תפריט

עורך דין תאונות ילדים

תאונות ילדים הן אירוע קשה ומצער שלעתים עשוי להוביל לפגיעה ופציעה בקרב ילדים. על כן, לעתים, בשל קרות התאונה, נזקקים הילדים לביצוע של טיפולים רפואיים כאלה ואחרים שחלקם עשויים להיות יקרים. לכן, ראוי שתדעו כי עומדת בפניכם האפשרות לניהול תביעה במסגרת ביטוח תלמידים אשר בו מבוטחים ילדיכם; יתרה מכך, במידת הצורך ובהתאם לנסיבות, בעזרת עורך דין תאונות ילדים תוכלו לתבוע את מוסד הלימודים.

ילדכם היה מעורב בתאונת ילדים? כדאי שתקראו!

 

תביעת המוסד החינוכי בגין רשלנות

באפשרות ההורים והילד שניזוק בתאונת הילדים שהתרחשה, לתבוע את המוסד החינוכי בו נפגע הילד במסגרתה של תביעה נזיקית. הלכה למעשה, התביעה תתמקד בכך שהמוסד החינוכי לא פעל באופן המצופה ממנו ונהג ברשלנות שגרמה לכך שתתאפשר התאונה שקרתה לילד.

 

התרשלות

על מנת שניתן יהיה לתבוע בגין רשלנות בנזיקין יש להראות כי המוסד החינוכי נהג באופן רשלני שאינו מצופה ממנו. כלומר, שהמוסד החינוכי לא ביצע פעולות מסוימות אשר היו מצופות ממנו, כמוסד חינוכי, לעשותן. לצורך העניין, מוסד חינוכי אשר לא טיפל במפגעים כאלה ואחרים במסגרתו פעל באופן רשלני, שכן המפגעים הללו עשויים לסכן את הילדים השוהים בו. על כן, מטבע הדברים, עומדת החובה למוסד החינוכי לטפל במפגע.

 

מה קורה אם בית הספר לא ידע על המפגע

אי ידיעה אינה פוטרת מאחריות וככל שעל בית הספר היה לדעת על קיומו של המפגע – אי הידיעה אינה רלוונטית; זאת משום שעל המוסד החינוכי חלה חובת פיקוח בתוך השטח שלו.

 

קשר סיבתי

על מנת שתוכל לגבש תביעה בגין רשלנות המוסד החינוכי, יש להצביע על קשר סיבתי בין הנזק שנגרם לילד ובין הפעולה או ההתנהלות הבלתי תקינה של בית הספר.

ביטוח תלמידים

פוליסת ביטוח תלמידים הינה פוליסת ביטוח במקרה ונגרם לילד נזק גוף, היא תזקוף לזכותו פיצוי. אולם, בשונה מן הדעה הרווחת הנובעת בשל השם המטעה של הביטוח – "ביטוח תלמידים", ביטוח תלמידים אינו מכסה תאונות אשר התרחשו בתוך כותלי בית הספר בלבד.

 

מי נכלל במסגרת ביטוח תלמידים

במדינת ישראל, מחויבים מוסדות החינוך לערוך ביטוח תאונות אישיות לכל תלמיד אשר חל עליו חוק חינוך חובה. למעשה, הביטוח יחול על ילדים וקטינים בין הגילאים 3 עד גיל 18.

 

מה קורה מחוץ לשעות הלימודים

כפי שנאמר לעיל, חשוב שתכירו כי ילדיכם מבוטחים גם בשעה שאינם נמצאים בבית הספר. הלכה למעשה, חלה פוליסת ביטוח תלמידים ללא קשר למיקומו הפיזי של הילד, אף אם הילד נמצא בחו"ל. יתרה מכך, אין צורך בקשר בין הפעולה שהובילה לפציעת הילד לבין בית הספר אליו הוא שייך וכיוצא בזאת.

 

ביטחון להורים

פוליסת ביטוח תלמידים מאפשר לכסות גם מקרים מצערים של הורים אשר נפגעו כאשר השתתפו בפעילויות של המוסד הלימודי. בין היתר, כוללות פעילויות אלה השגחת ההורה על אירועים מטעם המוסד הלימודי, הורה מלווה שנפגע במהלך טיול שליווה וכל פעילות בה השתתף ההורה בתוך כותלי המוסד הלימודי וכן, מחוצה לו וכו'.

 

תשלום דמי ביטוח

תשלום דמי הביטוח יגבה מן ההורים בתחילת כל שנת לימודים על ידי הרשות המקומית. הלכה למעשה, תשלום הביטוח הינו בלתי ניתן להפרדה מיתר התשלום השנתי אשר אותו חייבים ההורים לשלם.

בס"ד

עורך דין שי סולטן

האיש שלכם בתחום הנזיקין

 

התיישנות התביעה

למרות ההתיישנות אותה רובנו מכירים אורכת 7 שנים מרגע התרחשות המקרה; בתביעות ביטוח בכלל ותביעות ביטוח תלמידים בפרט תקופת ההתיישנות היה קצרה באופן משמעותי ואורכת 3 שנים בלבד. בפועל, יחל מרוץ ההתיישנות רק החל מן הרגע שבו נגרם נזק לאדם או לחלופין, מן הרגע בו התגלה הנזק שנגרם מן התאונה.

