תפריט

עורך דין אובדן כושר עבודה

אובדן כושר עבודה מתייחס להפחתה ביכולתו של אדם להרוויח הכנסה כתוצאה מפציעה או מחלה שחווה. הדבר עשוי להיות תוצאה של ליקוי פיזי שמונע מהאדם לחזור לעבודתו הקודמת או לעבוד כלל בהמשך, בין אם לזמן מוגבל ובין אם לצמיתות.

במקרים בהם אדם סובל מאובדן כושר עבודה הוא עשוי להיות זכאי לזכויות משתנות, אשר כוללות קצבת נכות כללית מביטוח לאומי, קצבאות לשירותים מיוחדים לאנשים שמחלתם או פציעתם מגבילה אותם בתפקוד יום יומי ועוד. יש לציין כי תביעת אובדן כושר עבודה היא מורכבת ולכן רצוי להתייעץ עם עורך דין אובדן כושר עבודה אשר מומחה בתחום לאורך כל שלבי התהליך.

 

מהו בעצם אובדן כושר עבודה?

אובדן כושר עבודה מתייחס לירידה ביכולתו של אדם להתפרנס כתוצאה מפציעה או מחלה. זו יכולה להיות ירידה זמנית או קבועה ברווחים, והיא יכולה להיות תוצאה של ליקויים פיזיים או נפשיים. ניתן לחשב אובדן כושר השתכרות במונחים של ההפרש בין ההשתכרות של הפרט לפני הפציעה או לפני המחלה לבין ההשתכרות שלו לאחר הפציעה או לאחר המחלה. ניתן גם לחשב אותו על סמך הרווחים העתידיים החזויים של האדם אם הוא לא נפצע או חלה.

קיימים מקרים רבים שעשויים להיכלל באובדן כושר עבודה. ניתן למנות מספר דוגמאות להמחשה, אם כי הרשימה הינה ארוכה ופתוחה:

 • פגיעה גופנית – אדם המעורב בתאונת דרכים או סובל מפציעה חמורה בעבודה עלול שלא להיות מסוגל לעבוד במשך תקופה מסוימת. כתוצאה מכך נוצר מצב של אובדן כושר עבודה.
 • מחלת נפש – אדם הסובל ממחלת נפש המשפיעה על יכולתו לעבוד עלול לחוות אובדן כושר עבודה.
 • מוגבלויות – אדם אשר הופך לנכה עלול שלא להיות מסוגל לעבוד באותה כושר כמו קודם, מה שיוביל לאובדן כושר השתכרות.
 • מחלה כרונית – אדם המאובחן עם מחלה כרונית המשפיעה על היכולת שלו לעבוד עלול לחוות אובדן כושר השתכרות.
 • הזדקנות – ככל שאדם מתבגר, הוא עלול לחוות ירידה ביכולות הפיזיות או הנפשיות המשפיעות על יכולתו לעבוד, מה שמוביל לאובדן כושר עבודה.

 

כאמור, רשימה זו היא מצומצמת ואיננה כוללת דוגמאות ספציפיות, אשר עשויות להעיד על כך שאנשים חווים אובדן כושר עבודה, ובהתאם עשויים להיות זכאים לפיצויים.

אובדן כושר עבודה מלא לעומת אובדן כושר עבודה חלקי

ישנם סיווגים שונים למידת היעדר יכולת העבודה, אשר ניתן לחלקם לשני סיווגים מרכזיים:

 

אובדן כושר עבודה מלא

כאשר מדברים על אובדן כושר עבודה מלא, מדובר על מצבים בהם אנשים איבדו את כושר העבודה שלהם בצורה מלאה. בביטוח לאומי, מכנים זאת כדרגת אי כושר מלאה ובהתאם ניתנים 100% זכויות של אובדן כושר עבודה. זאת לעומת חברות ביטוח וקרנות פנסיה, בהם הסיווג זהה אך נע בין 70% ל-75% אובדן כושר.

