תפריט

תביעה בגין תאונת ילדים

תאונות ילדים הן דבר מצער שעשוי לקרות לכולם. לעתים הפציעה של הילד מצריכה טיפולים רפואיים יקרים – על כן, חשוב שתדעו כי עומדת בפניכם אפשרות תביעה לביטוח תלמידים בו מבוטחים ילדיכם ולחלופין, כי עומדת בפניכם האפשרות לתבוע את המוסד הלימודי בתביעה נזיקית בגין הרשלנות בתפקודם שגרמה לפציעתם של ילדיכם. שוקלים תביעה לחברת הביטוח או נגד המוסד החינוכי – חשוב שתקראו. 

 

פוליסת ביטוח תלמידים

ילדים במדינת ישראל מבוטחים בפוליסת ביטוח שתפצה אותם במקרה בו נגרם להם נזק גוף. בשל שמו של הביטוח – "ביטוח תלמידים" לא מעטים הם ההורים או האפוטרופוסים שסבורים ובטוחים כי הפוליסה מגנה על ילדיהם רק כאשר הינם נמצאים בתוך כותלי בית הספר או המוסד החינוכי בו נמצא הילד.

 

מי מבוטח

הלכה למעשה, מוסדות החינוך מחויבים לעריכת ביטוח תאונות אישיות לכל תלמיד וילד שחל עליהם חוק חינוך חובה על פי חוקיה של מדינת ישראל. הביטוח יחול על קטינים וילדים בין הגילאים 3 ועד גיל 18.

 

גביית דמי הביטוח

גבייתם של דמי הביטוח מן ההורים תבוצע בתחילתה של כל שנת לימודים מטעם הרשות המקומית כחלק שהינו בלתי ניתן להפרדה מהתשלום השנתי אליו מחויבים ההורים.

 

ביטוח גם מחוץ לשעות הלימודים

חשוב מאוד להכיר ולהבין כי הילדים שלכם מבוטחים גם כאשר אינם נמצאים בתוך כותלי בית הספר. פוליסת ביטוח תאונות ילדים חלה, הלכה למעשה, במשך כל שעות היממה, ללא כל קשר למיקומו של הילד, בין אם בחו"ל ובין אם בארץ, או למידת הקשר בין הפעילות שהובילה לפציעת הילד ובין המוסד החינוכי אליו הוא משתייך.

ביטוח עבור ההורים

פוליסת ביטוח מסוג תאונות אישיות של תלמידים מכסה, הלכה למעשה, גם את הוריהם שנפגעו בעת השתתפות בפעילויות כאלה ואחרות של המוסד החינוכי. בין פעילויות אלה נכללות השגחה על אירועים מטעם המוסד החינוכי, השתתפות בפעילויות שונות הן בתוך המוסד החינוכי והן מחוצה לו, שימוש כהורה מלווה בטיולים ועוד.

 

התיישנות

בשונה מן ההתיישנות המוכרת שאורכה הוא כ7 שנים, בתביעות ביטוח כאלה ואחרות, תקופת ההתיישנות הינה תקופה קצרה יותר משמעותית שאורכה הוא 3 שנים בלבד. מרוץ ההתיישנות מתחיל החל מן הרגע בו נגרם הנזק לאדם או לחלופין החל מן היום בו גילה על הנזק.

 

התיישנות בקטין

משום שענייננו במאמר זה הוא בתביעות בגין תאונת ילדים; חשוב לציין כי ככל שנפגע אדם המוגדר קטין, תחל תקופת ההתיישנות לגבי תביעתו החל מהגיעו אל גיל 18. קרי, תביעתו של האדם שנפגע בהיותו קטין תתיישן, הלכה למעשה, רק כשיגיע לגיל 21.

 

מה מכסה פוליסת ביטוח תלמידים

כאשר התרחשה תאונת ילדים, פוליסת הביטוח עשויה להיות לעזר כאשר הילד נצרך לביצוע אשפוז, נגרמה לילד נכות צמיתה או זמנית או במקרים של מוות.

 

החזר הוצאות – אמצעי עזר רפואיים

ביטוח תלמידים מעניק, בנוסף לאמור לעיל, החזר כספי בגין הוצאות שנצרכו עבור אמצעי עזר רפואיים אשר הינם נחוצים עבור הילד שניזוק. כמו כן, מעניק ביטוח התלמידים החזר עבור הוצאות רפואיות שאינן מכוסות תחת חוק הבריאות הממלכתי (התשנ"ד – 1984).

 

נכות קבועה / צמיתה

כאשר לילד נקבעה נכות בגובה של 100% יפצה הביטוח את הניזוק בפיצוי בגובה של 376,000 כאשר הפיצוי צמוד למדד המחירים לצרכן. יחד עם זאת, חשוב לציין כי ככל שהנכות הינה נכות קשה במיוחד – פוליסת הביטוח עשויה לשלם לניזוק מענק חומרה שמתגלם לכדי 50% תשלום נוספים מגובה הפיצוי הנ"ל. קרי, עד 188,000 ש"ח נוספים כתלות במידת חומרתה של הנכות.

 

נכות זמנית

על פי פוליסת ביטוח התלמידים, יקבל הניזוק פיצוי של 94 ש"ח עבור כל יום בו הייתה לו "נכות זמנית".

 

אשפוז

כמו כן, חשוב לדעת כי כאשר הילד שנפגע עובר אשפוז בבית החולים, הוא זכאי לקבלת פיצוי בגובה של 150% מהפיצוי היומי בגין נכות זמנית המצוין לעיל. קרי, 141 ש"ח.

