תפריט

תביעה בגין תאונת עבודה

תאונות עבודה היו מאז ומתמיד דבר שכיח, הן יכולות לקרות לכל אחד מאתנו. עובד שנפגע בתאונת עבודה זכאי לפיצוי מטעם הביטוח הלאומי וכן, לעתים, לפיצוי מטעם המעסיק שלו שהתרשל ולא קיים את חובת הזהירות שלו כלפיו. חושבים שנפגעתם בתאונת עבודה? כדאי שתקראו. 

 

הוכחת תאונת עבודה

תאונת עבודה נבדלת מתאונה רגילה בשל היותה תאונה שהתרחשה בזמן הימצאות העובד בעבודה, בשל העובדה וכאשר קיים קשר סיבתי בין התאונה האמורה לבין הנזק שנגרם לעובד. הלכה למעשה, כאשר נחבר את כלל הרכיבים הללו יחדיו – ייווצר ההבדל החשוב בין תאונת העבודה לבין תאונה שאינה תאונת עבודה.

 

תאונה בדרך לעבודה או בחזרה ממנה

תאונת עבודה לא צריכה, בהכרח, להתרחש בתוך מקום העבודה עצמו, ולמעשה הוכר שגם כאשר הנפגע היה בדרכו לעבודה או לחלופין, בחזרה מן העבודה תוכר תאונתו כתאונת עבודה על כל השלכותיה.

 

תאונה שקרתה מחוץ למקום העבודה

לא ברור מאליו שתאונת עבודה חייבת להתרחש, בהכרח, בתוך כותלי מקום העבודה, בין אם במפעל, במשרד ועוד. הלכה למעשה, גם תאונות שיתרחשו מחוץ למקום העבודה, עשויות להיחשב בפועל כתאונות עבודה – על כל ההשלכות הנובעות מכך.

 

הגעה ממקום עבודה אחד לאחר

אנשים רבים עובדים ביותר ממקום עבודה אחד; ולעתים צריכים להגיע ממקום עבודה X ל – Y. בשל עובדה זו, הוכר כי גם במקרים בהם עובד נסע ממקום עבודה אחד למשנהו, ייתכן ותאונתו תוכר כתאונת עבודה – על כל ההשלכות הנובעות מכך.

פעילות שנשלח אליה העובד על ידי מקום העבודה

מקרה שכיח הוא שהעובד נשלח, מטעם מקום העבודה, לפעילות כזו או אחרת. בשל כך, הוכר כי גם במקרים בהם נשלח העובד לבצע פעילות מסוימת מטעם מקום העבודה, בה נפגע – יוכל להיות העובד מוכר כנפגע מתאונת עבודה.

 

ניהול תביעה מן המוסד לביטוח לאומי

במידה וחוויתם תאונת עבודה בתצורה כזו או אחרת, הינכם זכאים לתבוע את המוסד הלאומי כדי שתוכלו לקבל פיצויים שיסייעו לכם להתמודד עם הנזקים שנגרמו לכם בשל תאונת העבודה.

 

תשלום דמי פגיעה

במידה והמוסד לביטוח לאומי ימצא כי האדם זכאי לפיצוי בשל העובדה שחווה תאונת עבודה, יקבל העובד הנפגע דמי פגיעה. תשלום זה הוא תשלום שמטרתו לפצות המבוטח בגין אובדן כושר העובדה שנוצר מתאונת העבודה שכפועל יוצא יצר פגיעה בהכנסתו של העובד, שכן לא יכול היה לעבוד.

 

כמה זמן ישולמו דמי הפגיעה

תשלום דמי הפגיעה בגין תאונת העבודה לא יעלה על 90 ימים.

 

כמה זמן יש לכם להגשת התביעה

את תביעתכם למוסד לביטוח לאומי עבור תשלום דמי הפגיעה וכן את ההודעה כי נפגעם יש להגיש לא יאוחר משנה מן היום בו התרחשה בפועל הפגיעה. במידה ולא תעשו כן, ולמשל, תגישו את התביעה יאוחר מ – 12 חודשים, אזי שייתכן וזכותכם לקבלת פיצויים מן המוסד לביטוח לאומי תיפגע.

 

אחוזי נכות

במידה והפגיעה שנגרמה לעובד בשל תאונת העבודה היא פגיעה חמור יותר, הוא יוכל להגיש תביעה לנכות כנגד המוסד לביטוח לאומי. במידה ואכן ימצא המוסד לביטוח לאומי כי האדם סובל מאחוזי נכות בגובה מסוים, יקבל העובד שנפגע תשלום על פי מידת נכותו.

 

עד תשעה אחוזי נכות

במידה ונכותו של העובד שנפגע אינה עוברת שיעור של 9 אחוזי נכות, הוא לא יהיה זכאי לפיצויים בגין נכותו מטעם המוסד לביטוח לאומי.

 

עשרה אחוזי נכות עד תשעה עשר אחוזי נכות

הלכה למעשה, ככל שתהיה נכותו של העובד הנפגע קשה יותר – הפיצוי לו הוא יהיה זכאי מן המוסד לביטוח לאומי יהיה גבוה יותר. בשיעור אחוזי נכות הנ"ל, העובד הנפגע יקבל פיצוי בדמות מענק חד פעמים מן המוסד לביטוח לאומי.

 

מעל עשרים אחוזי נכות

כאשר אחוזי הנכות שנקבעו לעובד שנפגע מתאונת העבודה עוברים, הלכה למעשה, שיעור של עשרים אחוזי נכות – הוא יהיה זכאי לתשלום לכל ימי חייו מטעם המוסד לביטוח לאומי.