 

אובדן כושר עבודה חלקי

במצבים של אובדן כושר עבודה חלקי, אנשים עדיין מסוגלים לעבוד, אך רמת ההשתכרות שלהם נפגעת לעומת המצב בו הם היו טרם הסיבה בגינה תובעים בגין אובדן כושר עבודה. כלומר, ייתכן שלאור תאונת עבודה, פועל לא יוכל להמשיך לבצע עבודות בינוי, אך יוכל לבצע משרות אדמיניסטרטיביות אשר יובילו להשתכרות פחותה. לחלופין, אותו עובד יוכל לעבוד בהיקף משכרה נמוך יותר. כל זאת, מוביל לתוצאה זהה – ירידה במידת ההשתכרות שהיתה לו טרם הפגיעה.

 

מה עושים בהינתן אובדן כושר עבודה?

בארץ, קיימים כיסויים מרכזיים למצב בו אנשים חווים אובדן כושר עבודה. הכיסויים ניתן באמצעות שלשוה גורמים שונים:

 1. המוסד לביטוח לאומי.
 2. קרנות הפנסיה – בהתאם למסלולים בהם המבקש מבוטח.
 3. חברות ביטוח – במסגרת אפיק ביטוח מנהלים, כתלות בתנאיו.

במסגרת החוק בישראל, נחקק בשנת 2008 חוק פנסיה חובה אשר גרם לכך שמעל מיליון עובדים חדשים נוספו לזכות לקבל הפרשות לפנסיה וביטוחי מנהלים כחובה אשר מוטלת על המעסיק. זאת, בניגוד לתקופה טרם החוק אשר אפשר לעשות זאת באופן וולונטרי בלבד.

 

אובדן כושר עבודה – קצבה מביטוח לאומי

ביטוח לאומי הוא מנגנון ממשלתי אשר נועד לסייע לתושבי המדינה בפן הכלכלי, בהתאם לצרכים שלהם. אחת הזכויות הבסיסיות אשר ניתנות במסגרת כך, היא קצבת נכות כללית. בהתאם, הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי קובעת נכות רפואית בשיעורים משתנים של 25%, 40%, 60% ו-50% לפחות לעקרת בית.

לאחר קביעת הנכות הרפואית נקבעת דרגת כושר אי השכרות בהתאם להשפעה של הליקוי על כושר העבודה של המבוטח. יצוין כי דרגות אי כושר העבודה האפשרויות הן – 60%, 65%, 74% ו-100%. כמו כן, ניתן להשיג דרגת אי כושר זמנית אשר לא תעלה על שנתיים.

בהקשר זה, יש לציין כי יש הבחנה בין הקביעה של המוסד לביטוח לאומי ביחס לאחוז הנכות לבין חברות הביטוח וקרנות הפנסיה. כלומר, קביעה במקום אחד כי אדם נכה וזכאי לאובדן כושר עבודה, לא מחייב את המקום האחר בקביעה זהה.

 

אובדן כושר עבודה בקרנות הפנסיה

במסגרת החוק, החל מ-2008, על כל אדם עובד להפריש כספים לקרן הפניה שלו. במסגרת כך, יש ביטוח פנסיוני (משתנה בהתאם לפנסיה) בהינתן מצב של אובדן כושר השתכרות. כיום, מרבית קרנות הפנסיה כוללות מצבים של אובדן כושר עבודה חלקי בגובה 25% ומעלה, כאשר החישוב הוא לפי שכר ממוצע בשלושת חודשי העבודה האחרונים, או השנה האחרונה, לפי החישוב הגבוה מבין השניים.

בדומה לביטוח לאומי, כדי לקבוע את גובה הנכות במסגרת הפנסיה, מתכנסת וועדה רפואית של קרן הפנסיה. לוועדה של קרן הפנסיה כדאי להביא חוות דעת רפואית או כל מסמך שיכול לסייע לכם לבסס את התביעה ביחס לקבלת קצבה חודשית בגין אובדן כושר עבודה.

 

באילו מקרים מקבלים את הקצבה?

