תפריט

סכסוכים הנוגעים לרכוש משותף – מתי להגיש תביעה?

כאשר באים לדון בנושא של סכסוכים הנוגעים לרכוש המשותף בבתים משותפים יש תחילה להגדיר מהו הרכוש המשותף. הרכוש המשותף כולל את המעליות, מחסנים משותפים, חדרי מדרגות, חניות וגג הבניין במידה והוא אינו מוצמד לדירות ספציפיות. בהתאם לדין כל דייר זכאי לעשות שימוש סביר ברכוש המשותף כאשר סכסוכים רבים נוגעים סביב השאלה מהו שימוש סביר.

שימוש סביר ברכוש המשותף

דייר שעושה שימוש ברכוש המשותף, צריך לוודא שאותו שימוש אינו מפריע לדיירים האחרים בבניין או מטריד אותם. דייר זכאי להשתמש ברכוש המשותף  כל עוד הוא מאפשר לדיירים האחרים לעשות את אותו שימוש ברכוש המשותף. בהתאם לפסיקה, דיירים רשאים לעשות שימוש סביר ברכוש המשותף ואין צורך בקבלת הסכמתם של יתר הדיירים כל עוד אותו שימוש תואם את הייעוד של אותו המקום והדבר לא גורם למטרד או לפגיעה באחרים.

חנייה בשטח המשותף ושימוש סביר

בפסיקה נקבע שחנייה ברכוש המשותף מהווה שימוש סביר והוא מותר כל עוד לא מדובר במקום חנייה שהוצמד לדייר מסוים. כאשר יש חניות בבניין שלא הוצמדו כל דיירי הבית המשותף רשאים לחנות בהן אך אסור לאף אחד להשתלט על חנייה שכזו. סכסוכים הנוגעים לרכוש משותף אשר הם סביב השתלטות של מי מהדיירים על חנייה משותפת מצדיקה הגשת תביעה למפקח על הבתים המשותפים.

שימוש שאינו סביר

כל שימוש אשר גורם לפגיעה ברכוש המשותף  מהווה שימוש בלתי סביר. גם שימוש ברכוש המשותף לצרכים פרטיים שאופן אשר מפריע ליתר הדיירים מהווה שימוש שאינו סביר ויכול להצדיק תביעה. חשוב להבחין בין שימוש לא סביר כגון, השתלטות על מחסן משותף והפקעתו לשימוש בלעדי של מי מהדיירים לבין שימוש סביר בו, למשל לאחסנת אופניים באופן שמאפשר גם לאחרים את השימוש במחסן המשותף.

סכסוכים הנוגעים לרכוש משותף – ליקויים

עוד סכסוכים הנוגעים לרכוש משותף נוגע בליקויים בו. כאשר יש ליקוי בגג ונגרמת כתוצאה מכך רטיבות ונזקים לדיירי הקומה העליונה רשאים הדיירים לדרוש מוועד הבית לתקן את הליקויים על חשבונם של כלל הדיירים. במידה והוועד מסרב לעשות זאת יש להגיש תביעה למפקח על הבתים המשותפים על מנת שזה יחייב אותו לעשות זאת.

גם כאשר עץ הצומח מהגינה המשותפת חוסם את החלונות של מי מהדיירים הוא רשאי לדרוש מהוועד בית לטפל בכך ובמידה והדבר לא נעשה להגיש תביעה ולחייב את ביצוע הגיזום/כריתה.

סכסוכי שכנים ובתי המשפט

עד כה עסקנו בנושא של סכסוכים הנוגעים לרכוש משותף אשר הגוף הרלוונטי לפנות אליו במקרה של תביעה הוא המפקח על הבתים המשותפים. ישנם סכסוכים שבהם הגוף הרלוונטי הינו בית המשפט. שכן ששומע מוזיקה רמה לאחר השעות שנקבעו בתקנות הרעש יכול להוות מטרד של ממש וכאשר הדבר סדרתי ניתן להגיש תביעה נזיקית כנגדו לבית המשפט.

