תפריט

תביעה בגין תאונות אישיות

נפגעתם בגין תאונה אישית שקרתה לכם? אתם מבוטחים בחברת ביטוח בפוליסת ביטוח לתאונות אישיות? זכותכם היא לתבוע את חברת הביטוח בגין התאונה האישית ולזכות לפיצויים מטעמה. יחד עם זאת, חברות הביטוח אינן עטות על מבוטחיהן כדי להעניק להם את פיצויי הביטוח ולעתים אף דוחות את תביעת הביטוח.

לכן, עליכם להיות אסרטיביים כדי שתוכלו להשיג את אשר מגיע לכם על פי ההסכם. קרתה לכם תאונה אישית? כדאי שתקראו.

 

מהו ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות נחשב לביטוח כללי אשר מבטח סיכונים שעשויים להתרחש בשל תאונה כגון שבירת גפיים, כוויות ועוד. לא זו אף זו, ביטוח תאונות אישיות מבטח מקרים ותאונות שעשויים להביא אדם לכדי מצב של נכות קבועה/צמיתה, מצב סיעודי, אובדן כושר עבוד, מוות ועוד רבים.

בס"ד

עו"ד ביטוח לאומי שי סולטן

האיש שלכם בחזית המשפטית

 

כיצד נקבע גובה הפיצוי

גובה הפיצוי נקבע על פי תנאי הפוליסה; בפועל, ככל שהנזק שנגרם לנפגע הינו גדול יותר, כך הפיצוי יהיה גדול יותר בהתאם.

 

תביעת חברת הביטוח

כאשר מתרחשת תאונה אישית לאדם אשר מבוטח בחברת הביטוח בפוליסת תאונות אישיות, הוא רשאי לפנות לחברת הביטוח ולמעשה לתבוע אותה כדי שתשלם לו פיצויים על הנזק שנגרם לו. אדם בעל פוליסת ביטוח בכלל ופוליסת ביטוח לתאונות אישיות בפרט, משלם לאורך כל חיי הביטוח תשלומי פרמיה לביטוח כדי שביום פקודה יוכל לקבל פיצוי שיעזור לו להתקיים.

בס"ד

עורך דין שי סולטן

האיש שלכם בתחום הנזיקין

 

מה האינטרס של חברת הביטוח

חברת הביטוח היא עסק לכל דבר ועניין וכמובן שהאינטרס שלה הוא לא לשלם או לחלופין, לשלם כמה שפחות למבוטחים שלה. ככל שתשלם פחות, כך חברת הביטוח תהיה יותר רווחית. על כן, חברות הביטוח, מטבע הדברים, לא יעוטו עליכם כדי לשלם לכם את הפיצויים בגין מקרה הביטוח שקרה.

מתן תשלום נמוך

לעתים, גם אם חברת הביטוח הודתה והסכימה כי מקרה הביטוח שקרה למבוטח שלה נמצא תחת אחריותה, היא עשויה לשלם למבוטח סכומים מעוטים מאלה שהיו צריכים לשלם להם – במצבים מעין אלה, נכון לשקול, בכובד ראש, את אפשרות שכירת שירותיו של עורך דין המתמחה בעולם הנזיקין בכלל ובתחום הביטוח בפרט.

 

דחו לי את התביעה – מה עושים?

ככל שהגשתם תביעה לחברת הביטוח במסגרת הביטוח לתביעות אישיות שברשותכם ואילו חברת הביטוח התנערה מאחריותה – נדחתה תביעתכם. האם יש מה לעשות עם זה? כמובן.

 

פנו לעורך דין

במקרה וחוויתם נזק אשר חברת הביטוח ממענת לפצות, רצוי מאוד כי תפנו לעורך דין המתמחה בתחום הנזיקין בכלל ובעולם הביטוח בפרט, קביעת חברת הביטוח אינה גזרה משמיים ואינה תמיד נכונה – עורך דין מומחה, מקצועי ומנוסה יוכל להעריך את סיכויי תביעתכם וככל שיש צורך בכך, גם לתבוע את חברת הביטוח בגין חובותיה אליכם בבית המשפט – עד שיעשה עמכם צדק.

 

דחיית התביעה – מתי

באופן כללי, חברת הביטוח תדחה תביעתו של מבוטח בשל שני סוגי טענות שונות – טענות מהותיות וטענות טכניות.

 

דחייה בגין אי גילוי

אי גילוי רפואי מלא של המבוטח בעת החתימה על פוליסת הביטוח עם חברת הביטוח עשויה להוביל לכך שחברת הביטוח תדחה את חובתה לפיצוי המבוטח – גם אם על פי תנאי הפוליסה היא צריכה לשלם לו. גילוי מלא ותקין מצב המבוטח הוא מחויב במציאות, שכן עוזר לחברת הביטוח לתמחר נכונה את הסיכון הנשקף ממנו וכפועל יוצא את התשלום שיתעתד לשלם לה.

 

מהו אי גילוי

אי גילוי מסתכם בכל אותם מכרים בהם המבוטח, בעת החתימה וההתקשרות עם חברת הביטוח, לא מסר מידע רפואי מלא עליו; בעיקר מידע רפואי שהיה מייקר את פוליסת הביטוח או לחלופין, היה גורם לחברת הביטוח לא לכרות עם הנפגע חוזה ביטוח מלכתחילה – זאת בשל הסיכון הרב הנשקף ממנו עבורה.

