תפריט

עורך דין נזקי גוף

עורך דין נזקי גוף מטפל בנזקי גוף אשר עשויים להיגרם בשלל נסיבות שונות – תאונת דרכים, תאונה אישית, תאונת עבודה, רשלנות רפואית וכיוצא באלו. הלכה למעשה, לנזקי גוף עשויות להתלוות השלכות פיננסיות – כלכליות רבות ומשמעותיות. השלכות קשות אלה נובעות בהוצאות טיפול בנזקי הגוף, אובדן יכולת השתכרות וכן, קבלת טיפול רפואי בהתאם לנסיבות העניין.

על מנת שיוכל הסובל מנזקי הגוף להתמודד עמם, עומד הצורך בקבלת פיצוי בין אם מטעם הגורם המזיק, המוסד לביטוח לאומי, חברת הביטוח בה יש לנפגע פוליסה ועוד.

 

כיצד מחושבים הפיצויים בנזקי גוף

ככלל, כאשר עניינו בנזקי גוף, עומדים שלושה רכיבים עיקריים בגינם ניתן לתבוע פיצוי. הוצאות כספיות בעקבות התאונה, הפסדים והפסדי שכר וכן, כאב וסבל.

 

הוצאות כספיות בעקבות נזקי הגוף

נזקי גוף עשויים, לעתים, להצריך קבלת טיפול רפואי – בין אם תשלום למגן דוד אדום, ביצוע בדיקות רפואיות מיוחדות, טיפולים רפואיים שמיועדים לטפל בנזקי הגוף וכיוצא באלו. אולם, כאשר ענייננו בנזקי גוף, יש לקחת בחשבון גם הוצאות רפואיות עתידות אשר עשויות להיות כרוכות במציאות עקב נזקי הגוף שנגרמו לאדם – ביניהן, טיפולי המשך וטיפולי שיקום למיניהם.

 

הפסדים כספיים בעקבות נזקי הגוף

לנזקי גוף עשויים להתלוות גם הפסדים כספיים כאלה ואחרים – בגין אותם הפסדים זכאי הנפגע לקבל פיצוי. מקרה מוכר ביותר הוא מקרה בו אדם שבשל נזקי הגוף שנגרמו לו, לא יכול היה ללכת למקום העבודה שלו ועל כן, לא יכול היה להשתכר. כתוצאה מכך, זכאי הנפגע לפיצוי כספי על כל יום עבודה שהפסיד. אולם, ניתן לקבל פיצוי כספי על כל הפסד כלכלי אחר שנגרם עקב התאונה.

 

כאב וסבל

נזקי גוף, בייחוד כשהינם קשים, עשויים להוביל להמון כאב וסבל עבור האדם אשר סובל מהם. מטבע הדברים, לתחושות קשות אלו של הנפגע הסובל מנזקי הגוף עשוי להתלוות פיצוי בהתאם. אולם, חשוב להכיר כי סבל קצר טווח ובעוצמה נמוכה יפוצה בסכום נמוך יותר מאשר סבל עוצמתי וארוך טווח. הלכה למעשה, ההבדלים בין סוגי הסבל עשוי להתגלם לכדי הפרש של מאות אלפי שקלים.

 

תביעת נזקי גוף בעקבות תאונת דרכים

תאונת דרכים היא אירוע תאונתי מסוכן וקשה שעשוי להותיר את הנפגעים ממנה עם נזקי גוף קשים ביותר. כאשר עניינו בתביעת נזקי גוף בעקבות תאונת דרכים, החוק הישראלי המורה והמכווין בעניין הוא חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים – הפלת"ד. על מנת שיוכל הנפגע לקבל פיצוי בכפוף לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, יש צורך בקיומו של מאורע שבמסגרתו נגרם לאדם נזק גופני עקב שימוש ברכב מנועי לצורך מטרות תחבורה.

 

נזקי גוף בתאונת דרכים – נושא שעשוי להיות מורכב

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים מקל מאוד על הנפגעים מתאונת הדרכים, שכן הוא מאפשר קבלת פיצוי גם ללא הוכחת אשמה של הפוגע. כלומר, שרכיב משפטי שלעתים עשוי להיות מורכב וקשה להוכחה מורד מעל כתפי הניזוק. כל שצריך הנפגע על מנת להנות מפיצוי על פי הפלת"ד הוא להיות נפגע בתאונת דרכים על פי האמור לעיל.

בס"ד

עו"ד ביטוח לאומי שי סולטן

האיש שלכם בחזית המשפטית

 

הפלת"ד – חרב פיפיות

אולם, מטבע הדברים, משום מתן הפיצוי ללא צורך בהוכחת אחריות, מוגבל גובה הפיצוי אותו יוכל לקבל הניזוק בהתאם.

 

החריג לתחולת החוק

לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קיים חריג לתחולה. חריג זה רלוונטי כאשר האדם שנפגע בתאונת הדרכים בזמן שנהג ברכב היה ללא רישיון נהיגה, אדם שגרם לתאונת הדרכים באופן מכוון, אדם שנהג ביודעין כי הינו נוהג ללא ביטוח רכב ועוד.

