תפריט

עורך דין נכות מתאונה

נכות היא תוצאה מצערת, אך אפשרית, של תאונה. במידה וחוויתם תאונה שגרמה לכם לנכות, יתכן והינכם זכאים לקבלת פיצוי מטעם הביטוח הלאומי וכן, מטעם חברת הביטוח בה אתם מבוטחים. אולם, בשל המורכבות שעשויה לעלות בעת התמודדות עם גופים אלה, כדאי לשקול קבלת סיוע מטעם עורך דין נכות מתאונה. נגרמה לכם נכות מתאונה? כדאי שתקראו. 

 

עורך דין נכות מתאונה – היבט כללי

ביטוח, כיצד הוא עובד

רבים מאיתנו מבוטחים בחברות ביטוח שונות עם פוליסות ביטוח כאלה ואחרות בעלות תנאים שונים. רכישת ביטוח מאפשרת לאדם לבטח את עצמו במקרה של התרחשות מקרה קיצון בו ייגרם לו נזק מסוג כזה או אחר שיגובה על ידי חברת הביטוח. על כן, במרוצת השנים יישלם המבוטח כספי פרמיה רבים לחברת הביטוח על מנת לשמור על הביטוח פעיל. ביום פקודה, יוכל האדם המבוטח לקבל את הכסף לו הוא זכאי על פי פוליסת הביטוח שלו.

 

ביטוח נכות מתאונה

במידה ולאדם אשר מבוטח בחברת ביטוח נגרמת נכות כתוצאה מתאונה שעבר, הוא רשאי לתבוע פיצוי מחברת הביטוח, בין אם מדובר בנכות חלקית, מלאה או צמיתה.

 

מה עולה לכדי תאונה?

נשאלת השאלה הטבעית, אילו מקרים נחשבים לתאונה? למעשה, אין הגדרה חד משמעית להגדרה של "תאונה" באשר לעניין הביטוח. אולם, ברוב המקרים, ההגדרה לתאונה תהיה מוגדרת בפוליסת הביטוח כמקרה אשר במסגרתו נגרמה לאדם חבלה שהינה גופנית כתוצאה מהתרחשות של אירוע בלתי צפוי ופתאומי שנגרם על ידי גורם חיצוני גלוי לעין.

 

נכות מתאונת עבודה

תאונת עבודה היא תאונה שהתרחשה במקום העבודה, בדרך למקום העבודה או ממנו וכו'. הלכה למעשה, גם תאונת עבודה עשויה להצדיק קבלת פיצוי מחברת הביטוח בשל נכות שנגרמה כתוצאה מן התאונה.

נכות מתאונת דרכים

אירוע תאונה קלאסי ומצער ביותר הוא אירוע תאונת דרכים. הלכה למעשה, כידוע, תאונת דרכים עשויה להשאיר את המעורבים בה עם נכויות כאלה ואחרות. על כן, אירוע של תאונת דרכים בהחלט עשוי להצדיק תביעת נכות מול חברת הביטוח.

 

הערכת גובה הנכות

הפיצוי אותו יקבל המבוטח הוא פונקציה של גובה הנזק שנגרם לו. על כן, על מנת להעריך את גובה הפיצוי, יש לעמוד על מידת הנזק שנגרמה לנפגע. בדרך כלל, את גובה הנכות והנזק שנגרמו לנפגע המבוטח בחברת הביטוח יעריך רופא המומחה לתחום הפגיעה. מטבע הדברים, יהיה רופא המומחה מטעמה של חברת הביטוח ותתבצע באופן דומה לבדיקה הרפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי.

 

נכות קבועה או זמנית

להלן נעמוד על ההבדלים בין נכות זמנית לנכות קבועה. יחד עם זאת, חשוב לציין, כי בשני המקרים, יוקנו למבוטח הטבות וזכויות מטעם חברת הביטוח המבטחת אותו.

 

נכות קבועה/ צמיתה

במקרה מצער בו יוכר המבוטח כסובל מנכות קבועה, יוכרו אחוזי הנכות החל מן היום בו התקבלה ההחלטה באשר לנכותו ועד ליומו האחרון.

 

מתי תקבע נכות קבועה

נכות קבועה תיקבע במקרה ונמצא כי המבוטח הנפגע סובל מאחוזי נכות אשר צפויים להישאר קבועים ולא להשתנות בעתיד.

 

נכות זמנית

בשונה מנכות קבועה, נכות זמנית, כשמה כן היא, זמנית; כלומר, שהינה ניתנת לתקופה קצובה בזמן. במקרה בו נקבעה לנפגע נכות זמנית, הוא יקבל תקבולים עד סוף פרק הזמן שנקבע.

 

קשיים מטעם חברת הביטוח

כאשר ענייננו בקבלת פיצוי מחברת הביטוח בכלל וקבלת פיצוי מחברת הביטוח בשל נכות מתאונה, חשוב לזכור כי חברת הביטוח הינה עסק לכל דבר ועניין ועל כן, תעדיף להכניס כמה שיותר כסף ולהוציא כמה שפחות. על כן, ברוב המקרים, חברת הביטוח לא תעוט על הלקוח ברצון לשלם לו פיצויים כאלה ואחרים. לכן, על אף מקצועיותו של הרופא המומחה שיבדוק את המבוטח הנפגע, יש לזכור כי הרופא נשכר על ידי חברת הביטוח.