 

דחייה בשל אי התקיימות מקרה הביטוח

מקרה קלאסי שבמסגרתו חברת הביטוח תדחה את תביעתו של המבוטח לקבלת פיצוי הוא שלמעשה לא התקיים מקרה הביטוח שבגינו ראוי היה שחברת הביטוח תפצה את המבוטח. בפוליסת הביטוח מצוינים המקרים שבעת התרחשותם, יקבל המבוטח פיצוי מחברת הביטוח. ייתכן כי חברת הביטוח, מצידה, תטען כי התאונה שקרתה למבוטח אינה נופלת לכדי אחד מן המקרים שבגינם האדם מבוטח – כפועל יוצא, לא תשלם למבוטח פיצויים.

 

היעדר כיסוי

דחייה תביעת ביטוח תאונות אישיות בשל היעדר כיסוי כולל מקרים בהם סעיף המחריג את חובת חברת הביטוח התקיים בנסיבות האירוע שקרה למבוטח – הסעיפים המחריגים נקבעים מראש וחברת הביטוח דואגת לעדכן את הלקוח על קיומם.

 

דחייה בשל התקיימותו של פגם טכני

פגם טכני הוא פגם שאינו מהותי לביטוח התאונות האישיות בפני עצמו, אלא עוסק בדברים נלווים אליו – כמו היעדר תשלום הפרמיה, ביטוח שבוטל טרם קרות התאונה והתיישנות.

 

היעדר תשלום הפרמיה

כאשר המבוטח לא משלם את הפרמיה לחברת הביטוח, בעת התרחשות תאונה מצערת שתגרום לו לנזקים, חברת הביטוח עשויה שלא להעמיד לזכותו את הפיצוי שהיה אמור לקבל על פי תנאי הפוליסה.

 

פוליסה מבוטלת

באופן דומה למקרים בהם מבוטח לא שילם את פוליסת הביטוח, חזקה כאשר פוליסת הביטוח מבוטלת, שהמבוטח לא יהיה מבוטח על ידי חברת הביטוח – זאת, גם אם קרה מקרה ביטוח שעל פי הפוליסה המקורית שהייתה בבעלות המבוטח, היה צריך לקבל פיצוי מלא.

 

התיישנות

חוק חוזה ביטוח הישראלי קובע כי תקופת ההתיישנות בתביעות העסקות בתחום הביטוח יעמדו על תקופה של 3 בלבד, זאת כאשר ההתיישנות המוכרת לנו עומדת על 7 שנים. בפשט, מרגע התרחשות התאונה, למבוטח יהיו 3 שנים בלבד לתבוע את חברת הביטוח, לאחר חלוף 3 השנים הללו, לא תהיה לו, משפטית, אפשרות לתבוע את חבות חברת הביטוח בשל הנזק שנגרם לו.

 

איחור בגילוי הנזק

גיליתם את הנזק שנגרם בעקבות התאונה באיחור? תקופת ההתיישנות תחל החל מן הרגע בו גיליתם את הנזק. יחד עם זאת, שימו לב כי חובת ההוכחה היא עליכם בלבד! בבית המשפט תתבקשו להוכיח כי לא הייתה לכם כל דרך לגלות על הפציעה עד הזמן שגיליתם אודותיה בפועל.

 

לא ידעתם על קיום הפוליסה

במקרה בו לא ידעתם על קיום הפוליסה שמכסה אתכם במקרה של התרחשות תאונה אישית, יחל מרוץ ההתיישנות החל מן הרגע בו גיליתם על קיומה של הפוליסה.

 

משא ומתן – לא מפסיק את המרוץ

קיומו של משא ומתן עם חברת הביטוח אינו עוצר את תקופת ההתיישנות! בזאת נכללת גם הגשת תביעה נגד חברת הביטוח בפועל. הקפידו לשים לב למצבכם ביחס לשעון החול; התיישנות התביעה תגרום לכך שלא תוכלו לקבל פיצוי, גם אם מגיע לכם על פי דין.

 

הודאה של חברת הביטוח

ככל שחברת הביטוח הודתה בכך שחובתה היא לפצות אתכם בשל התאונה האישית שנגרמה לכם, יתחדש המרוץ; זאת גם במידה ונגמרה תקופת ההתיישנות בפועל.

קטינים

ככל שנפגע קטין, תקופת ההתיישנות לגביו תחל רק החל מהגיעו לגיל 18. כפועל יוצא, תתיישן תביעתו בהגיעו לגיל 21.

 

פנו אלינו

פנו אלינו בהקדם על מנת שתוכלו לקבל סיוע משפטי ברמה הגבוהה ביותר שיסייע לכם להתמודד עם חברת הביטוח ולהשיג את מבוקשכם על פי דין. קבלת סיוע מעורך דין נזיקין מקצועי ומנוסה עשוי להוות את ההבדל בין הצלחת התביעה ובין כשלונה – בייחוד כאשר נדחתה תביעתכם מול חברת הביטוח בעבר.

תביעה בגין תאונות אישיות
תביעה בגין תאונות אישיות
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

עו"ד שי סולטן בפייסבוק | עו"ד שי סולטן בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 37 ביקורות
×
js_loader