בס"ד

עורך דין שי סולטן

האיש שלכם בתחום הנזיקין

 

קביעת הזכאות לפיצוי

במידה וחוויתם מקרה מצער של תאונת עבודה, תוכלו להגיש תביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי בו תדרשו פיצוי. כדי שיוכל המוסד לביטוח לאומי לדון בבקשה שלכם, יכונס מטעמו וועדה רפואית שתבקש לבחון את בקשתכם באופן אובייקטיבי ומקצועי. ככל שהוועדה הרפואית תמצא כי אינכם זכאים לפיצוי לא תקבלו פיצוי ולהפך.

 

חוות דעת רפואית פרטית

בשל הכוח הרב שיש לוועדה הרפואית באשר לעתידכם, רצוי, בהתאם לנסיבות, כבר לפני שמתחרשת הוועדה הרפואית, לפנות לרופא מומחה שיוכל להכין עבורכם חוות דעת רפואית מקצועית ואובייקטיבית שתבקש לתאר את מצבכם הרפואי מזווית רפואית נוספת. הוועדה הרפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי מחויבת, לכל הפחות, להתייחס לחוות הדעת הרפואית הפרטית מטעמכם – כלומר, לחוות הדעת הרפואית אין כוח מכריע בוועדה הרפואית.

 

התביעה נדחתה – מה עושים?

במקרה מצער בו נדחתה תביעתכם מטעם המוסד לביטוח לאומי, לא מדובר בתורה מסיני ויש לכם מה לעשות בעניין. במידה ואינכם מרוצים מהחלטת הוועדה הרפואית ו\או המוסד לביטוח לאומי – עומדת בפניכם, מטבע הדברים, הזכות לערעור. הערעור יינתן בפני בית הדין לעבודה.

 

בית הדין לעבודה

חשוב להכיר ולדעת, טרם הגעה לבית הדין לעבודה, כי בית הדין עשוי למנות רופא מומחה מטעמו שעשוי לבקש לאמת את מצבכם הרפואי. בשל כך, מומלץ, מבעוד מועד, להשיג חוות דעת רפואית פרטית מרופא מומחה בתחום הפגיעה שלכם שיוכל להוות הגנה עבור טענתכם.

 

פגיעה נפשית

פגיעה נפשית במקום העבודה אינה דבר בלתי שכיח ולמעשה מתרחשת לא מעט. הלכה למעשה, פגיעה נפשית במקום העבודה עשויה להתרחש בתפקידים המצריכים היחשפות למראות קשים – למשל רופאים שנצרכים, מתוקף עבודתם, להיחשף לנפגעי טראומה, שוטרים שנחשפים לזירות פשע, כבאים שנחשפים לזירות שעולות באש ועוד.

במקרים קשים של פגיעה נפשית במקום העבודה, עשוי העובד לפתח פוסט – טראומה – קרי, PTSD. במצבים מעין אלה, עשוי המוסד לביטוח לאומי לפצות את העובד.

 

תקיפה מינית

במקרים מצערים בהם חווה עובד תקיפה מינית במקום העבודה אשר ממנה החל לסבול מבעיות נפשיות או פיזיות – ייתכן ויכיר בו המוסד לביטוח לאומי כנפגע תאונת עבודה. הלכה למעשה, ככל שתוצאות הפגיעה המינית יתנו את אותותיהם לאורך זמן רב יותר, כך סביר יותר שיהיה נכון הביטוח הלאומי לפצות את הנפגע במסגרת תאונת עבודה.

 

פעולות חוזרות ונשנות במקום העבודה

עובדים רבים, מתוקף עבודתם, עוסקים בפעולות חוזרות, נשנות ושוחקות. פגיעות שכאלה עשויות, בהצטברותן, לגרום לעובד לאבד את כושר עבודתו. כפועל יוצא, לעתים, יכיר הביטוח הלאומי בעובדים שחוו פגיעה שכזו כנפגעי תאונת עבודה.

תביעת רשלנות כנגד המעסיק

מעבר לתביעה מול המוסד לביטוח לאומי; בנסיבות מסוימות, יוכל העובד לתבוע את המעסיק עצמו בגין רשלנותו שגרמה לפגיעתו בעבודה. מקרים של רשלנות במקום העבודה מסתכמים בכל אותם מקרים בהם על המעסיק הייתה חובה לעשות דבר מה ולא עשה כן או שעשה המעסיק דבר מה שלא היה צריך להיעשות; כתוצאה ממעשיו או מאי מעשיו של המעסיק – נגרם לעובד נזק.

תביעה שכזו תעשה בבית המשפט ורצוי כי תיוצג על ידי עורך דין מתחום דיני הנזיקין.

 

פנו אלינו

ניהול תביעה בגין תאונת עבודה אינה דבר פשוט; וכדי שתוכלו להגדיל את הסיכוי שתקבלו את הפיצוי שמגיע לכם, כדאי לכם לשקול ברצינות פניה לעורך דין מקצועי ומנוסה המתמחה בתחום הנזיקין. במשרדנו תקבלו שירותי יעץ, סיוע וליווי משפטיים ללא פשרות ובמידת הצורך, ייצוג בבית המשפט – עד שייעשה עמכם הצדק.

תביעה בגין תאונת עבודה
תביעה בגין תאונת עבודה
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

עו"ד שי סולטן בפייסבוק | עו"ד שי סולטן בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 37 ביקורות
×
js_loader