תפריט

תביעות נזקי גוף בעקבות תאונת אוטובוס

תביעות נזקי גוף בעקבות תאונת אוטובוס נצרכת כאשר נוסע באוטובוס, הולך רגל או נהג/נוסע ברכב אחר נפגעו כתוצאה ממעורבות בתאונת דרכים עם אוטובוס או לחלופין, בתוכו. רבים אינם יודעים זאת, אך גם אדם שנפגע בתור נוסע באוטובוס עשוי להיחשב כנפגע בתאונת דרכים ועל כן, זכאי לקבלת פיצוי על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

קבלת הפיצוי הינה הכרחית עבור הנפגע, שכן תסייע לו להתמודד עם הנזקים שנגרמו לו בשל התאונה. נגרמו לכם נזקי גוף בעקבות תאונת אוטובוס? כדאי שתקראו.

 

תאונת אוטובוס

תאונת אוטובוס עשויה להתרחש בשלל וריאציות שונות ומגוונות – תאונת אוטובוס יכולה להיות תאונה שחווה נוסע באוטובוס, למשל, בשל עצירה פתאומית של נהג האוטובוס או לחלופין בשל החלקה בעת שהייה באוטובוס. לא זו אף זו, תאונת אוטובוס כוללת גם מקרים בהם אוטובוס ורכב אחר או לחלופין, אוטובוס והולך רגל היו מעורבים בתאונה משותפת.

 

תאונת אוטובוס כנוסע

נסיעה כנוסע באוטובוס עשויה לעיתים להסתיים בנזקי גוף. הנוסע עשוי להיחבל בעת הנסיעה בין אם בשל בלימה פתאומית של נהג האוטובוס, תאונת דרכים שעבר האוטובוס, החלקה של האוטובוס מעידה בשל סיבה אחרת ועוד מקרים. במידה ונפגעתם כנוסעים באוטובוס – הנכם זכאים לערוך לתביעת נזקי גוף בעקבות תאונת אוטובוס. כמו כן, חשוב לדעת, כי ייתכן והפיצוי יינתן מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, עליו, נרחיב להלן.

 

שמרו את פרטי כרטיס הנסיעה

נגרמו לכם נזקי גוף בהיותכם נוסעים באוטובוס? הקפידו לשמור את פרטי כרטיס הנסיעה או לחלופין, את הרב – קו עמו עליתם על האוטובוס בו נחבלתם.

 

שמרו את פרטי האוטובוס

במידה ונפגעתם כנוסעים בעת נסיעת אוטובוס, עליכם להקפיד לתעד נכונה את מספר הרישוי של האוטובוס – זאת, על מנת שניתן יהיה לזהותו.

פרטי עדים

משום שמדובר בנסיעת אוטובוס, עולה הסבירות כי נכחו עמכם, בעת תאונת האוטובוס, עוד נוסעים שעשויים היו להיות עדי לתאונה שחוויתם. ככל שכן, עליכם להקפיד על השגת פרטיהם – אלו, עשויים להיות שווי ערך במידה ותחליטו להתקדם אל עבר תביעת נזקי גוף בעקבות תאונת אוטובוס.

 

פרטים נוספים

הקפידו לרשום את פרטיו של נהג האוטובוס שנהג בעת התרחשות התאונה בה נגרמו לכם נזקי גוף, תיעדו את השעה בה התרחשה תאונת האוטובוס וכל פרט אחר שעשוי להיות רלוונטי בנסיבות העניין. למעשה, עדיף שתתעדו יותר מדי פרטים מאשר מעט מדי.

 

תאונת אוטובוס כהולך רגל

מטבע הדברים, גם הולכי רגל אשר חוצים את הכביש עשויים להיפגע בתאונת אוטובוס. משום שמדובר באירוע שנחשב תאונת דרכים, גם הוא יהיה מכוסה תחת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. כלומר, עומדת עילת תביעה כנגד חברת הביטוח אשר מבטחת את האוטובוס שפגע בהולך הרגל והסב לו נזקי גוף.

 

הקפידו לקבל פרטים

בדומה למקרה בו נפגע נוסע אשר נגרמו לו נזקי גוף בעקבות תאונת אוטובוס, גם הולך רגל צריך להקפיד על איסוף כמה שיותר פרטים מזירת האירוע. תעדו את הזירה, הקפידו לאסוף פרטים מזהים מנהג האוטובוס, את מספר הרישוי של האוטובוס הפוגע, אספו פרטים מעדים שנכחו במקום וכל פרט אחר אשר עשוי להיות רלוונטי בנסיבות העניין. גם לעניין זה, עדיף שיהיו פרטים רבים מדי מאשר מעטים מדי.

 

הקפידו לגשת לטיפול רפואי

גם לעניין הולך רגל שנפגע כתוצאה מתאונת אוטובוס, חשוב ביותר כי יפנה הולך הרגל שנפגע לטיפול רפואי אשר בו ימסור לגורם הרפואי את מיטב הפרטים על אירוע תאונת האוטובוס וכן את הפגיעות שחווה. כפי שנאמר לעיל, הקפידו לוודא כי הגורם הרפואי רשם ותיעד את כל המידע שמסרתם לו, שכן מידע זה יהיה בעל חשיבות יתרה בהמשך. לא זו אף זו, הקפידו לאסוף כל קבלה או מסמך רפואי הרלוונטי למקרה.