 

מקרה של מוות כתוצאה מתאונה

במקרה מצער ביותר של מוות כתוצאה מתאונה, יתקבל פיצוי מביטוח התלמידים בגובה של 141,000 ש"ח.

בס"ד

עורך דין שי סולטן

האיש שלכם בתחום הנזיקין

 

חריגים לכיסוי פוליסת הביטוח

כמו בכל פוליסת ביטוח אחרת, גם בפוליסת ביטוח תלמידים ישנם כמה חריגים שבעת התרחשותם לא יינתן כיסוי עבור הפגיעה שקרתה לילד. קרי, המבטחת לא תשלם כספי פיצוי לנפגע.

 

תאונת דרכים בארץ / בחו"ל

ככל שנפגע הילד בתאונת דרכים, בין אם בארץ ובין אם בחו"ל, לא יקבל כיסוי בגין נזקים שנגרמו בעקבות התאונה. עם זאת, ככל שנרכש עבור התלמיד, טרם יציאתו לחו"ל, הרחבה לכיסוי הביטוחי אשר מכסה גם תאונות דרכים בחו"ל – לא יחול החריג.

 

תאונת עבודה

במקרה בו התרחשה תאונת עבודה שבגינה יהיה זכאי המבוטח בפוליסת ביטוח התלמידים לפיצוי מן המוסד לביטוח לאומי – לא יקבל פיצוי.

 

מחלה שאינה קשורה לתאונה

במקרה בו המבוטח חלה במחלה שאינה תוצר סיבתי של תאונה שחווה, לא יקבל פיצוי בגין אותה המחלה ממנה הוא סובל.

 

השתתפות בעבירה בדרגת פשע

ככל שביצע המבוטח בפוליסת התלמידים עבירה מסוג פשע שבמהלכה נגרמו לו נזקים ואילו גילו היה 14 שנים ומעלה – הוא יוחרג מקבלת פיצוי במסגרת פוליסת הביטוח.

 

פגיעה ממלחמה

ככל שנפגע הילד בשל פעולה שהינה תוצאה של מלחמה או לחלופין פעולת איבה – לא יקבל כיסוי ביטוחי עבור הנזקים שנגרמו לו.

 

תביעה בגין רשלנות המוסד החינוכי

מלבד אפשרות התביעה כנגד חברת הביטוח אשר הוצגה לעיל, עומדת באפשרות הילד הניזוק והוריו לתבוע את המוסד החינוכי במסגרת תביעה נזיקית. התביעה תתרכז ברשלנות המוסד החינוכי לפעול כראוי כדי למנוע את הפגיעה. קרי, תביעת רשלנות בנזיקין.

 

קיומה של התרשלות

כדי שניתן יהיה להוכיח את תביעת הרשלנות על התביעה להראות כי המוסד החינוכי התרשל בתפקידו ולא עשה פעולות שהיה צריך לעשות באורח עניינים סביר. לצורך העניין, במידה וישנו בור ענק בשטח בית הספר, גם אם המוסד החינוכי מודע אליו וגם אם לאו, חובה עליו לטפל במפגע הזה בשל החשש כי יסב נזק לעוברים ושבים בבית הספר.

 

אי ידיעה לא בהכרח תסייע לבית הספר

גם אם הנהלת בית הספר לא ידעה באופן כלשהו על הבור, חלה על בית הספר חובת פיקוח בתוך שטחו – על כן, היה עליהם להיות מודעים לבור. משום שהיה עליכם להיות מודעים אליו ולא טיפלו בו, התרשלה הנהלת בית הספר בתפקידה.

 

קיומו של נזק

מיותר לציין כי נצרך נזק כדי לתבוע את בית הספר, בהיעדר נזק אין מקום לתביעה בגין רשלנות. יחד עם זאת, אין צורך בנזק המסתכם בנכות, אלא גם נזק קטן יותר שהצריך טיפולים רפואיים עשוי להספיק לשם התביעה וקבלת הפיצויים.

 

קיומו של קשר סיבתי

לבסוף, על התביעה להצביע על קיומו של קשר סיבתי בין ההתרשלות של המוסד החינוכי ובין הנזק שנגרם לילד. כלומר, על התביעה להראות שאילו המוסד החינוכי היה נוהג כפי שמצופה היה ממנו לנהוג, לא היה מתרחש הנזק לילד. יחד עם זאת, ככל שיוכח שאין כל קשר בין התרשלות בית הספר לנזק, אזי שיתנתק הקשר הסיבתי ולא יהיה ניתן לתבוע בגין רשלנות המוסד החינוכי.

אספו כמה שיותר ראיות

במקרה וילדכם נחבל, בין אם בכותלי בית הספר ובין אם מחוצה לו, הקפידו לאסוף ראיות באמצעות צילום אזור האירוע וכן מסירת תיעוד מקיף ביותר לצוות הרפואי שמגיש לילדכם את הטיפול הראשוני – כל אלו ישמשו ראיות בבית המשפט עבור תביעתכם.

 

פנו אלינו

פנו אלינו בהקדם כדי שתוכלו לקבל סיוע משפטי מקצועי ואיכותי מידי עורכי הדין הטובים ביותר בתחום הנזיקי.

תביעה בגין תאונת ילדים
תביעה בגין תאונת ילדים
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

עו"ד שי סולטן בפייסבוק | עו"ד שי סולטן בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 37 ביקורות
×
js_loader