תפריט

עו"ד תאונת דרכים במהלך כניסה ויציאה מרכב

תאונת דרכים במהלך כניסה או יציאה מהרכב היא מקרה שעשוי לקרות לכל אחד. הלכה למעשה, גם בעת שאדם נכנס או יוצא מן הרכב, קיימת האפשרות כי תיגרם לו תאונה ויפגע בין אם תאונה שאינה מערבת רכב פוגע אחר ובין אם מדובר בתאונה שכן מערבת רכב אחר. עורך דין תאונת דרכים במהלך כניסה או יציאה מרכב עשוי להוות את ההבדל בין הצלחה בקבלת הפיצוי ובין כישלון.

נפגעתם בתאונת דרכים? כדאי שתקראו.

 

מה נחשב תאונת דרכים?

כאשר ענייננו בתאונת דרכים בפן המשפטי, מתרחבת היריעה סביב הגדרת "תאונת דרכים". הלכה למעשה, תאונת דרכים איננה בהכרח תאונה שהתרחשה בתוך הרכב או לחלופין, בכביש – על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תאונת דרכים היא כל מאורע שבמסגרתו נגרם נזק גופני לאדם בשל שימוש ברכב מנועי לצורך מטרות תחבורה. בפועל, להגדרה זו ישנם כמה רכיבים שחשוב לעמוד עליהם כראוי על מנת לבסס קיומה של תאונת דרכים.

בס"ד

עורך דין שי סולטן

האיש שלכם בתחום הנזיקין

 

החשיבות בהתקיימות הרכיבים בפלת"ד

חשוב מאוד לציין כי על מנת שתיחשב תאונה כתאונת דרכים לצורך קבלת פיצוי מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, יש צורך בקיומם של כלל הרכיבים שיוצגו להלן.

 

שימוש ברכב מנועי

על מנת שהתאונה תיחשב תאונת דרכים, יש צורך, מטבע הדברים, כי יתבצע שימוש ברכב מנועי במסגרתה. רכב מנועי הוא רכב שנע באמצעות כוח מכני על הקרקע וייעודו העיקרי הוא לצורך תחבורה יבשתית. לענייננו, בסעיף 1 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים גם כניסה לרכב, ירידה ממנו וכן, החנייתו – נחשבות הן לשימוש ברכב מנועי.

 

כניסה וירידה מן הרכב כתאונת דרכים – ניגוד לאינטואיציה

הלכה למעשה, למרות שהאדם הסביר כנראה היה סובר שאדם שנחבל ונפגע במהלך כניסה או יציאה מרכב איננו נפגע של תאונת דרכים, סובר חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים אחרת. יתרה מכך, גם בתי המשפט הכירו במקרים בהם נפגעים שנפגעו בעת כניסתם או יציאתם מן הרכב כנפגעי תאונות דרכים – על כל ההשלכות הנובעות מכך.

תחבורה יבשתית – ייעוד עיקרי של הרכב

למעשה, על מנת שרכב ייחשב "רכב מנועי" לצורך חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים – קבעה זה מכבר הפסיקה כי הרכב חייב להיות כזה שלפחות אחד מייעודיו הוא תחבורה יבשתית. לא זו אף זו, מוסיפה ואומרת הפסיקה כי הייעוד התחבורתי של הרכב המנועי יהיה הייעוד העיקרי שלו ולא ייעוד משני.

 

כשירות הרכב

בית המשפט בישראל הכיר זה מכבר במבחן הכשירות הנורמטיבית. הלכה למעשה, מדובר במבחן שמסייע בקביעה כי הרכב הוא רכב מנועי לצורך חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. מבחן זה גורס כי על מנת שרכב ייחשב כ – "רכב מנועי", נדרש שהרכב רשאי, על פי החוק, לנוע בכבישי ישראל. במידה והתשובה לשאלה זו, על פי החוק, הינה שלילית – הרכב לא ייחשב כרכב מנועי.

 

שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה

על מנת שאירוע התאונה שהתרחשה תיחשב לכדי תאונת דרכים, על כל ההשלכות הנובעות מכך, יש צורך כי ברכב המנועי בוצע שימוש למטרות תחבורה.

 

קשר סיבתי

על מנת שתוכר תאונת דרכים בגין כניסה או יציאה מן הרכב בפרט ותאונת דרכים בכלל, נדרש לעמוד על קשר סיבתי בין השימוש ברכב המנועי למטרות תחבורה ובין הנזק שנגרם לאדם. קרי, משום שעשה האדם שימוש ברכב מנועי, נגרם לו נזק גוף. לצורך העניין, במידה ואדם עלה או יצא מן הרכב ומהלך מי מפעולות אלה נפגע, הוא עשוי להיחשב כנפגע תאונת דרכים על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

 

נזק גוף לנפגע

על מנת שאדם שנפגע במהלך כניסה או יציאה מרכב יוכל להיות מוכר כנפגע תאונת דרכים – יש צורך בכך כי ספג האדם נזקי גוף בגין המאורע.

