תפריט

עורך דין ביטוח לאומי נכות כללית

אדם שהביטוח הלאומי מכיר בו כבעל דרגת נכות, יכול לקבל סיוע כספי כמו גם הטבות והקלות מסוגים שונים. במאמר שלפניכם נעסוק בזכאות למימוש הזכויות הנ"ל והדרכים שבהן עורך דין ביטוח לאומי נכות כללית יכול לסייע לכם במימושן.

 

על הצורך בסיוע מעורך דין ביטוח לאומי נכות כללית

מבוטח שמוכר בביטוח הלאומי בתור בעל דרגת נכות כללית, עשוי לקבל סיוע כספי קבוע או חד פעמי, בדמותן של קצבת נכות חודשית או כמענק נכות. אך למרבה הצער, מימוש זכויות מול הביטוח הלאומי הוא לא עניין של מה בכך. לעיתים קרובות, הדבר אינו מסתייע ללא ליווי משפטי מקצועי כפי שמספק עורך דין ביטוח לאומי נכות כללית, במהגשת תביעות נכות כללית או ערעור על החלטות הוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי.

 

כיצד עורך דין ביטוח לאומי נכות כללית יכול לסייע לנכים במימוש זכויותיהם?

הליווי המשפטי בהגשת תביעה מעורך דין ביטוח לאומי נכות כללית, מתחיל כבר בשלב האיסוף של האסמכתאות הרפואיות והאישורים התעסוקתיים שיש לצרפם אל תביעת הנכות. עורך הדין מסייע גם במילוי של טופס התביעה, על מנת להבטיח כי הבקשה שמוגשת להכרה בדרגת הנכות של הלקוח, לא תידחה מטעמים בירוקרטיים.

בהמשך התהליך, כאשר התביעה מתקבלת והמבוטח מזומן להתייצב מול ועדה רפואית לקביעת דרגת נכותו הרפואית, מסייע עורך הדין ללקוח להיערך כראוי להופעה בפני הוועדה, מכין אותו למעמד ולשאלות שעשויות לעלות בו.

זאת בנוסף להפנייה לרופא מומחה שיספק לתובע חוות דעת רפואית שתחזק את הסיכוי לכך שהוועדה תקבע לו דרגת נכות הולמת. כמובן, עורך דין נכות כללית, יכול גם לייצג בעצמו את התובע מול הוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי, ועדות העררים, ובהגשת כתבי ערעור לערכאות משפטיות כשהדבר נדרש.

 

מה שכר הטרחה שעורך דין ביטוח לאומי נכות כללית גובה על סיוע בהגשת תביעה?

להלן פירוט של שכר הטרחה שעורך דין תביעות ביטוח לאומי נכות כללית, רשאי לגבות ממיוצגיו, בהתאם לסוג השירותים שהוא מספק:

 