 

פיצוי בגין כאב וסבל

פיצוי בגין כאב וסבל עומד, הלכה למעשה, על המידה בה נפגעה היכולת של הנפגע מן התאונה להנות מהנאות החיים. כמו כן, בעוד בתביעות נזיקיות רגילות שאינן כפופות לחוק הפלת"ד עשויים להגיע פיצויים בגין ראש נזק זה לסכומי עתק; כאשר ענייננו בפלת"ד – מוגבל סכום הפיצוי בגין ראש נזק זה לסכום של 180,000 ש"ח. 

 

תביעת נזקי גוף בעקבות תאונה אישית

במידה וחוויתם תאונה אישית והינכם בעלי פוליסת ביטוח המכסה תאונות אישות כדאי שתדעו שעומדת לזכותכם האפשרות לתבוע את חברת הביטוח בה אתם מבוטחים – כך, תוכלו לקבל פיצוי כספי בגין נזקי הגוף שחוויתם בעקבות התאונה האישית. אולם, לעתים, חברות הביטוח אינן מעניקות את כספי הפיצוי בקלות ולעתים, עשויות אף להערים קשיים.

 

ביטוח תאונות אישיות

הלכה למעשה, ביטוח תאונות אישיות הוא ביטוח כללי. בפועל, מבטחת פוליסת ביטוח תאונות אישיות נזקי גוף שעשויים להיגרם לאדם עקב תאונה שגרמה לשבר, כוויה וכיוצא באלו. לא זו אף זו, ביטוח תאונות אישיות יבטח את המבוטח גם כאשר נזקי הגוף שחווה עקב התאונה האישית הביאו לכדי מצב כי איבד את כושר העבודה, הגיע למצב סיעודי וכו'.

 

תביעה כנגד חברת הביטוח

על מנת שתוכלו לממש את זכותכם כבעלי פוליסת ביטוח תאונות אישיות, עליכם לתבוע את חברת הביטוח המבטחת אתכם. אולם, כפי שהוזכר לעיל, חברת הביטוח עשויה לדחות את תביעתכם בגין שלל סיבות. סיבות אלו מתחלקות, באופן גס, לנימוקים מהותיים וכן, נימוקים טכניים.

 

טענות דחיה טכניות

טענות דחיה טכניות כוללות בתוכן – פוליסת ביטוח מבוטלת שאינה תקפה, התיישנות על תביעת הביטוח וכיוצא באלו.

 

טענות דחיה מהותיות

טענות דחיה מהותיות כוללות בתוכן – דחייה בגין היעדר כיסוי ביטוחי, דחייה בגין אי גילוי רפואי, דחייה בגין היעדר התקיימות מקרה הביטוח וכו'.

 

דחייה אינה הסוף

דחייה של תביעה מול חברת הביטוח היא איננה גלולה מרה שחייב לבלוע. הלכה למעשה, עומדת בפניכם אפשרות ערעור על החלטת חברת הביטוח ואף לעתים, במקרה הצורך, לפתור את חוסר ההסכמה בבית המשפט.

 

עורך דין נזקי גוף תאונות אישיות

אולם, על מנת שניתן יהיה להתמודד עם חברת הביטוח בכלל וחברת הביטוח בעת דחיית תביעת הביטוח בפרט, רצוי כי תסתייעו בשירותיו של עורך דין נזקי גוף מקצועי ובעל ניסיון אשר מכיר את המטריה המשפטית וכן, את האופן שבו פועלת חברת הביטוח. כך, הסיכוי שלכם לקבל פיצוי גדל משמעותית.

 

עורך דין נזקי גוף ביטוח לאומי

במידה ונגרמו לכם נזקי גוף, עומדת בפניכם האפשרות לפנות אל המוסד לביטוח הלאומי על מנת לקבל תקבולים כספיים שיסייעו לכם להתמודד עם הנזקים שחוויתם.

 

הוועדה הרפואית – קביעת הזכאות לפיצוי

בפועל, לאחר הגשת התביעה לביטוח הלאומי, יבדקו נזקי הגוף שנגרמו לכם על פי חוות הדעת הרפואית של הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי. לבסוף, על פי החלטת הוועדה הרפואית – יחליט הביטוח הלאומי האם ישנה הצדקה לתשלום תגמולים לזכות הנפגע. יתרה מכך, במקרים מסוימים, יקבע הביטוח הלאומי את גובה אחוזי הנכות של הנפגע כתוצאה מנזקי הגוף שחווה.

 

עורך דין נזקי גוף רשלנות רפואית

רשלנות רפואית היא כל מקרה בו בשל התרשלות של גורם רפואי, נגרם לאדם נזק. במקרים מעין אלו, ייתכן וישנה עילה לתביעת נזקי גוף מטעם הנפגע כנגד הגורם המטפל.

 

פנו אלינו

עורך דין נזקי גוף עשוי להוות את ההבדל בין לקוח שיקבל פיצוי לבין לקוח שלא יקבל פיצוי או לחלופין, יקבל פיצוי נמוך יותר מזה שזכאי לקבל. קבלת סיוע וליווי מטעם עורך דין נזקי גוף מנוסה ומקצועי תאפשר לכם להתמודד עם הליכי הבירוקרטיה והמשפט הרבים הכלולים בתביעת נזקי הגוף בראש שקט – עד שתגיעו אל חוף מבטחים.

שי סולטן - עורך דין נזקי גוף

רוצה לחזור לחלק ספציפי בעמוד?

עו"ד שי סולטן בפייסבוק | עו"ד שי סולטן בלינקדאין | מייל אישי: [email protected]

Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 37 ביקורות
×
js_loader