תפריט

רשלנות של עורך דין

חשוב להבחין ולדעת כי לא כל הפסד במשפט בו לקוח היה מיוצג על ידי עורך דין, הינה מחדל של עורך הדין ויש לבחון כל מקרה לגופו, האם עורך הדין התרשל רשלנות מקצועית או שמא פעל בשיקול דעת ומקצועיות כמצופה ממנו? במאמר הבא נלמד על רשלנות של עורך דין, על ההבדלים בין רשלנות לטעות, העילות לתביעה ועוד.

האבחנה בין טעות של עורך הדין לבין רשלנות מקצועית של עורך הדין חשובה לעניין היכולת של הלקוח לזכות בתביעה נגד עורך הדין בשל הנזק שנגרם ללקוח כתוצאה מפעולתו של עורך הדין וההפסד במשפט.

טעות של עורך הדין שאין עמה רשלנות מקצועית אינה עילה לתביעה של הלקוח כנגד עורך הדין, בעוד שרשלנות מקצועית של עורך הדין מקימה ללקוח עילת תביעה נגד עורך הדין. אם תוכח רשלנות, טובים הסיכויים של הלקוח לזכות בתביעה נגד עורך הדין ולקבל לטובתו פסק דין המחייב את עורך הדין לפצות אותו בשל הנזקים שנגרמו ללקוח שלו כתוצאה מרשלנותו של עורך הדין.

 

רשלנות של עורך דין – הגשת תיק לאחר ההתיישנות

כך למשל, עורך הדין אשר הגיש תביעה לאחר מועד ההתיישנות, ותביעתו נדחתה על הסף. בסופו של יום ניתן פסק דין לרעת הלקוח ובמבט לאחור הסתבר כי ככל ועורך הדין היה שולט בחומר בצורה מקצועית, היה בודק בראשיתו של קבלת התיק לטיפולו את נושא הזמנים בתיק לרבות מועדי התיישנות. במקרה כזה עורך הדין התרשל וללקוח שלו קמה עילת תביעה בגין רשלנותו המקצועית של עורך דינו.

בס"ד

עורך דין שי סולטן

האיש שלכם בתחום הנזיקין

 

החלטה לא לחקור עד מסוים – נחשבת להתרשלות?

ברוב המקרים שהתשובה לכך היא שלילית. עורך הדין התלבט בין שתי דרכי פעולה לגיטימיות אפשריות (חקירת העד או הימנעות מחקירתו) והחליט לבחור בהימנעות כחלק משיקול דעתו המקצועית.

"בד בבד יש לזכור כי החובה המוטלת על עורך הדין אינה להשגת התוצאה אלא לעשיית המאמץ הדרוש לשם כך" (ראה: ת.א. (חיפה) 907/05, מרקו נ' איילון חברה לביטוח בע"מ (2010), על האסמכתאות הנזכרות דשם; ת.א. (ת"א) 62868/06, בוגדנוב נ' וייסברג (2008); ע"א (ת"א) 1549/05, משעל נ' דרורי (2008), על האסמכתאות הנזכרות בו; ע"א (חיפה) 4507/99, פושנר נ' הדר (2000); ת.א.

(י-ם) 2278/00, אפלבוים נ' עו"ד רובין (2005); ת.א. (ת"א) 2069-07 מיכלובסקי נ' מורד (2011)). (ת.א. 10796-07 (שלום חיפה) עזאם נ. נשר 7.3.2012).בנוסף, לכל בעל מקצוע, לרבות מהנדס, רופא, עו"ד או שמאי, ניתן החופש לנהל את ענייני לקוחו במתחם "שיקול הדעת" שלו כבעל מקצוע.

לפיכך, לקוח הסבור כי עוה"ד שלו יכול היה לנהל את תיקו טוב יותר, ועוה"ד ניהלו בדרך אחרת, בתי המשפט לא יחליפו את שיקול הדעת של עוה"ד בניהול עניינו של הלקוח, בשיקול דעתם.להמחשה כבר כאן: לקוח תבע את עוה"ד שלו בטענה שעוה"ד שלו חקר את העד של הצד שכנגד חקירה נגדית קצרה מדי. ביהמ"ש קבע כי לא יתערב בשיקול הדעת של עוה"ד, אשר הסביר מדוע עשה כן.

 

בימים אלו בהם כמות עורכי הדין במדינת ישראל גדלה בצורה דרמטית, גדלו גם מקרי רשלנות מקצועית של עורכי דין ומאמר זה בא להציע כלים לצמצם את הסיכון להיפגע מרשלנות מקצועית של עורך דין ומה זכויותינו במקרה שנפגעתם מרשלנות מקצועית של עורכי דין.

 

מהי רשלנות מקצועית של עורך דין?

כמעט כל בעל מקצוע מצוי בסיכון בו פעולותיו ייחשבו כרשלנות מקצועית. כך לדוגמה, רופא מנתח, עלול לשכוח אביזרי ניתוח בגופו של מנותח, מהנדס עלול לדלג על בדיקה הכרחית של חוזק יסודות של בנין ועוד. עורך דין המייצג לקוח בעניין כלשהו עלול שלא לבצע בדיקות ו/או פעולות הכרחיות ועקב כך להיגרם ללקוח נזק.