סוג השירות שכר הטרחה המקסימלי שאפשר לגבות במקרה של קצבה שאיננה בסכום נמוך שכר הטרחה המקסימלי שאפשר לגבות במקרה של קצבה בסכום נמוך הערות
סיוע / ליווי בתביעת נכות ללא הופעה של עורך הדין בוועדות הרפואיות, ועדת העררים או בבית הדין לענייני עבודה 11.25% מהקצבה + עלות פתיחת תיק (834 שקלים נכון לשנת 2022) או 12.25% מהקצבה 10.25% מהקצבה + עלות פתיחת תיק (834 שקלים נכון לשנת 2022) וסכום יסוד (834 שקלים נכון לשנת 2022)  או 12.25% מהקצבה
 • לסכום זה מתווסף מע"מ.
 • שכר הטרחה יכול להשתנות במידה והמבוטח קיבל קצבה קודמת טרום הגשת תביעת הנכות הכללית הנ"ל.
סיוע / ליווי בתביעת נכות כולל הופעה של עורך הדין בוועדות הרפואיות או ועדת העררים 13.75% מהקצבה + עלות פתיחת תיק (834 שקלים נכון לשנת 2022) או 15% מהקצבה 12.75% מהקצבה + עלות פתיחת תיק (834 שקלים נכון לשנת 2022) וסכום יסוד (834 שקלים נכון לשנת 2022)  או 15% מהקצבה
 • לסכום זה מתווסף מע"מ.
 • שכר הטרחה יכול להשתנות במידה והמבוטח קיבל קצבה קודמת טרום הגשת תביעת הנכות הכללית הנ"ל.
סיוע / ליווי בתביעת נכות הכולל הופעה של עורך הדין בבית הדין לענייני עבודה במקרה בו עורך הדין ייצג את המבוטח מול הביטוח הלאומי 24% מהקצבה + עלות פתיחת תיק (834 שקלים נכון לשנת 2022) או 25.5% מהקצבה. 23% מהקצבה + עלות פתיחת תיק (834 שקלים נכון לשנת 2022) וסכום יסוד (834 שקלים נכון לשנת 2022)  או 25.5%  מהקצבה.
 • לסכום זה מתווסף מע"מ.
 • שכר הטרחה יכול להשתנות במידה והמבוטח קיבל קצבה קודמת טרום הגשת תביעת הנכות הכללית הנ"ל.
 • אין הגבלה של שיעור שכר הטרחה שאותו עורך הדין רשאי לגבות בגין ייצוג של המבוטח בבית הדין לענייני עבודה לטובת קבלת גמלה רטרואקטיבית עבור תקופה העולה על שנה.
סיוע / ליווי בתביעת נכות הכולל הופעה של עורך הדין בבית הדין לענייני עבודה במקרה בו עורך הדין לא ייצג את המבוטח מול הביטוח הלאומי 12% מהקצבה + עלות פתיחת תיק (834 שקלים נכון לשנת 2022) או 13.5% מהקצבה 11% מהקצבה + עלות פתיחת תיק (834 שקלים נכון לשנת 2022) וסכום יסוד (834 שקלים נכון לשנת 2022)  או 13.5% מהקצבה.
 • לסכום זה מתווסף מע"מ.
 • שכר הטרחה יכול להשתנות במידה והמבוטח קיבל קצבה קודמת טרום הגשת תביעת הנכות הכללית הנ"ל.
 • אין הגבלה של שיעור שכר הטרחה שאותו עורך הדין רשאי לגבות בגין ייצוג של המבוטח בבית הדין לענייני עבודה לטובת קבלת גמלה רטרואקטיבית עבור תקופה העולה על שנה.
סיוע / ליווי בתביעה שלפי נוהלי הביטוח הלאומי לא מחייבת זימון של התובע לוועדה רפואית, כגון תביעה במסלול המהיר או קביעת נכות עבור חולה סרטן עלות פתיחת תיק (834 שקלים נכון לשנת 2022) וסכום יסוד (834 שקלים נכון לשנת 2022). עלות פתיחת תיק (834 שקלים נכון לשנת 2022) וסכום יסוד (834 שקלים נכון לשנת 2022) . לסכום זה מתווסף מע"מ.
סיוע / ליווי בבדיקה מחדש של אחוזי נכות, ערעור מצד המבוטח או ערעור ביוזמת הביטוח לאומי, כשעורך הדין הוא מי שטיפל בתביעת הנכות הכללית במקור עלות פתיחת תיק (834 שקלים נכון לשנת 2022) וסכום יסוד (2400 שקלים נכון לשנת 2022). עלות פתיחת תיק (834 שקלים נכון לשנת 2022) וסכום יסוד (2,400 ש"ח נכון לשנת 2022).
 • לסכום זה מתווסף מע"מ.
 • אין הגבלה של שיעור שכר הטרחה שאותו עורך הדין רשאי לגבות בגין ייצוג של המבוטח אם הוא לא סייע לו  בתביעת הנכות הכללית במקור.
סיוע / ליווי בתביעה לקבלת מענק נכות חד-פעמי כחלופה לקצבה כשעורך הדין הוא לא מי שטיפל בתביעת הנכות הכללית במקור עלות פתיחת תיק (834 שקלים נכון לשנת 2022). עלות פתיחת תיק (834 שקלים נכון לשנת 2022).
 • לסכום זה מתווסף מע"מ.
 • ליווי / ייצוג בתביעת היוון, כשעורך הדין הוא מי שטיפל במקור בתביעת הנכות הכללית, יחשב בתור אותה התביעה מול הביטוח הלאומי, ומכאן שלעורך הדין אסור לגבות שכר טרחה נלווה עבורה.

 

זקוקים לסיוע מעורך דין ביטוח לאומי נכות כללית? משרד עו"ד שי סולטן ישמח לעמוד לרשותכם. פנו אלינו בהקדם!

שאלות ותשובות

כשלמבוטח נכה נקבעים פחות מ- 80 אחוזי נכות כללית במוסד לביטוח לאומי, או דרגת אי כושר הפחותה מ- 74 אחוזים, הוא יכול להגיש ערעור על החלטת הביטוח הלאומי אל הוועדה הרפואית לעררים אם טרם חלפו 60 ימים ממועד קבלת ההודעה בנוגע להחלטת הביטוח הלאומי. יחד עם זאת, ועדת העררים לא מחויבת לקבל את הערר ומותר לה גם להוריד את אחוז הנכות המקורי שנקבע למבוטח. לכן לפני שמגישים ערעור, יש להיוועץ בעורך דין ביטוח לאומי נכות כללית.

מבוטח נכה שהביטוח הלאומי החליט כי לא איבד מכושר עבודתו, או שכושר העבודה שלו נפגע אך בהיקף הפחות מ- 50 אחוזים, או שאחוזי אי הכושר של המבוטח נמוכים מ- 74 אחוזי אי כושר – יכול להגיש ערעור על החלטת הביטוח הלאומי אל הוועדה הרפואית לעררים. אך גם במקרים האלו, ועדת העררים לא מחויבת לקבל את הערר ומותר לה גם להוריד את אחוזי אי הכושר המקוריים שנקבעו למבוטח. לכן גם כאן מומלץ להתייעץ מראש עם עורך דין תביעות ביטוח לאומי נכות כללית.

אף שניתן להגיש תביעות נכות כללית אל הביטוח הלאומי באופן עצמאי, מבוטח אשר שואף למקסם את סך הפיצוי שישולם לו ורוצה לקבל אותם בהליך מקוצר, יפיק תועלת רבה מפנייה לסיוע משפטי של עורך דין ביטוח לאומי נכות כללית שיסייע לו בהגשת תביעת הנכות הכללית שלו כבר מההתחלה.

הסכום שהמבוטח נדרש לשלם לעורך הדין המייצג אותו מול הביטוח הלאומי, מוגבל על פי החוק ומותנה בהצלחתה של התביעה, כאשר שכר הטרחה המרבי שעורך הדין רשאי לגבות תלוי בסכום הגמלה שהושגה בתביעה והיקף השירותים המשפטיים שעורך הדין סיפק למבוטח לשם כך.

 

עורך דין ביטוח לאומי נכות כללית
עורך דין ביטוח לאומי נכות כללית
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

עו"ד שי סולטן בפייסבוק | עו"ד שי סולטן בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 37 ביקורות
×
js_loader