 

נזקי גוף בעקבות תאונת אוטובוס – טיפול רפואי

כפי שרצוי לעשות בתאונות דרכים אחרות, גם במידה והייתם מעורבים בתאונת אוטובוס, רצוי כי תפנו כבר בסמוך להתרחשות התאונה לטיפול רפואי. במידה ומדובר ברפואה מיידית ודחופה שהגיע לסייע לכם, הקפידו למסור לו את מיטב הפרטים על פגיעתכם וכמובן, כי הייתם מעורבים בתאונת אוטובוס.

בכל מקרה אחר, גם אם מדובר בטיפול בבית החולים וגם אם מדובר בטיפול מיידי, הקפידו למסור לגורם הרפואי המטפל את מירב הפרטים על הפגיעות שחוויתם; אל תהססו לבדוק כי הגורם הרפואי תיעד נאמנה את כל המידע שמסרתם לו, שכן תיעודים אלה יקלו על תביעת נזקי גוף העתידית.

 

חשיבות מסמכים רפואיים

הקפידו לשמור כל מסמך או קבלה המעידים על כך שקיבלתם טיפול רפואי בעקבות תאונת האוטובוס. מסמכים אלה יקלו על עבודת התביעה וכתוצאה מכך, יגדילו את הסיכוי כי תקבלו פיצויים מכוח תביעת נזקי גוף בעקבות תאונת האוטובוס בנקל.

 

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

כאשר אדם מעורב במקרה המוגדר, על פי החוק, כתאונת דרכים – אזי שהוא זכאי לקבל פיצוי על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. הלכה למעשה, פרט לחריגים, הנסיבות בהן התרחשה התאונה אינן רלוונטיות לצורך קבלת הפיצוי על פי החוק. בפועל, גם אם נגרמו לכם נזקי גוף בעקבות תאונת אוטובוס בהיותכם נוסעים וגם אם נפגעתם בעקבות תאונת אוטובוס בהיותכם הולכי רגל – תהיו זכאים לפיצויים על פי החוק.

 

ייחוד העילה בחוק

למעשה, החל מן הרגע בו ניתנה לנפגע בתאונת האוטובוס הזכות לתבוע נזקי גוף בעקבות תאונת אוטובוס על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים – הוא לא יכול עוד לתבוע פיצויים בכפוף לחור אחר; זאת, בשל ייחוד העילה.

 

קיזוז פיצוי

כמו כן, במידה ויקבל הנפגע פיצוי מכוח החוק לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, יקוזזו מהפיצוי האמור פיצויים שקיבל ממקומות אחרים בגין נזקי גוף שנגרמו לו. אולם, במידה ומדובר בפיצוי שקיבל בשל השתייכותו לפוליסת ביטוח כזו או אחרת, לא יקוזזו הפיצויים הללו.

תביעת נזקי גוף בעקבות תאונת אוטובוס – תאונת עבודה

אוטובוס מהווה כלי תחבורה מרכזי עבור אנשים רבים בהגיעם אל העבודה ובחזרה ממנה. הלכה למעשה, תאונת עבודה אינה חייבת בהכרח להתרחש במקום העבודה עצמו, אלא יכולה להתרחש גם בדרך אל העבודה או בחזרה מן העבודה. כלומר, במידה ונפגעתם כהולכי רגל או כנוסעים מתאונת אוטובוס כאשר אתם בדרככם לעבודה, עשויה להיחשב התאונה גם כתאונת עבודה.

 

פניה לביטוח לאומי

תאונת עבודה מאפשרת לנפגע לפנות למוסד לביטוח לאומי בבקשת פיצוי על הפגיעה שחווה. ניתן לתבוע הן בהכרה בנפגע כנפגע תאונת עבודה וכתוצאה מכך, קבלת תשלום דמי פגיעה שלא יעלו על 91 ימים ואף, לאחר מכן, להגיש תביעה שתבקש לקבוע את מידת דרגת הנכות ממנה סובל הנפגע.

 

עורך דין תביעת נזקי גוף בעקבות תאונת אוטובוס

תביעת נזקי גוף בעקבות תאונת אוטובוס צריכה להיעשות באופן המקצועי ביותר, שכן תביעת נזקי גוף שתנוהל באופן חובבני עשויה להותיר את הנפגע עם פיצויים נמוכים שמגיעים לו ואף ללא פיצויים כלל. על כן, חשוב מאוד שהנפגע בתאונת האוטובוס ישכור את שירותיו של עורך דין מומחה בתחום נזקי גוף בעקבות תאונת אוטובוס שיסייע לו בהחזרת חייו למסלולם התקין.

תביעות נזקי גוף בעקבות תאונת אוטובוס
תביעות נזקי גוף בעקבות תאונת אוטובוס
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

עו"ד שי סולטן בפייסבוק | עו"ד שי סולטן בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 37 ביקורות
×
js_loader