חשוב לדעת כי הביטוח מפני מקרים של אובדן כושר עבודה במסגרת קרנות הפנסיה הן כהגנה מאובדן כושר עבודה בכל מקצוע שאדם יכול לבצע במסגרת סט כישוריו. כלומר, אם אדם לפי הדוגמה לעיל, היה פועל בניין ובנסיבותיו הספציפיות חדל לעבוד במקצוע לאור נכות מסוימת, עדיין לא תפסק לו קצבת אובדן כושר עבודה. לעומת זאת, במקרים בהם אינו יכול אותו אדם לעבוד בכל מקצוע אחר אשר מוכשר אליו, הזכאות תיכנס לתוקף והוא יחל לקבל את הקצבה המבוקשת.

 

גובה הקצבה במסגרת קצבת קרנות הפנסיה

הקצבה נקבעת על בסיס המסלולים של הביטוח, אותם בחרתם בזמן ההצטרפות לקרן הפנסיה שלכם ומתחלקת לשניים:

 • אובדן כושר עבודה מלא:
  • מסלול קרנות פנסיה חדשות – ברוב הקרנות הקצבה היא בהתאם ל-75 אחוזים (¾) מההכנסה הקודמת.
  • מסלול קרנות פנסיה ישנות – לרוב, מחושב על פי כפל של: שיעור הנכות שנקבע במסגרת הוועדה, השכר במסגרתו קובעים את גובה הקצבה (כאמור, על פי הגבוה מבין שלושה חודשים או שנה) ושיעור קצבת הזקנה הצפויה עד לגיל הפרישה.
 • אובדן כושר עבודה חלקי – בוחנים את הפרמטרים של אובדן כושר העבודה המלא, ומכפילים את המספר בקצבת הנכות המלאה (לפי 75%). כלומר, הוחלט על קצבת נכות של 60% אזי הקצבה תהיה של 45%.

בהקשר זה, יש לקחת בחשבון כי התשלומים של קצבאות הנכות נכנסים לתוקף אחרי שלושה חודשים מיום איבוד כושר העבודה, אלא במסגרת מקרים חריגים.

 

אובדן כושר עבודה – חברות הביטוח

ביטוח נוסף, אשר מקביל לפנסיה ולפעמים חופף לו, הוא ביטוח אשר מכליל את אובדן כושר העבודה תחתיו. מדובר למעשה בביטוחים אשר מבטיחים למבוטחים הפרה של תשלום חודשי אשר מחליף משכורת במקרים של מחלה או תאונה. קיימים ביטוחים בסיסיים והרחבות לביטוחים אלו. ההרחבות, כמובן, ניתנות בתוספת תשלום.

יצוין שבשנת 2018 התקיימה רפורמה במסגרתה ניתנת פוליסה אחידה בתחומי אובדן כושר עבודה והשתכרות. כך, נוצר מצב בו כל חברות הביטוח מגדירות את המוצר באופן ברור ושקוף יותר, אשר מאפשר לאנשים להשוות את היתרונות בין הפוליסות השונות.

 

ביטוחים כפולים

אז כאמור, סקרנו שלוש אופציות לבטח את עצמכם ביחס לאובדן כושר עבודה. אנחנו ממליצים לכם לוודא כי אין לכם מספר ביטוחים אשר חופפים זה עם זה, באופן שאתם משלמים כפול, ללא שום סיבה. לאור כך, במידה שאתם מכוסים הן במסגרת חברות ביטוח והן במסגרת קרן הפנסיה שלכם, אנחנו ממליצים להתייעץ עם סוכן ביטוח שייעץ כיצד לצמצם את הביטוחים באופן שלא ייצר לכם עלות נוספת ומיותרת.

יש לציין כי לא ניתן לקבל כפל פיצויים בגין אובדן כושר עבודה גם מחברת הביטוח או הפנסיה וגם מביטוח לאומי. זאת, כיוון שהפיצויים אשר ניתנים בגין אובדן כושר עבודה מוגבלים לתקרה של 75% מהשכר הממוצע של המבוטח, ולכן אי אפשר לקבל פיצוי משני הגופים הללו אשר יוביל לכך שיעברו את התקרה בחוק.