 

קטינים

למרות שכאמור לעיל, יכולים גם הורים להיכלל תחת תאונות הקשורות במוסד הלימודי, כאשר ענייננו הוא בקטינים, חשוב להכיר כי במידה והנפגע הינו קטין, תקופת ההתיישנות על תביעתו תחל רק כאשר הגיע אל הגיל 18. כלומר, יכולה התביעה של הקטין להתיישן רק כאשר יגיע לגיל 21.

 

כיסוי ביטוח תלמידים בעקבות תאונת ילדים

פוליסת ביטוח תלמידים מכסה מקרים בהם נזקק הילד לביצוע אשפוז, כאשר נגרמה לילד נכות זמנית או קבועה ולעתים, במקרי מוות.

 

נכות זמנית בעקבות תאונת ילדים

בכפוף לפוליסת ביטוח תלמידים, בעקבות תאונת הילדים, יקבל הניזוק פיצוי העומד על 94 ש"ח עבור כל יום בו סבל מנכות זמנית כאמור.

 

אשפוז בעקבות תאונת ילדים

אולם, במידה והילד אשר נפגע מתאונת הילדים נמצא תחת אשפוז בבית החולים – יהיה הוא זכאי לקבל פיצוי בגובה של 150% מן הפיצוי היומי שהוזכר לעיל בגין נכות זמנית. כלומר, פיצוי בגובה 141 ש"ח ליום.

נכות צמיתה בעקבות תאונת ילדים

במקרה של 100% נכות, יפוצה הניזוק על ידי הביטוח בסכום בגובה של 376,000 ש"ח. בהתאם, במידה ונקבע לניזוק 10% נכות, הפיצוי שיקבל מטעם פוליסת ביטוח תלמידים יעמוד על 37,600 ש"ח וכיוצא בזאת. אולם, במידה ומדובר בנכות שהינה קשה, עשויה פוליסת ביטוח תלמידים לזקוף לטובת הניזוק מענק נוסף בגובה של 50% נוספים מן התשלום המקורי שהוצג לעיל. כלומר, עד סכום של 188,000 ש"ח נוספים.

 

מוות כתוצאה מתאונת ילדים

במקרה מצער וטרגי של מוות כתוצאה מתאונת ילדים, יתקבל פיצוי מטעם ביטוח התלמידים בגובה של 141,000 ש"ח.

 

מהם החריגים לביטוח תלמידים בתאונות ילדים

בהינתן התרחשותו של אחד מן החריגים שיצוינו להלן, לא יכוסה מקרה הביטוח בגין תאונת הילדים ועל כן, לא יתקבל פיצוי.

 

תאונת דרכים

במקרה מצער של התרחשות תאונת דרכים, ללא תלות במיקום התאונה, לא יהיה כיסוי של פוליסת ביטוח תלמידים. אולם, במידה ונרכשה הרחבה לכיסוי הביטוחי, טרם התרחשות תאונת הדרכים, אזי שיכוסה גם מקרה של תאונת דרכים.

 

מחלה נעדרת קשר לתאונת הילדים

במידה וסבל הילד ממחלה שאינה בעלת קשר סיבתי לתאונה שחווה, הוא לא יוכל לקבל פיצוי מטעם פוליסת ביטוח תלמידים.

 

תאונת עבודה

במידה ועל פי נסיבות האירוע, תוגדר התאונה כתאונת עבודה אשר בגינה יקבל הניזוק פיצוי מן המוסד לביטוח לאומי, לא יקבל הוא פיצוי בגין אותה תאונה בפוליסת ביטוח תלמידים, גם אם אכן יש כיסוי גם על ידה.

 

פעולת איבה או מלחמה

במידה ונפגע הילד המבוטח בפוליסת ביטוח תאונות תלמידים מאירוע שהינו תוצאה של מלחמה או פעולת איבה – הוא לא יכוסה תחת הביטוח לתאונות תלמידים.

 

ביצוע פשע

במידה ובמסגרת תאונת הילדים המבוטחת על ידי פוליסת ביטוח תלמידים, ביצע המבוטח בפוליסה עבירה העולה לכדי עבירה בדרגת פשע וגילו של המבוטח הינו מעל גיל 14 – הוא לא יוכל לקבל פיצוי בגין תאונת הילדים במסגרת פוליסת ביטוח תאונות תלמידים.

 

עורך דין תאונות ילדים – מתי תצטרכו

עורך דין תאונות ילדים יסייע לכם לפעול בשני מישורים שיביאו לקבלת פיצוי עבור נזק שנגרם לילדים. ראשית, מישור ביטוח תלמידים וכן, המישור הנזיקי מול המוסד החינוכי.

 

תביעה נזיקית כנגד המוסד החינוכי

במידה וקיימת עילה לתביעה נזיקית כנגד המוסד החינוכי, ייצוג על ידי עורך דין תאונות ילדים אשר ייצג אתכם בבית המשפט הוא הכרחי ביותר. התמודדות עם המצב בלא עורך דין תקטין משמעותית את הסיכוי כי תקבלו את הפיצוי אשר מגיע לכם.

 

פנו לקבלת סיוע

עורך דין תאונות ילדים יסייע לכם בכל ההליכים הקשורים נצרכים לצורך קבלת פיצוי מכוח ביטוח תאונות ילדים, עד שתקבלו את הפיצוי אשר מגיע לכם.

עורך דין תאונות ילדים
                                                                   עורך דין תאונות ילדים
רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

עו"ד שי סולטן בפייסבוק | עו"ד שי סולטן בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 37 ביקורות
×
js_loader