סמכויות המפקח על הבתים המשותפים

המפקח על הבתים המשותפים הוא ערכאה שיפוטית המקבילה לבית משפט השלום ומטרתו לסייע בפתרון סכסוכים הנוצרים בין הדיירים עצמם ובין דיירים לוועד בבתים משותפים. בסמכותו של המפקח להפיק צווי עשה וצווי מניעה כמו גם לפתור סכסוכים על רקע כספי ולפסוק פיצויים לצד שניזוק בסכסוך הנוגע לרכוש הפרטי והמשותף בבתים משותפים.

היתרון בהגשת תביעה למפקח על הבתים המשותפים הוא מהירות הטיפול בהשוואה לבתי המשפט. למפקח גם הסמכות להורות על אישור פרויקט תמ"א 38 כאשר אין אישור של דייר סרבן.

סכסוכים הבאים לפתחו של המפקח

המפקח דן בסכסוכים בין בעלים של דירות בבית משותף. סכסוכים נפוצים כוללים את הסוגייה של אי השתתפות בעלי דירות בהוצאות ועד הבית, סכסוכים לגבי הנושא של תמ”א 38, סכסוכים לגבי הרחבת דירות, סכסוכים הנוגעים לרכוש המשותף והתאמתו של הרכוש המשותף עבור אנשים בעלי מוגבלויות. הגשת התביעה כרוכה בתשלום אגרה.

אופן הגשת התביעה

בהגשת התביעה יש צורך לצרף את הפרטים האישיים וכתב תביעה בו נכלל תיאור של העובדות לצד הנימוקים העומדים בבסיס התביעה. יש לכלול גם תיאור כללי של המבנה. במידה והתביעה מתבססת על התקנון המוסכם חובה לצרפו. כאשר מדובר על תביעה כספית יש לפרט באופן מלא בהתאם לסעיפים ברורים ומוגדרים את כל התשלומים הנדרשים.

סכסוכים הנוגעים לשטח הפרטי

תביעות למפקח על הבתים המשותפים אינם מוגשים רק סביב השטחים המשותפים. נפוץ מאוד גם תביעות בין דיירים כאשר ליקוי בדירה של האחד גורם לנזקים בדירתו של האחר. פיצוי צנרת ובעיות אינסטלציה בדירה אחת יכולה להיות צרה צרורה לדירה אחרת. את התביעה יש להגיש רק לאחר שניסיון להידברות נכשל ומומלץ לעשות זאת בליווי של עורך דין מקרקעין המתמחה בתחום.

סכסוכים הנוגעים לרכוש המשותף – הצמדה בהתנהגות

חשוב להבין כי ניתן לבצע מבחינת הדין הצמדה של חלק משותף לדירה ספציפית באופן התנהגותי. כאשר במשך שנים מתקבע נוהל ואין לגביו מחלוקת למשל לגבי השימוש בגג על ידי דרי הקומה העליונה או שימוש בחנייה צמודה לדירת גן על ידי הדרים בה. להצמדות שנקבעו במעשה יכולה להיות תוקף משפטי גם כן ולא רק להצמדות שנעשו בהסכם חתום.

תביעת שכן עם משרד עורך דין שי סולטן

בכל מקרה של תביעת השכנים או וועד הבית אתם צריכים לצידכם עורך דין המתמחה בדיני מקרקעין ומנוסה בסכסוכי שכנים. עו"ד שי סולטן מתמחה בתביעות המוגשות למפקח על הבתים המשותפים והוא ישמח לעמוד לצידכם במיצוי זכויותיכם כדיירים בבית משותף.

סכסוכים הנוגעים לרכוש משותף - מתי להגיש תביעה
סכסוכים הנוגעים לרכוש משותף – מתי להגיש תביעה
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

עו"ד שי סולטן בפייסבוק | עו"ד שי סולטן בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 37 ביקורות
×
js_loader