אי לכך, מתחזק הצורך לוודא כי הביטוחים אשר אם מבוטחים בהם אינם חופפים וכי אינכם מבזבזים כסף חלילה. אנחנו ממליצים שאפילו בשלב של בחירת הביטוחים והבנה היכן אתם מעוניינים להיות מוכרים כזכאים לקצבה בגין אובדן כושר עבודה, התייעצו עם עורך דין אובדן כושר עבודה אשר בקיא בתחום וידע לייעץ לכם לגבי האפשרויות שלכם בצורה המיטבית.

 

כיצד עורך דין אובדן כושר עבודה יוכל לסייע לכם?

אם סבלתם מפציעה או מחלה שגרמה לאובדן כושר עבודה, ייתכן שתהיו זכאים לפיצוי בגין אובדן הכנסתכם ונזקים נוספים וקשורים. עורך דין אובדן כושר עבודה יכול לסייע לכם לנווט את ההליך המשפטי ולמקסם את סיכוייכם לקבל את הפיצוי המגיע לכם. מספר אלמנטים שבגינם כדאי לכם להסתייע בעורך דין אובדן כושר עבודה לצורך הגשת התביעה שלכם:

 

סיוע בהבנת המצב המשפטי

כאשר אתם מעוניינים לתבוע בגין אובדן כושר השתכרות, עורך דין אובדן כושר עבודה ידע לייעץ לכם בהקשר הספציפי שלכם ולסייע לכם להבין מה הזכויות שלכם ומה סביר שאתם יכולים לקבל. בהתאם, ילוו אתכם מול הגורמים השונים שהוצגו לעיל, אשר תמקסם את הפיצויים להם אתם זכאיים.

 

ייצוג במשא ומתן

אחת הדרכים שבהן עורך דין אובדן כושר עבודה יכול לעזור לכם היא על ידי ייצוגכם במשא ומתן עם הגורם האחראי או חברת הביטוח שלכם. במקרים בהם אובדן כושר עבודה נגרם עקב רשלנות או עוולה של צד אחר, עורך הדין שלכם יכול לנהל משא ומתן בשמכם כדי לנסות להגיע להסדר פשרה. זה יכול לעזור למנוע את הזמן וההוצאות של פנייה לבית המשפט.

 

השגת ראיות ורשומות רפואיות

עורך דין אובדן כושר עבודה יכול גם לעזור לכם לאסוף ולהציג ראיות לתמיכה בטענות שלכם. זה עשוי לכלול רשומות רפואיות, רישומי תעסוקה ותיעוד אחר המוכיח את היקף הפציעה או המחלה שלכם ואת ההשפעה שהייתה לה על היכולת שלכם לעבוד. עורך הדין אובדן כושר העבודה שלכם יכול גם לעזור לכם לחשב את סכום אובדן ההכנסה ונזקים אחרים שאתם זכאי לתבוע.

 

ווידוא כי לא תחול תקופת ההתיישנות

כאשר מדובר על הגשת תביעות בגין אובדן כושר עבודה, יש להגיש תביעה עד לשלוש שנים ממועד קרות המקרה אשר בגינו אתם זכאים לקבלת הקצבה. זמן ההתיישנות נעצר רק בהינתן שתגישו על כך תביעה בבית המשפט, ולא בהכרח בהינתן הגשת תביעה לחברת הביטוח. לכן, מומלץ להסתייע בעורך דין אובדן כושר עבודה שיסייע לכם לעשות כן, פן ייאבדו זכויותיכם.