כך לדוגמה, עורך דין המייצג לקוח בעסקה לרכישת דירה עלול לא לבדוק בעירייה או לא לדרוש מהלקוח (הקונה) לבדוק בעירייה אם אותה דירה נבנתה בחריגה מהיתר הבניה, דבר העלול להעמיד את הלקוח (הקונה) בפני צו הריסה – זו דוגמא שאכן נחשבת לרשלנות מקצועית של עורך דין.

במקרה כזה היה הלקוח יכול להחליט כי אינו מעוניין לקנות את הדירה, לחילופין להפחית ממחיר הדירה (אם המוכר מסכים) את עלות הסיכון הנובע מחריגת הבניה, או לחילופי חילופין להתנות בהסכם המכר כי כל התוצאות העלולות לנבוע מחריגת הבניה יחולו על המוכר (אם המוכר מסכים) ולדאוג לבטחונות ראויים.

לא ניתן להכביר מילים על החשיבות בבדיקת תיק בניין של נכס מקרקעין (למידע על עורך דין מקרקעין) טרם התקשרות בעסקה. ככל שאין לעורך הדין את יידע המקצועי לעשות כן עליו לדאוג לכך שאיש מקצוע יבדוק את תיק הבניין של הנכס. הדברים נכונים ביתר שאת במקרים בהם תכונות הנכס מצביעות על כך כי עלולה להיות קיימת בעיה תכנונית כגון דירות בגדלים לא סטנדרטים, דירות בקומת מרתף וכו'.

ככל שהלקוח אינו מוכן לממן את עלות שכרו של איש המקצוע לבדיקת מצב הנכס על עורך הדין להחתים אותו על מסמך שהוא מודע להמלצת עורך הדין וכי הוא לוקח את מלוא האחריות על עצמו. במקרים מסוימים ועם עורך הדין סבור שהעסקה עלולה להיות מסוכנת ללקוח עליו להתפטר מייצוג.

רשלנות מקצועית של עורך דין בעת ניהול משפט

במקרה זה לעיתים הקושי לזכות בפיצוי בתביעה נגד עורך הדין הנו גדול יותר, וזאת מכיוון שרשלנות עורך דין בניהול משפט יכולה לבוא לידי ביטוי בעיקר בשני עניינים:

  1. טעות בסדרי דין כגון אי הגשת תביעה בתוך תקופת ההתיישנות, אי הגשת כתב הגנה או תצהירים במועד וכיוצ"ב. במקרה זה הרשלנות הינה ברורה.
  2. שיקול דעת מוטעה בניהול הליכים.

כאמור לא כל טעות בשיקול הדעת תיחשב כרשלנות מקצועית של עו"ד. על מנת להוכיח כי עורך הדין התרשל על הלקוח להוכיח כי הטעות הינה יסודית וכי לולא הטעות תוצאת המשפט הייתה שונה.

 

רשלנות מקצועית עורכי דין – כיצד לצמצם את הסיכון לנזקים?

ככלל רצוי ומומלץ להיעזר בשירותים המקצועיים של עורך דין הבקי ומנוסה בתחום הרלוונטי. ככל שעורך הדין מנוסה יותר, כך קטן הסיכון שיתרשל מקצועית.

בנוסף, מומלץ להיעזר אך ורק בשירותים המקצועיים של עורך דין המבוטח בפוליסת ביטוח של רשלנות מקצועית של עורכי דין. אם חלילה הלקוח יינזק כתוצאה מרשלנותו של עורך הדין והלקוח ייאלץ לתבוע את עורך הדין בשל הנזקים, עדיף שמאחורי עורך הדין תעמוד חברת ביטוח בעלת יכולת פיננסית למקרה שעורך הדין עצמו אינו בעל כושר פירעון בסכום התביעה.

 

כיצד לנהוג במקרה בו עורך הדין התרשל מקצועית?

במקרה בו הוכח כי נגרם ללקוח נזק כתוצאה מהתרשלות מקצועית של עורך הדין, הלקוח זכאי לכך שעורך הדין ו/או חברת הביטוח שביטחה את עורך הדין בביטוח אחריות מקצועית יפצו אותו בגין הנזקים.

 

הפעולות שיש לנקוט

יש לקבל חוות דעת מעורך דין אחר בשאלה האם עורך הדין של הלקוח התרשל מקצועית ואם כן מהם סיכויי התביעה נגד עורך הדין. יש להגיש תביעה באמצעות עורך דין אחר כנגד עורך הדין שהתרשל, לפיצוי הלקוח על הנזקים שנגרמו לו בשל התרשלות עורך הדין שלו.

בטרם מוגשת תביעה בגין רשלנות מקצועית עורך דין על הלקוח לנסות להקטין את נזקיו וכאשר אנו נפגשים עם הלקוח אנו בודקים עבורו את האפשרויות העומדות בפניו ומייעצים לו האם ניתן לעשת זאת.

  • משרד עו"ד שי סולטן מתמחה בדיני ביטוח ונזיקין ובמשפט מסחרי.
  • האמור לעיל הינו בגדר טור אישי, ואינו מהווה עצה כזו או אחרת לקוראים. הפועל על סמך האמור בטור, עושה זאת על אחריותו בלבד.
  • האמור לעיל כתוב בלשון זכר, אך מתייחס לשני המינים.
  • אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו"ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים. בכל מקרה ספציפי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.
רשלנות של עורך דין
רשלנות של עורך דין

 

רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

עו"ד שי סולטן בפייסבוק | עו"ד שי סולטן בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 37 ביקורות
×
js_loader