 

החשיבות בחוות דעת רפואית מטעם המבוטח

על כן ובכפוף לאמור לעיל, ייתכן כי מומלץ, על פי נסיבות האירוע, לשכור את שירותיו של רופא מומחה מטעמו של המבוטח הנפגע אשר יספק חוות דעת רפואית נוספת שתהווה אסמכתא רפואית מן הצד שלו. מטבע הדברים, קבלת חוות דעת נוספת שהינה מן הצד של המבוטח שתובע את חברת הביטוח, עשויה, בהתאם לנסיבות האירוע, להגדיל את סיכוייו לקבל את הפיצוי לו הוא זכאי.

 

גובה הנכות שנקבעה על ידי חברת הביטוח

הלכה למעשה, ככל שהנכות ממנה סובל הנפגע המבוטח תהיה גבוהה יותר, כך יהיה הפיצוי אותו יקבל מחברת הביטוח גבוה יותר. לעתים, עשויה להיות חוות דעת רפואית מטעם המבוטח הנפגע יעילה מאוד כאשר הינה סותרת את קביעת הרופא המומחה מטעם חברת הביטוח באשר לגובה הנכות ממנה סובל הנפגע. כך, לשפר את עמידתו של המבוטח הנפגע בפני חברת הביטוח.

 

הגשת התביעה לחברת הביטוח

כאשר הייתם מעורבים בתאונה כזו או אחרת, בין אם מדובר בתאונת דרכים, תאונת עבודה וכו', הינכם צריכים לתבוע את חברת הביטוח המבטחת אתכם על מנת שתוכלו לקבל את הפיצויים להם אתם זכאיים על פי פוליסת הביטוח. למרבה המזל, כיום, בשל ההתפתחויות הטכנולוגיות בדיגיטל, ניתן להגיש את תביעת הביטוח באופן פשוט ומהיר באופן דיגיטלי באינטרנט. מטבע הדברים, לתביעת הביטוח יצורפו המסמכים הרלוונטיים לתביעתכם.

 

מה קורה לאחר הגשת תביעת הביטוח

לאחר שתגישו בהצלחה את תביעת הביטוח בגין הנכות שנגרמה לכם מן התאונה שחוויתם, תקבלו אישור מחברת הביטוח על המסמכים אותם העברתם אליה. בנוסף, במידה וחברת הביטוח תהיה מעוניינת בקבלת מסמכים נוספים, פרט לאלו שכבר שלחתם, היא כמובן נדרשת לעדכן אתכם בנדון.

 

קבלת תשלום

במידה והכל הלך כשורה ותביעת הביטוח התבררה בהצלחה, ונמצאתם זכאים לקבלת הפיצויים מחברת הביטוח – תקבלו את התשלום מחברת הביטוח תוך פירוט מרכיבי התשלום.

דחיית תביעת הביטוח

לעתים, חברת הביטוח עשויה לדחות את תביעתכם לקבלת פיצוי בשל שלל טיעונים כאלה ואחרים – חלקם מוצדקים וחלקם אינם מוצדקים. במקרה שכזה, החשיבות בקבלת סיוע מעורך דין נכות מתאונה היא חשובה והכרחית ביותר. עורך דין נכות מתאונה הינו בעל ניסיון בניהול תביעות נכות מול חברת הביטוח, בקיא במטריה המשפטית וכן, מכיר את טיעוניה השונים של חברת הביטוח וכיצד יש להתמודד עמם.

 

קבלת סכום פיצוי נמוך מחברת הביטוח

חברת הביטוח עשויה לסבור כי המבוטח אשר סובל מנכות מן התאונה זכאי לקבל פיצוי ממנה, אך הפיצוי שאותו נתנה למבוטח הינו נמוך יותר מזה שאמור לקבל על פי נסיבות המקרה.

בדומה למקרה בו נדחתה תביעת הנכות של המבוטח, גם במקרה בו אושרה תביעתו על ידי חברת הביטוח, אך ניתן לו פיצוי נמוך יותר, החשיבות בקבלת סיוע וייצוג משפטיים על ידי עורך דין נכות מתאונה הוא הינה ראשונה במעלה – זאת, בשל הניסיון וההיכרות של עורך הדין עם התחום. ניסיון זה הינו קריטי עבור הצלחת התביעה וכן, קבלת הפיצוי הראוי.

 

החשיבות של עורך דין נכות מתאונה

כפי שצוין כבר קודם לכן, עורך דין נכות מתאונה עשוי להוות את ההבדל בין תביעת ביטוח שתצלח לבין כזו שתכשל. יתרה מכך, עורך דין נכות מתאונה יסייע לכם, כבר החל מן השלב בו תגישו את תביעת הביטוח ועד שתסתיים, כך שיחסך לכם זמן רב בזכות ניסיון עורך הדין.

במידה והינכם שוקלים להגיש תביעת ביטוח בגין נכות מתאונה, פנו אלינו עוד היום על מנת שתוכלו לקבל סיוע משפטי מקצועי מטעם עורכי דין עתירי ניסיון שייסעו לכם בכל מה שתצטרכו, עד קבלת הפיצוי.

עורך דין נכות מתאונה
עורך דין נכות מתאונה
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

עו"ד שי סולטן בפייסבוק | עו"ד שי סולטן בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 37 ביקורות
×
js_loader