 

סיוע בהגשת התביעה לגובה פיצויים

ישנם מספר גורמים אשר עורך דין אובד כושר עבודה יבחן בעת קביעת גובה הפיצוי אשר אתם עשויים להיות זכאים לו בגין אובדן כושר ההשתכרות. אלה עשויים לכלול:

 • סוג העבודה שעשית לפני הפציעה או הנכות שלכם – סוג העבודה שעשית לפני הפציעה או הנכות שלכם וכמה הרווחתם בתפקיד זה. זה יעזור לקבוע את ההשפעה הפוטנציאלית על היכולת שלכם להרוויח הכנסה בעתיד ולסייע לכם להגיש תביעה בהתאם.
 • היקף הפציעות או הנכות שלכם – ככל שהפציעות או הנכות שלכם חמורות יותר, כך גדלה ההשפעה על יכולתכם לעבוד ולהרוויח הכנסה. עורך דין ישקול את היקף הפציעות או הנכות שלך בעת קביעת גובה הנכות והפיצויים שאתם עשויים להיות זכאי לו.
 • הגיל שלכם – לגיל שלכם יכולה להיות השפעה משמעותית על היכולת שלכם להרוויח הכנסה בעתיד. אם אתם מבוגרים, ייתכן שנותרו לכם פחות שנות עבודה ולכן אובדן כושר השתכרות גדול יותר.
 • ההשכלה וההכשרה שלכם – אם יש לכם רמת השכלה גבוהה או הכשרה מיוחדת, ייתכן שתוכל להרוויח הכנסה גבוהה יותר מאדם עם פחות השכלה או הכשרה. זה יילקח בחשבון בעת ​​קביעת גובה הפיצוי שאתם עשויים להיות זכאי לו.
 • זמינות תעסוקה מתאימה – עורך דין ישקול את זמינות העבודה המתאימה באזור שלכם והאם אתם מסוגלים לבצע את חובות ההעסקה. אם אינכם מצליח למצוא עבודה מתאימה עקב פציעותיכם או נכותכם, ייתכן שתהיו זכאים לסכום פיצוי גבוה יותר.

 

לכן, אם אתם חושבים כי נגרם לכם אובדן כושר עבודה ואתם מעוניינים לקבל קצבה או פיצוי, אנחנו ממליצים לכם מועיל להתייעץ עם עורך דין אובדן כושר עבודה. עורך דין מנוסה יכול לעזור לכם להבין את הזכויות והאפשרויות שלכם ויכול לספק את הייצוג המשפטי הדרוש לכם כדי להגיש תביעה מוצלחת.

 

שאלות ותשובות בנושא עורך דין אובדן כושר עבודה

ככלל, הפיצוי במסגרת תביעות לאובדן כושר עבודה משתנה בהתאם למקום ממנו אתם מבקשים את הקצבה. ככלל, במידה שאתם תובעים בגין אובדן כושר עבודה מלא, תוכלו לקבל עד 75% מהשכר שלכם, בהתאם לממוצע שלושת החודשים האחרונים או השנה האחרונה – בהתאם לגבוהה מבין השניים.

כן. קיימת התיישנות אשר חלה לאחר 3 שנים מיום קרות המקרה שמוביל לאובדן כושר העבודה. יצוין כי הפסקת מירוץ ההתיישנות חל רק בהינתן הגשת תביעה בבית המשפט, ולא הגשת תביעה לחברת הביטוח. עורך דין אובדן כושר עבודה יוכל לסייע לכם עם כך.

עורך דין אובדן כושר עבודה מנוסה בתחום ויודע לשקול פרמטרים רבים אשר כוללים את השכלתכם, גילכם, רמת הפגיעה בתעסוקה שלכם בעקבות המקרה ועוד.

עורך דין אובדן כושר עבודה יכול לסייע במגוון תחומים, ביניהם הסברת המצב המשפטי בו אתם מצויים, סיוע בהשגת ראיות ומסמכים רפואיים הנדרשים לביסוס התביעה, ניהול משא ומתן למול חברות הביטוח ועוד.

עורך דין אובדן כושר עבודה
עורך דין אובדן כושר עבודה
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

עו"ד שי סולטן בפייסבוק | עו"ד שי סולטן בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 37 ביקורות
×
js_loader