופה של החלמה הוא יכול לחזור לפעילות מלאה בעבודה או לחילופין להיות באובדן כושר עבודה חלקי לצמיתות.

 

סיכום איך לקבל קצבה על אובדן כושר עבודה חלקי

לסיכום הנושא, אובדן כושר עבודה חלקי יכול להתבטא בכך שכאשר העובד שנפגע ממשיך לעבוד בעבודתו בהיקף משרה קטן יותר או שהעובד נאלץ לעבור לעבודה פחות תובענית עקב מצבו והוא חווה ירידה בהכנסותיו בעקבות זאת. במידה ונגרם לכם אובדן כושר עבודה חלקי יש להגיש תביעה לקביעת אחוזי נכות רפואית ותפקודית מביטוח לאומי.

 

שאלות ותשובות בנושא איך לקבל קצבה על אובדן כושר עבודה חלקי?

אובדן כושר עבודה חלקי הוא מצב בו המבוטח אינו יכול להמשיך לעסוק במשלח ידו באותו היקף ובעקבות כך חווה ירידה בהכנסות בשיעור שבין 25% ל-74%. ייתכן מצב שבו האדם מוגדר תחילה כמי שסובל מאובדן כושר עבודה מלא ועקב שיפור במצבו הוא יוגדר כמי שסובל מאובדן כושר עבודה חלקי.

לא. אובדן כושר עבודה חלקי יכול לבוא לידיי ביטוי גם בכך שהמבוטח נאלץ לעבוד בעיסוק אחר עם רמת השתכרות נמוכה יותר עקב מצבו הרפואי.

כאשר עושים פוליסת ביטוח פרטית או ביטוח במסגרת ביטוח מנהלים יש אפשרות לקבל כיסוי אובדן כושר עבודה במקצוע הספציפי של המבוטח. המשמעות היא שאם המבוטח לא יכול להמשיך לעסוק בתחום מומחיותו הוא יקבל פיצוי. הפיצוי מקרן הפנסיה לרוב נוגע רק לגבי אובדן כושר של כלל העבודות.

כאשר עובד נפגע בתאונת עבודה הוא זכאי לדמי פגיעה עד 90 ימים ממועד הפגיעה. דמי פגיעה מחושבים לפי 75% משכרו הקובע של העובד. מדובר בתחליף לשכר של העובד ויש לדווח על התאונה ולתבוע מביטוח לאומי דמי פגיעה ולא לקחת ימי מחלה.

איך לקבל קצבה על אובדן כושר עבודה חלקי?
איך לקבל קצבה על אובדן כושר עבודה חלקי?
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

עו"ד שי סולטן בפייסבוק | עו"ד שי סולטן בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 37 ביקורות
×
js_loader