 

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

הפלת"ד, הלוא הוא חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים מאפשר לנפגעי תאונות דרכים במהלך כניסה או יציאה מרכב בפרט ותאונות דרכים בכלל, לקבל פיצוי גם ללא הוכחת אחריות משפטית כזו או אחרת.

 

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים במהלך כניסה ויציאה מרכב

הלכה למעשה, במידה והאדם נחבל במהלך כניסה ויציאה מרכב, לא קיים נהג צד ב' שגרם לפגיעה ועל כן, מראש, אין צורך להוכיח אחריות משפטית לגביו; יחד עם זאת, תאונת דרכים במהלך כניסה או יציאה מרכב עשויה להתרחש גם כתוצאה מפגיעה של נהג צד ב' שפוגע בנהג שיצא או נכנס זה עתה לרכבו.

 

הפיצוי על פי הפלת"ד

הלכה למעשה, על מנת שיוכל אדם לקבל פיצוי מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, כל שעליו להראות הוא קיומו של נזק גופני שהינו תוצאה של תאונת דרכים כפי שהוסבר בתחילת מאמר זה. אולם, לרוע המזל, משום שחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים מספק לנפגעי תאונות דרכים פיצוי תוך אחריות מוחלטת, הפיצוי המקסימלי הינו מוגבל.

 

החריגים לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

כאמור לעיל, אדם שהיה מעורב בתאונת דרכים זכאי לקבל פיצוי מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים – זאת, אף אם התאונה התרחשה במהלך כניסה או יציאה מרכב. אולם, לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים עומדים חריגים. כלומר, שגם אם האדם נפגע במהלך כניסה ויציאה מרכב, והתקיים החריג, לא יוכר הנפגע כנפגע תאונות דרכים.

 

היעדר רישיון נהיגה

ראשית, ככל שהאדם שהיה מעורב בתאונת הדרכים, בעת התאונה, היה ללא רישיון נהיגה, הוא עשוי שלא לזכות לפיצוי מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

 

גרימה לתאונת דרכים באופן מכוון

יתרה מכך, במידה וגרם האדם להתרחשות תאונת הדרכים באופן מכוון, הוא אינו זכאי לקבלת פיצוי מכוח החוק – זאת, גם במידה וכל שאר הרכיבים התקיימו כראוי.

 

נהג ללא ביטוח

נהג ללא ביטוח לא יהיה זכאי לפיצוי מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

 

גובה הפיצוי בגין תאונת דרכים במהלך כניסה או יציאה מרכב

גובה הפיצוי ייקבע באמצעות התחשבות בהיבטים שונים בחייו של האדם שנפגע מתאונת הדרכים במהלך כניסה או יציאה מרכב. בין היבטים אלה – הפסדי שכר בעקבות תאונת הדרכים, טיפולים רפואיים להם הזדקק בעקבות תאונת הדרכים, עוגמת נפש שחווה ועוד.

 

בעייתיות בפיצוי

הלכה למעשה, על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, הפיצוי הגבוה ביותר שיכול נפגע תאונת דרכים בכלל ונפגע תאונת דרכים במהלך כניסה ויציאה מרכב בפרט, לא יעלה על פי 3 מן השכר הממוצע במשק. כלומר, נפגע שמרוויח סכום גבוה מזה, ימצא במצב של פיצוי חסר.

 

עו"ד תאונת דרכים במהלך כניסה ויציאה מרכב – פנו אלינו

תאונת דרכים בכלל ותאונת דרכים במהלך כניסה ויציאה מרכב בפרט, עשויה להיות תאונה קשה שעלולה להותיר את הנפגעים ממנה עם נזקים. קבלת ייעוץ וליווי משפטיים מטעם עורך דין המתמחה בתחום דיני הנזיקין עשוי להקל מאוד על חייו של הנפגע החל מן הרגע בו נפגע בתאונת הדרכים ועד הרגע שקיבל את הפיצוי המיוחל – זאת, משום הניסיון המקצועי הרב שרכש עורך הדין בתחום.

נפגעתם בתאונת דרכים? פנו אלינו עוד היום על מנת שתוכלו לקבל שירות מקצועי וחסר פשרות שיוביל אתכם אל הפיצוי המיוחל.

עו''ד תאונת דרכים במהלך כניסה ויציאה מרכב
עו"ד תאונת דרכים במהלך כניסה ויציאה מרכב
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

עו"ד שי סולטן בפייסבוק | עו"ד שי סולטן בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 37 ביקורות
×
js_loader